شماره تماس جهت مشاوره و ثبت نام

پاسخگویی شنبه تا پنج شنبه ( ۹ الی ۱۵ و ۱۷ الی ۲۰)
09393249840

در پایان دوره به هر متقاضی، مدرک با شماره و مهر نظام مهندسی جهاد کشاورزی اعطاء می شود.

کلیه مبالغ و هزینه ی دوره ها مصوب نظام مهندسی می باشد.

دوره آموزش حضوری و آنلاین پرورش بره و بزغاله پروراری

  سرفصل های دوره :

 • اصول مهم پرواربندی گوسفند و بز
  • - امنیت
  • - طبع شناسی حیوان
  • - شیرمست بودن
  • - مدیریت تهیه خوراک
 • آشنایی با انواع نژادهای مناسب پرواربندی
 • آشنایی با انواع خوراکها، افزودنی ها و کاربرد آنها
 • تهیه یک جیره مناسب دام پرواری
 • ارزیابی وزنهای مناسب خرید و فروش دامهای پرواری
 • اقدامات بهداشتی و آشنایی با بیماریهای رایج دامهای پروراری