ایده هاایده های صنعتیبخش صنعت

طرح توليد كابل كواكسيال

سفارش طرح توجیهی

معرفی كابل كواكسيال

کابل هم‌محور یا كابل كواكسيال (به انگلیسی: Coaxial Cable)، کابلی است که یک رسانای داخلی دارد که توسط یک عایق منعطف محصور شده‌است، که روی این لایهٔ منعطف نیز توسط یک رسانای نازک برای انعطاف کابل، به هم بافته شده‌است. همهٔ این اجزا، در داخل عایق دیگری جاسازی شده‌اند.

این کابل‌ها دارای امپدانس مخصوص به خود هستند. مثلاً کابل ۵۰ اهمی یا ۷۵ اهمی. کابل مورد استفاده در آنتن ماهواره‌های خانگی و تلویزیون‌ها همگی از نوع کواکسیال ۷۵ اهمی هستند. اگر به بدنه آن‌ها دقت کرده باشید، امپدانس و برخی اصطلاحات دیگر آن نوشته شده‌است.

یکی از مشخصات بارز کابل کواکسیال این است که در حالت گیرندگی هیچ نویزی نمی‌تواند در طول خط انتقال وارد آن شود و در حالت فرستندگی هیچ تشعشع و تابشی در طول کابل دیده نمی‌شود. یعنی موج انتقالی کاملاً شیلد و محافظت می‌شود.

بررسی موارد مصرف و كاربرد کابل کواکسیال

كابل كواكسيال نوعي از كابل مي باشد كه داراي يك هسته مركزي مسي با پوشـش پلـي اتـيلن كلافـي از جـنس مفتول مسي به عنوان پوشش دهنده جهت جلوگيري از افت جريان ولتاژ مي باشد از آنجايي كه در برخي از صـنايع الكترونيكي عدم كاهش جريان ورودي وجود كمترين اختلاف بين جريان ورودي خروجـي از اهميـت بـه سـزايي برخوردار است لذا جهت دستيابي به اين هدف از كابلهاي كواكسيال استفاده مـي شـود. ازجملـه مـوارد مصـرف ايـن محصول مي توان به استفاده در برخي از صنايع الكترونيكي نظير ابزار دقيق، ساخت آنتنهـاي تلويزيـوني دوربينهـاي مدار بسته گاهي نيز در صنايع مخابراتي اشار نمود. اين نوع كابل به دليل دارا بـودن كـلاف مسـي بـر روي هسـته مركزي قابليت محافظت از جريان ورودي جلوگيري از افت جريان را دارا مي باشد به طور كلـي مـي تـوان اذعـان نمود كه در بسياري از صنايع الكترونيكي ظريف داراي كاربرد مي باشد.
كابلهاي كواكسيال به دو دسته ذيـل تفكيـك ميشوند:

 1. Thin net : كابلي است بسيار سبك، انعطاف پذير ارزان قيمت كه قطر سيم در آن حدود 6 ميليمتر يا 0/25 اينچ مي باشد. مقدار مسيري كه توسط آن پشتيباني مي شود حدود ١٨٥ متر است.
 2. Thick net: اين كابل قطري در حدود برابر قطر كابل بالا دارد. كابـل مـذكو پوشـش محـافظتي را (عـلاوه بـر پوشش خود) داراست كه از جنس پلاستيك بوده و بخار را از هسته مركزي دور مي سازد.

بررسي کالاهای جايگزين کابل کواکسیال

از آنجايي كه مس داراي ضريب رسانايي بالايي نسبت به ساير فلزات مي باشد از طرفي نسبت به فلزات هم رديف از نظر رسانايي نظير نقره قيمت مناسبتر و پايينتري دارد لذا جهت استفاده در صنايع مختلف معمولا از اين محصول استفاده مي شود. البته لازم به ذكر است كه هم اكنون برخي از كارخانجات توليدي اين محصول از آلومينيوم به جاي مس جهت توليد شيلدهاي بافته شده محصول استفاده مي شود همچنين امروزه در صنايع مخابراتي استفاده از اين محصول روز به روز كمتر شده در حال منسوخ شدن است از فيبر نوري در عوض كابل كواكسيال استفاده مي شود.

بررسي اهميت استراتژيکي کابل کواکسیال در دنياي امروز

با توجه به كاربردهاي فراوان اين محصول در زندگي روزمره انسانها و همچنين با توجه به پيشرفت علوم الكترونيكي لزوم ساخت دستگاههاي با دقت بيشتر جهت برآوردن نيازهاي پيشرفت اين علوم توليد اين محصول نيز از اهميت به سزايي برخوردار است.
لذا با توجه به موارد ذكر شده نيز تاكيد بر توسعه افزايش توليدات صنعتي مختلف در داخل كشور، نياز كشورمان به توليد كابلهاي كواكسيال جهت برآوردن نيازهاي برخي صنايع داخلي و همچنين صادرات به خارج از كشور، بيش از پيش مورد توجه قرار مي گيرد طرح حاضر داراي اهميت مي باشد.

کشورهاي عمده توليد کننده و مصرف کننده کابل کواکسیال

همانگونه كه ذكر شد محصول مورد مطالعه در صنايع مختلف الكترونيكي مخابراتي كاربرد فراواني دارد. از اينرو مي توان اذعان نمود که توليد و مصرف آن در بسياري از کشورهاي جهان عموميت دارد. ليکن در كشورهاي صنعتي توليد و مصرف آن هم به دليل ميزان نرخ عرضه در داخل هم به دليل ميزان بالاي صادرات اين كشورها از حجم بالايي به نسبت ساير کشورهاي جهان برخوردار ميباشد. كشور هاي آمريكا، آلمان، چين، انگلستان و فرانسه كشورهاي عمده توليد كننده و همچنين مصرف كننده اين محصول مي باشند. از عمده ترين كشورهايي كه محصولات توليدي ما به آنها صادر ميشود ميتوان افغانستان و تاجيكستان و تركمنستان را نام برد و كشورهاي آلمان ،سنگاپور، انگلستان، كره، چين و ايتاليا از كشورهايي ميباشند كه بخش عمده اين كالا را به كشور ما صادر ميكنند.

بررسي تکنولوژي توليد کابل کواکسیال

فرآيند توليد كابل كواكسيال به صورت زير است:
فرآيند توليد كابل كواكسيال
لازم به توضيح است كه تکنولوژي مورد استفاده در توليد كابل كواكسيال در مورد کلیه واحدهاي تولیدي آن یکسان نيست و مي توان از روش سرد (نورد) نيز جهت كشش سيمها استفاده نمود. بنابراين آنچه که سبب ایجاد تمایز در محصولات تولید شده کارخانجات مختلف نسبت به همدیگر میتواند بشود، شامل موارد زیر خواهد بود:

 • انتخاب روش توليد سرد يا گرم
 • توان مهندسی واحد تول دي در انتخاب مواد
 • اجراي دقیق سیکل تولید و رعایت دقت و تلرانس ابعادي

روش توليد كابل كواكسيال نیز به شرح زير مي باشد:

 1. اكسترود :
  تعدادي از مراحل فرآيند توليد كابل كواكسيال توسط دستگاههاي اكسترود انجام ميشود. جهت توليـد كابلهـاي مورد نظر ابتدا ماده اوليه مس به صورت مفتول با قطر 8 ميليمتر وارد دستگاه كشش بزرگ مـي شـود در ايـن دستگاه توسط كشش تبديل به سيم هاي با قطر ٣٨ يا ٧٨ ميليمتر مي شود. تعدادي اين سـيمها توسـط دستگاه كشش فاين به سيمهاي نازكتر تبديل مي شوند.
 2. عايق زني :
  تعدادي از سيمهاي خروجي دستگاه كشش بزرگ جهت عايق زني به دستگاه عايق زني رفته و توسط پلي اتـيلن عايق مي شوند سپس به دستگاههاي بافنده فرستاده مي شوند.
 3. دوباره پيچي :
  سيم هايي كه توسط دستگاه كشش فاين به سيم هاي نازكتر تبدبل شده اند به دستگاههاي دوباره پيچ فرستاده شده و پس از پيچيده شدن در دوكها به دستگاههاي بافنده منتقل مي شوند.
 4. بافت :
  در اين مرحله سيمهاي مسي نازكي كه از دسـتگاه دوبـاره پـيچ آمـده انـد توسـط دسـتگاههاي بافنـده بـر رو سيمهايي كه به عنوان هادي مركزي هستند و عايقكاري شده اند بافت اسكرين شده و به دسـتگاه روكـش زنـي مي روند.
 5. روكش زني :
  سيمي كه از دستگاه بافت مي آيد در اين مرحله توسط دستگاههاي روكش زني روكـش مـي شـود. جـنس ايـن روكش از پي وي سي يا پلي اتيلن مي باشد. لازم به ذكر اسـت در ايـن مرحلـه كليـه مشخصـات كابـل بـر روي روكش نوشته مي شود.
 6. كلاف كردن :
  در آخرين مرحله نيز عمل كلاف كردن كابلها در دستگاه كلاف كن انجام كلاف هاي كابل در بسته هـاي ١٠٠ متر تحويل انبار فروش مي شوند.

بررسی نقاط قوت و ضعف تکنولوژي هاي مرسوم در توليد کابل کواکسیال

شرح تكنولوژي

نقاط قوت

نقاط ضعف

تكنولوژي سرد

سرمايه گذاري پايين سرعت توليد پايين
سختي بالاي سيم عمر پايين قالبها

 * تكنولوژي گرم

عمر بالاي قالبها سرمايه گذاري بالا
افزايش راندمان كشش عدم قابليت توليد
افزايش سرعت كشش سيمهاي سخت

*با توجه به اينكه تكنولوژي مد نظر در اين طرح، تكنولوژي گرم مي باشد لازم است كه توجه در اين قسمت بر روي اين نوع تكنولوژي باشد اما با توجه به اينكه مي توان جهت توليد اين محصول از تكنولوژي سرد نيز استفاده نمود لذا نقاط ضعف و قوت اين نوع تكنولوژي نيز ارائه شده تا بتوان مقايسه اي كلي بين اين دو انجام داد.

نام کشورها و شرکت های سازنده ماشين آلات مورد استفاده در توليد کابل کواکسیال

ردیف

ماشين آلات لازم

شركت سازنده

كشور سازنده

تلفن

1 ماشين كشش بزرگ(راد) شركت تك صنعت ايران ٤٨٠١٩٩٠ ٠٢٦١
2 ماشين كشش فاين شركت آرتوش ايران ١٠٧٢٧١٠ ٠٩١٢
3 اكسترودر ٦٠ شركت سلطاني ايران ٣٣٧٥٧٠٢٧ ٠٢١
4 اكسترودر ٨٠ شركت سلطاني ايران ٣٣٧٥٧٠٢٧ ٠٢١
5 بافنده شركت صنيع ايران ٥٥٠٠٤٨٦٣ ٠٢١
6 دوك پيچ يا دوباره پيچ شركت صنيع ايران ٥٥٠٠٤٨٦٣ ٠٢١
7 كلاف كن شركت صنيع ايران ٥٥٠٠٤٨٦٣ ٠٢١

تجزيه و تحليل و ارائه جمع بندی

با توجه به بازار فروش نسبتا مناسب محصول اين طرح پيشرفت كشورمان در صنايع مختلف الكترونيكي و مخابراتي به تبع آن نياز به كابل هاي كواكسيال جهت استفاده در صنايع فوق الذكر ميتوان با توليد محصولات با كيفيت سـهم مناسبي از بازار داخل را كسب نمود.
همچنین با توجه به بازارهاي فروش اين محصولات، بازارهاي مواد اوليه مصرفي و همچنين استانهاي نيازمند به تاسيس اين واحدها با توجه به اولويتهاي سرمايه گذاري در هر استان پيشنهاد ميگردد اين واحد توليدي در استانهاي اردبيل، اصفهان، سيستان بلوچستان، قزوين يا هرمزگان احداث گردد.

امتیاز کاربران: 1.68 ( 2 رای)
سفارش طرح توجیهی
گرد آورنده
ایـ توجیهی
دانلود رایگان طرح توجیهی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس فقط جهت سفارش طرح توجیهی