سفارش طرح توجیهی
ایده هاایده های صنعتی

طرح جامع مدیریت پسماند

طرح جامع مدیریت پسماند

محیط زیست یکی از بسترهای داغ سیاست جهانی است. فقط ضرورت بقاست که انسان را واداشته روی این واژه تأکید کند و آن را چون یک بحث سیاسی- اجتماعی جدی بگیرد، تا با جلوگیری از برهم خوردن هارمونی نظام طبیعت حاکم بر زمین، ناجی زمین و موجودات آن باشد. زمین، آب و انسان سه بازوی بهم پیوسته حیات هستند که باید در تعادل و هارمونی نگهداشته شوند. بر هم خوردن یکی از این بازوها همه چارچوب فلسفه زندگی روی زمین را برهم می‌زند.

ﺗﺨﺮﯾب ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣاﻧﻌﯽ در برابر ﺗﻮﺳﻌه پاﯾﺪار

با ﻣاﺷﯿﻨﯽ ﺷﺪن زندگی اﻧﺴان و پیشرفت های ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ، زﻣﯿﻨه ی ﻣهار بیشتر طبیعت فراهم گردید.از اﯾﻦ پس اﻧﺴان به ﻋﻨﻮان ارباب بلامنازع طبیعت ظاهر گشت و برای دستیاب به اهداف و رﻓﻊ ﻧﯿازهای رو به رﺷﺪ ﺧﻮد راه چپاول طبیعت را در پیش گرفت. در ﻧﺘﯿﺠه رابطه اﻧﺴان و طبیعت از ﯾﮏ رابطه ﻣﺘﻌادل و برابر به رابطه ای نابرابر تبدیل ﺷﺪ ﮐه اﻧﺴان ﺣاﮐﻢ طبیعت ﺷﻨاﺧﺘه ﻣﯽ ﺷﺪ. به اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿب دستیابی به ﺗﻮﺳﻌه پاﯾﺪار را با ﻣﺸﮑﻞ روبرو ﺳاﺧﺖ. با ﺗﻮﺟه به اﯾﻨﮑه در راﺳـﺘای ﻋـﺪاﻟﺖ ﻣﺤﯿﻄـﯽ دستیابی به ﺗﻮﺳﻌه پاﯾﺪار ﻣﺘﻀﻤﻦ وﺟﻮد چهار ﻋاﻣﻞ اﻟﻒ) ﻣﺤﯿﻂ ب)ﺟﻤﻌﯿﺖ و منابع ، ج) اﻗﺘﺼاد، د) فرهنگ و ﺟاﻣﻌه ﻣﯽ باﺷﺪ، بنابراین نبود هریک از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣاﻧﻊ از دستیابی به ﺗﻮﺳﻌه پاﯾﺪار و ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ خواهد ﺷﺪ.
پسماند های مختلف حاصل اجتناب ناپذیر استفاده گسترده از مواد شیمیایی و محصولات و فرآورده های صنعتی و کشاورزی در زندگی روزمره می باشد. تجربیات جهانی نشان داده است که چنانچه بر پسماند ها مدیریت مناسب صورت نگرفته و این مواد با شیوه های علمی و فنی به مواد با مخاطرات کمتر تبدیل نشوند و یا بطور اصولی و به روش مناسب دفع نگردند، منشاء مخاطرات بسیار زیاد و تهدیدات فراوانی خواهند شد. این توجهات می بایست شامل انجام تمهیدات مدیریتی نظیر کاهش و به حداقل رساندن تولید پسماندها در مبداء، تولید کالاهائی با قابلیت بازیافت بیشتر و سهل تر، تفکیک و جمع آوری صحیح، بازیابی و دفع اصولی آنها باشد.
کاهش آلودگی ها، بازیابی و استفاده مجدد از پسماند ها، تولید محصولات سازگار با محیط زیست، افزایش راندمان مصرف مواد اولیه و کاهش پسماند ها از زاویه کلان اقتصادی توجیه پذیر و قابل بررسی است و معمولا باعث افزایش سود اقتصادی در سطح خانواده ها، واحد های صنعتی و لایه های متنوع اجتماعی می گردد.
مدیریت صحیح پسماندهای صنعتی غالبا شامل مراحل مختلفی است. حذف، تفکیک و یا کاهش مقدار پسماند در مبداء، بازیابی پسماندها، تصفیه پسماندها قبل از دفع و در پایان و به عنوان آخرین گزینه دفع پسماند ها، انجام عملیات دفن از اقداماتی است که باید در مدیریت هوشمندانه، مدبرانه و مسئولانه پسماندها درنظر گرفته شود.
امروزه بسیاری از کشورهای صنعتی و توسعه یافته از قبیل سوئد و آلمان و…. بوسیله مکانیزه نمودن سیستم زباله و بازیافت مجدد زباله های تر (بجای دفن و یا سوزاندن زباله) کود کمپوست تهیه می نمایند و سود سرشاری را عاید اقتصاد و صنعت کشورهای خود نموده اند. این تحقیق نشان می دهد با استفاده از ماشینهای تولید کننده کود کمپوست (آلی) می توان کلیه پسماندهای غذایی و تر را به کودی مرغوب و باکیفیت تبدیل نمود. این در حالی است که اکثر خاکهای کشورمان از نظر مواد آلی فقیر می باشند و این کود بدلیل ترکیب پایدار و به علت وفور مواد آلی موجب بهبود خواص فیزیکی خاک گردیده و میزان جذب آب و نگهداری آن در خاک را افزایش و موجب غنی شدن خاک می گردد.

خلاصه بررسی اقتصادی طرح جامع مدیریت پسماند

ظرفیت اسمی تولید سالیانه : ۳۷۵٫۹۵۰ تن
مساحت زمین موردنیاز : ۱۵۰۰۰۰ متر مربع
زیربنای ساختمان ها : ۱۵۵۶۶ متر مربع
تعداد نیروی انسانی مورد نیاز : ۲۳۳ نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت : ۴۶۹۹۵۰ میلیون ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : ۳۸۳۳۳ میلیون ریال
میزان سرمایه گذاری کل : ۵۰۸۲۸۳ میلیون ریال
ارزش ماشین آلات و تجهیزات داخلی : ۲۲۷۷۱۹ میلیون ریال
ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی : ۰ میلیون ریال
خالص ارزش فعلی در نرخ تنزل ۱۸ درصد : ۱۹۱۵۴۶۱ میلیون ریال
نرخ بازگشت داخلی : ۸۱٫۷۶ درصد

امتیاز کاربران: 0.55 ( 1 رای)
سفارش طرح توجیهی
دانلود رایگان طرح توجیهی

نوشته های مشابه

دنبال کردن این پرسش و پاسخ
اطلاع از
guest
0 Comments
دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس فقط جهت سفارش طرح توجیهی