سفارش طرح توجیهی
ایده هاایده های دام و طیور

پرورش بز مورسیا و تفاوت آن با بز سانن + طرح توجیهی (ویرایش 98)

پرورش بز مورسیا

بز مورسیا ، یک نژاد اصلاح شده اسپانیایی است که پرورش آن کیفیت و بهره‌وری بالایی در صنعت دامداری کشور ایجاد خواد کرد. شاخص‌های مهم بز مورسیا در دنیا به‌ویژه از سوی سازمان بین‌المللی فائو و پس از تحقیقات و بررسی‌های مختلف در چندین کشور دنیا تائید شده است. بز مورسیا گرانادا ، بهترین نژاد برای پرورش است : شیر دهی بالا، پرورش آسان و تحمل شرایط محیطی سخت از ویژگی های مهم این نژاد می باشد. بز نژاد مورسیا در ۹۰ درصد موارد دوقلوزایی دارد و تولید شیر آن از نظر کیفی و کمی تفاوت چشمگیری با سایر نژادها دارد.

بز مورسیا

معرفی بز مورسیا

این نژاد از بزهای اسپانیا به دلیل سهولت پرورش، تحمل مناسب شرایط نامساعد و تولید شیر عالی مورد توجه قرار گرفته اند. مورسیا چندین دهه است که به کشورهای آرژانتین، برزیل، مکزیک، آفریقای شمالی و ونزوئلا صادر می شوند.

بز اسپانیایی مورسیا

 • نام مرسوم : رامش (RAMESH)
 • نام کامل : murcia goat Capra aegagrus hircus
 • درباره محل زیست بز مورسیا: مورسیا یا مورثیا یا مرسیه یکی از ۱۷ بخش خودمختار اسپانیا است و یکی از ۵۰ استان آن است.

مشخصات ظاهری نژاد گرانادا مورسیا

بزهای نژاد مورسیا گرانادا جثه متوسطی و دنبه کوتاهی دارند. پوست و موی این بز به رنگ سیاه تا قهوه ای است. بزهای ماده معمولا مویی کوتاه و باریک دارند اما موی بزهای نر بلندتر است.بزهای نر این نژاد دارای شاخ می باشند.اندازه گوش ها متوسط و به صورت ایستاده هستند.

مشخصات ظاهری نژاد گرانادا مورسیا

خصوصیات تولیدی بز مورسیا

این نژاد اهلی با سرزمین های نیمه بیابانی گرم و خشک جنوب شرقی اسپانیا سازگاری مناسبی پیدا کرده و توانسته است بزرگ ترین تولید کننده در این شرایط آب و هوایی باشد.در ایران هم در نواحی نیمه بیابانی گرم و خشک مناسب پرورش هستند و مناسب نواحی سردسیر نمی باشند.

شرایط اب و هوایی مناسب

گله های نژاد مورسیا گرانادا در زمین های سخت چرا می کنند و قدرت تبدیل خوبی دارند. این نژاد تقریباً در ۲۸۰ روز دوره شیردهی، ۵۰۰ کیلوگرم شیر با ۵٫۳ درصد چربی و ۳٫۴ درصد پروتئین، تولید می کند و از این نظر از سایر نژادهای نواحی مدیترانه بهتر می باشد.

وزن زنده بز ماده حدود ۳۰ تا ۵۰ کیلوگرم و وزن زنده بز نر حدود ۵۰ تا ۶۰ کیلوگرم است. در حال حاضر تعداد این بزها در جنوب شرقی اسپانیا حدود ۴۰۰٫۰۰۰ راس برآورد می شود که ۱۵۰٫۰۰۰ راس از آن ها در منطقه مورسیا پراکنده هستند.

معرفی بز نر مورسیا

 • بومی مناطق مرکزی و جنوبی اسپانیا
 • سازگاری زیستی با شرایط آب و هوایی خشک و گرم
 • امکان پرورش با رکوردهای بسیار بالا در سیستم های متمرکز صنعتی
 • سازگاری بی رقیب با روشهای چرای کامل و سیستم های آزاد و نیمه متمرکز
 • قدرت راهپیمایی طولانی و تحمل تنش های مختلف

معرفی بز ماده مورسیا

 • مقاومت خوب در مقابل بیماریهای رایج
 • متوسط تولید شیر ۶۰۰ کیلودر سیستمهای نیمه متمرکز و تا ۹۰۰ کیلو در روش های صنعتی
 • ۵ درصد / چربی شیر ۷/۵ درصد
 • پروتئین ۴/۳ درصد
 • ۳لاکتوز /۵ درصد
 • ماده خشک ۱۴ تا ۲۰ درصد
 • وزن ماده ۴۰ تا ۶۰ کیلو ، وزن نر ۵۵ تا ۸۰ کیلو
 • نرخ تولید مثل متوسط ۱۸۰ تا ۲۲۰ درصد
 • تولید مثل خارج از فصل
 • دو منظوره (تولید گوشت و شیر)
 • ترکیب شیر بسیار مناسب برای تولید پنیر

تفاوت بز مورسیا با سانن

بز مورسیا در ۹۰ درصد آنها دو قلو زایی وجود دارد و در نواحی نیمه بیابانی گرم و خشک مناسب پرورش هستند.۲۸۰ روز دوره شیردهی، ۵۰۰ کیلوگرم شیر با ۵٫۳ درصد چربی و ۳٫۴ درصد پروتئین، تولید می کند.

تفاوت بز مورسیا با سانن

در بز سانن دوره شیردهی آن 290 تا ٣٠۵ روز است و روزانه بین 3 تا 8 لیتر شیر می دهد. متوسط چربی شیر این نژاد 6/ 3 درصد، پروتئین شیر 2/ 3 درصد و مواد جامد شیر 8/ 12 درصد می باشد. دوقلوزایی در بزهای سانن خالص موضوعی عادی است. بعضی منابع درصد دوقلوزایی بزهای ماده را در این نژاد از 45 تا 80 درصد گزارش کرده اند. این درحالی است که موارد زایش سه یا چهار قلو نیز در این نژاد فراوان گزارش شده است.این بز در نواحی سردسیر مناسب پرورش هستند.

شاخص های اصلی تحلیل عملکرد بعضی از نژادهای اصلی بز شیری و گاو هلشتاین

مصرف علوفه سالیانه

کیلوگرم

پروتیئن کل
کیلوگرم
چربی کل
کیلوگرم
پروتیئن % چربی % حجم شیر
کیلو گرم
وزن بدن

نژاد

۱۰۲۲

۴/۲۹ ۴/۲۹ ۳ ۳ ۹۸۰ ۷۰

سانن

۱۰۲۲

۸/۲۷ ۸/۲۷ ۹/۲ ۳/۳ ۹۶۲ ۷۰

آلپاین

۱۰۹۵

۷/۲۱ ۷/۲۱ ۵/۳ ۵/۴

۶۲۰

۷۵

نوبیان

۸۰۳

۲/۲۲ ۲/۲۲ ۷/۳ ۷/۵ ۶۰۰ ۵۵

مورسیا

۱۰۲۲

۴/۲۲ ۴/۲۲ ۷/۲ ۴/۳ ۸۳۰ ۷۰

توگنبرگ

۴۳۸

۱۶ ۱۶ ۷/۳ ۵/۷ ۳۷۰ ۳۰

نیجر

۹۹۲۸

۱۷۷ ۱۷۷ ۱/۳ ۳ ۵۷۰۰ ۶۸۰

گاو هلشتاین

آمارهای مربوط به عملکرد بزهای شیری از انجمن های رسمی پرورش این نژادها اخذ شده.
آمارهای مربوط به گاو هلشتاین ،عملکرد گاوداری های صنعتی دشت مغان می باشد.

مصرف علوفه یک کیلو چربی

مصرف علوفه یک کیلو شیر نرخ تبدیل خوراک

نژاد

۷۶/۳۴

۰۴/۱ ۹۵%

سانن

۲/۳۲

۰۶/۱ ۹۴%

آلپاین

۲/۳۹

۷۷/۱ ۵۷%

نوبیان

۴/۲۳

۳۳/۱ ۷۵%

مورسیا

۲/۳۶

۲۳/۱ ۸۱%

توگنبرگ

۸/۱۵

۱۸/۱ ۸۴%

نیجر

۵۸

۷۴/۱ ۴/۵۷%

گاو هلشتاین

عملکرد بزهای سانن ،آلپاین ،توگنبرگ و نوبیان تحت سیستم های متمرکز و صنعتی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مد نظر قرارگرفته.

عملکرد متوسط بز مورسیا تحت سیستم های پرورش نیمه متمرکز یا چرای آزاد در منطقه مورسیا در اسپانیا محاسبه گردیده.

عملکرد متوسط بز نیجر مربوط به انجمن نژادی این گونه در آمریکا است که عموماٌ تحت سیستم های نیمه متمرکز پرورش داده میشوند .

اگرچه محاسبه نرخ تبدیل خوراک نژادهای مورد مطالعه سیستم های پرورش متفاوت صورت گرفته است و بز سانن و آلپاین و توگنبرگ دراین شاخص عملکرد به مراتب بهتری نشان میدهند ولی در رابطه با تولید چربی کل با فاصله بسیار زیادی نسبت به بز مورسیا قرارداشته و بهره وری کمتری دارند.
چنانچه داده های فوق در رابطه با عملکرد گاو هلشتاین را تا استانداردهای نژادی آن ارتقاء دهیم جدول تطبیقی آن بدین گونه ذیل خواهد بود .

مصرف علوفه سالیانه

کیلوگرم

پروتیئن کل
کیلوگرم
چربی کل
کیلوگرم
پروتیئن % چربی % حجم شیر
کیلوگرم
وزن بدن
کیلوگرم

نژاد

۱۰۲۲

۴/۲۹ ۴/۲۹ ۳ ۳ ۹۸۰ ۷۰

سانن

۸۰۳

۲/۲۲ ۲/۲۲ ۷/۳ ۷/۵ ۶۰۰ ۵۵

مورسیا

۱۰۹۵۰

۳۱۰ ۳۰۰ ۱/۳ ۳ ۱۰۰۰۰ ۷۵۰

هلشتاین

 

یک کیلو چربی-مصرف علوفه کیلوگرم

یک کیلو شیر- مصرف علوفه کیلوگرم نرخ تبدیل خوراک درصد

نژاد

۷۶/۳۴

۰۴/۱ ۹۵%

سانن

۴/۲۳

۳۳/۱ ۷۵%

مورسیا

۵/۳۶

۰۹/۱ ۹۱%

هلشتاین

معرفی بز ماده شیری مورسیا

روشن است که با در نظر گرفتن رکوردهای استاندارد نژادی هلشتاین و سانن کماکان بز مورسیا در رابطه با بهره وری تولید چربی ، پروتیئن و لاکتوز با تفاوت معنی داری عملکرد بسیار بالاتری دارد.

بزهای پر تولید نتیجه دهه ها پژوهش در زمینه اصلاخ نژاد در راستای افزایش بهره وری تولید شیر و گوشت هستند.پروژه های عملیاتی در این حوزه بسیار پرهزینه و بیش ازآن زمان برند. شرایط فعلی ما بگونه ای است که عملا سرعت رشد نیازها بیش از امکان بر آورده ساختن آنها با اتکای صرف برداشته های ژنتیک دامهای بومی می باشند.

واردات این منابع ژنتیک در حدی که بتواند مبنایی برای تغییر وضعیت فعلی در جهت ارتقای شاخص های تولید در بخش پرورش دامهای سبک ایجاد نماید اجتناب ناپذیر است علاوه بر آنکه دستیابی ارزان به دستاوردهای نوین جهان در این زمینه میتواند ما را ضمن روز آمد شدن در مسیر آغاز تعریف پروژه های تحقیقاتی ملی قرار دهد.

امتیاز کاربران: 3.95 ( 7 رای)
سفارش طرح توجیهی
برچسب ها
دانلود رایگان طرح توجیهی

نوشته های مشابه

دنبال کردن این پرسش و پاسخ
اطلاع از
guest
0 Comments
دکمه بازگشت به بالا
0
()
x
0
بستن
بستن