آشنایی با ماشین آلاتایده هاایده های صنعتیبخش صنعت

طرح توليد كاغذ فلوتينگ

سفارش طرح توجیهی

طرح توليد كاغذ فلوتينگ

صنعت ظريف كاغذ سازي در حدود 100 سال پس از ميلاد در چين آغاز شد . بشر كشف كرد كه با صاف كردن سوسپانسيوني از خمير كه از خيساندن پوست داخلي خيزران به دست آمده بود بر روي يك توري با منافذ ريز، ميتوان نمدي از الياف به دست آورد .اين نمد، پس از فشرده شد ن و خشك شدن، براي نوشتن و رسامي به كار مي رفت.

تا اوايل قرن نوزدهم، كاغذ همچنان به طور دستي ساخته ميشد .لوئي رابرت نخستين ماشين پيوسته كاغذ سازي را در سال 1799 به ثبت رساند . اولين ماشين پيوسته در سال 1803 در انگلستان شروع به كار كرد .اما اين برادران فور در ينير بودند كه در سال 1804 نخستين ماشين كاغذ سازي تجارتي را با
موفقيت ساختند ودر سال 1807 آن را به نام خود به ثبت رساندند.
ماشين هاي نخستين شامل يك مخزن بودند كه از آن مواد كاغذ سازي بر روي يك توري متحرك قرار گرفته بين 2 استوانه ريخته ميشد سپس، لايه تر حاصل پرس و جمع آوري ميشد تا به شكل كاغذ خشك در آيد.

كاغذ در طول تاريخ پيدايش خود تا كنون مانوس ترين،پايدار ترين و قابل اعتمادترين ابزار انتقال انديشه بشري بوده و بي ترديد تا مدتهاي مديد چنين خواهد بود .در واقع بخش عظيمي از دانش بشر كه مجموعه بزرگي از تجربيات و تفك رات او را در بر دارد به بركت كاغذ به دست ما رسيده است و از نسلي به نسل ديگر انتقال يافته است بطوركلي از زماني كه بشر كوشش كرد تا دانسته ها و تجربيات خود را به آسان ترين شيوه ضبط و ثبت نموده و پس از آن به ديگران نيز منتقل نمايد .
با توجه به احتياجات و نياز هاي مختلف انسان اين پديده همواره داراي كاربردهاي وسيعي شده و سرانجام به كلي در هر شرايطي با نيازهاي بشر تناسب يافته است بطوريكه مي توان گذشته از نقش اساسي فوق ، كاربرد بسيار زياد كاغذ و مقوا را در صنايع بسته بندي ذكر نمود .بطوركلي افزايش مصرف سرانه كاغذ نشان دهنده غناي سيستم ارتباطي و تنوع توليدات ناشي از سيستم هاي مختلف بسته بندي جامعه است كه در كل بيانگر رشد و تحول تكنولوژي آن جامعه به شمار مي رود.

معرفي كاغذ فلوتينگ

فلوتينگ كاغذ ضخيم ومحكم ميباشد كه به عن وان كالاي واسطه اي براي توليد كارتن به كار مي رود .در واقع كاغذ فلوتينگ همان مقواي كنگره اي مي باشد كه از خشك كردن ( خمير قهوه اي ) توليد شده از ضايعات كشاورزي در شرايط خاصي به دست مي آيد . طبق استاندارد بين المللي كاغذ فلوتينگ به آن نوع كاغذ گفته مي شود كه وزن يك متر مربع آن 170 گرم مي باشدوبه دليل استحكام و انعطاف پذيري آن در صنعت بسته بندي مورد استفاده قرار مي گيرد.

انواع كاغذ فلوتينگ

 1. كاغذ فلوتيگ نيمه شيميايي
 2. كاغذ فلوتينگ كاهي

در كشور ايران در سالهاي گذشته به علت محدود بودن سطح جنگلها،نياز كلي و مصرف زي اد چوب در صنايع ديگر توجه بيشتر به قسمت منابع غير چوبي الياف معطوف گشته همچنين بالا بودن ارزش افزوده توليدات حاصل از منابع غير چوبي نسبت به انواع چوبي آن بواسطه ارزاني مازاد محصولات كشاورزي كه به عنوان مواد اوليه در توليد خمير كاغذ مورد استفاده قرار ميگير ند،سبب گرديده كه تلاش بيشتري در جهت بهره برداري از اين منابع بعمل آيد.

منابع الياف غير چوبي در ساخت كاغذ فلوتينگ

عنوان كلی نمونه
-1  مازاد توليد محصولات كشاورزي تفاله نيشكر(باگاس)،كاه غلات،كلش و…
-2  گياهاني كه به صورت طبيعي مي رويند بامبو،پاپيروس،علف اسپارتو و…
-3  برگ بعضي از درختان تك لپه اي موز ،آناناس ،خرماو…
-4  گياهان غير چوبي كه براي استفاده ازالياف

آنها مورد استفاده قرار مي گيرند

كتف،كتان،پنبه شامل الياف، لينتر پنبه وپارچه

پنبه اي وكنفي وكتاني

 -5 ضايعات كاغذ ضايعات كارخانه اي ،مصرفي ،روزنامه ،صنايع

بسته بندي،چاپخانه

شرايط واردات كاغذ فلوتينگ

بر اساس اطلاعات مندرج در كتب مقررات و شرايط صادرات وزارت بازرگاني به واسطه نياز شديد داخلي به ورود اين ماده اوليه سود بازرگاني و حقوق گمركي متعلق به آن 4 بوده و هيچ نوع شرايط خاصي براي ورود اين ماده اوليه در نظر گرفته نشده است.

موارد مصرف و كاربرد كاغذ فلوتينگ

با توجه به اينكه ميزان مصرف كارتن تابعي از ميزان توليد كالاهاي مختلف مي باشد ودر نهايت جهت بسته بندي از كارتن استفاده مي شود وبا توجه به اينكه توليد كارتن در سطح كشور هنوز به خودكفايي نرسيده است و همچنين توجه دولت در زمينه ي توليد محصولات مختلف در داخل كشور ودر نتيجه احتياج به بسته بندي محصولات مورد نظر ، روند مصرف كارتن به طور كلي در حال افزايش است كه از اجزای اصلي كارتن كاغذ فلوتينگ است.
از آنجا كه محصول مورد بررسي به عنوان يك كالاي واسطه اي بوده و بطور مستقيم قابل عرضه به مصرف كنندگان نهائي نمي باشد , لذا مصرف عمده آن در كارخانجات توليد كارتن به عنوان لايه مياني كارتن به كار مي رود.

لايه كنگره اي مياني سفتي مورد نياز براي كارتن سازي را به مقوا مي دهد . مهمترين خواص اين مقواها بايد سفتي و مقاومت در برابر خرد شدن و
شكستگي باشد . خواص مربوط به استحكام مكانيكي از قبيل مقاومت كششي ، ترك خوردگي و پارگي، جز در موارد استثنايي ، با اهميت شمرده نمي شوند.
در بسياري از موارد از شكل ظاهري مقوا نيز مي توان گذشت . عموما خمير هاي نيمه شيميايي براي تهيه لايه مياني كنگرهاي بهترين خمير ها هستند چون سفتي خوبي دارند و در برابر خرد شدن مقاوم هستند، اگر چه از نظر مشخصات مقاومتي ضعفهاي قابل توجهي دارند . يك مسئله ويژه در مورد لايه كنگره اي آن است . حركت پذيري معاني متفاوتي دارد و در اينجا به معني توان ورقه در تحمل تنش ها و كششهاي عمليات كنگره دار كردن بدون ترك و شكست است.

بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه تحليل اثرات آن

اين ماده به طور مستقيم براي ساخت انواع كارتن هاي بسته بندي در ابعاد وشكل هاي مختلف به كار ميرود. در بعضي موارد مي توان از مواد پترو شيمي قابل استفاده در صنايع بسته بندي قابليت كه جانشيني با مقوا را دارند استفاده كرد.

اهميت استراتژيكي کاغذ فلوتینگ

با توجه به حساسيت وظرفيت توليدات صنعتي كه در سايه پيشرفت هاي تكنولوژي بوجودآمده است (نظير قطعات پلاستيكي والكترونيكي ) ،از يك سو و همچنين نقش صادرات وحمل ونقل كالاهاي آسيب پذير از طرف ديگر (نظير انواع كالاهاي شكستني وميوه )، وتاثيري كه بسته بندي مناسب يكي كالا در جلب نظر مصرف كننده دارد ،جهان امروز را مجبور به بها دادن به صنايع بسته بندي كرده است.
به طور كلي كليه توليد كنندگان صنعتي وكشاورزي ناگزيرند كه با بسته بندي كالاهاي خود در واقع سلامت آنها را تا رسيدن به دست مصرف كنندگان نهايي تضمين كنند واين مهم به عهده ي صنايع بسته بندي مي باشد كه با توليد ظروف بسته بندي مناسب ،ساير بخش هاي توليدي را در اين راه ياري داده واز به هدر رفتن وضايع شدن توليدات ملي جلوگيري نمايد.

از ميان تمام وسايل بسته بندي اعم از چوبي ،فلزي ،پلاستيكي، وغيره ،مقوا وكارتن به عنوان يك بسته بندي مناسب ،مطمئن ،كم حجم ، سبك ، ارزان و قابل دسترس ، توجه كليه توليد كنندگان را به خود جلب كرده است وبه طوريكه امروزه اين صنعت به عنو ان يكي از شاخه هاي مهم در صنايع سلولزي در جهان شناخته شده است.

كشور هاي عمده توليد كننده و مصرف كننده کاغذ فلوتینگ

از عمده توليد كنندگان كاغذ در دنيا مي توان به كشورهاي آمريكاي شمالي، اروپاي غربي و ژاپن اشاره كرد. همچنين مصرف كنندگان اين محصول شامل كشور خاصي نمي ش ود و مي توان گفت كه همه كشورها از مصرف كنندهاي اين محصول مي باشند.

شرايط صادرات کاغذ فلوتینگ

با توجه به اينكه عمده ماده اوليه كاغذ فلوتينگ را خمير كاغذ تشكيل مي دهد و توليد داخلي اين ماده اوليه جوابگوي نياز كشور نمي باشد و حدود 85% نياز اين ماده اوليه از طريق و اردات تامين مي گردد لذا براي صادرات كاغذ فلوتينگ بايد قيمت رقابتي و همچنين كيفيت اين محصول را در بازارهاي جهاني مد نظر قرار داد، و از لحاظ مقررات دولتي نيز با مراجعه به مقررات واردات صادرات وزارت بازرگاني، مي توان گفت كه هيچگونه محدوديتي در امر صادرات كاغذ فلوتينگ وجود ندارد.

بررسي تكنولوژي و روش هاي توليد کاغذ فلوتینگ در كشور و مقايسه آن با ديگر كشورها

در اين جا به توضيحات مختصري راجع به روند توليد و ورود مواد به ماشين كاغذ مي پردازيم. ورود مواد به ماشين كاغذ به حلقه پمپ اصلي اشارت دارد كه در آن، عمليات تنظيم و اندازه گيري ، رقيق سازي ،اختلاط با هر نوع افزودني ضروري و سر انجام غربال و پاكيزه سازي دوغاب كاغذ سازي انجام مي شود .سيستم ورود مواد از مخزن ماشين شروع مي شود و تا دريچه هد باكس ادامه مي يابد .گاهي ،بعضي مخازن مواد و پالاينده ها را هم جزئي از اين حلقه به شمار مي رود . قلب سيستم ورود مواد،پمپ اصلي است كه كار مخلوط كردن خمير با آب سفيد وانتقال مواد حاصل به هد باكس را بر عهده دارد.

در ذيل به مراحل توليد بعد از ورود مواد به ماشين اشاره شده است:

 1. پخش كننده خمير روان:
  هدف اين سيستم ،توزيع يكنواخت جريان مواد در تمام طول ماشين است.
 2. هد باكس تحت فشار:
  اين جعبه داراي فشار داخلي است و الياف را روي توري متحرك شكل دهنده الياف وتشكيل دهنده كاغذ توزيع ميكند .در واقع كار اصلي هد باكس اين است كه خمير را كه به وسيله پمپ جابجا شده است.بگيرد و آن را به شكل يكنواخت و هم اندازه با عرض ماشين كاغذ سازي در آورد وبا سرعت مناسب به روي توري ميز كاغذ سازي بريزد.
 3. توري فوردرينير:
  توري متحرك وبي انتهايي است كه الياف را به لايه نمدي تبديل مي كند واين امكان را به وجود مي آورد كه آ ب موجود در خمير بر اثر مكش از آن خارج شود .توري بين دو استوانه بزرگ امتداد يافته است ،استوانه اول در نزديكي هد باكس و استوانه دوم در انتهاي ميز قرار دارد . استوانه اول جامد و تو پر است و صرفا به عنوان نگهدارنده توري در سيستم فوردرينيد عمل مي كند .استوانه دو م تو خالي و مشبك بوده و مجهز به پمپ هاي مكنده است واز ورقه آبگيري مي كند .
 4. بخش پرس:
  لايه با عبور از چند پرس متوالي آب بيشتري از دست مي دهد و نمد حاصل متراكمتر مي شود (يعني بين الياف تماس نزديك ايجاد مي شود )هدف اصلي عمليات پرس خارج ساختن آب و ايجاد است حكام در كاغذ است مي توان عمليات پرس را دنباله فرآيند آبزدايي از ورقه دانست كه قبلا روي توري آغاز شده است.
 5. بخش خشك كن:
  پس از مرحله پرس،كاغذ وارد بخش خشك كن مي شود تا آب باقيمانده در آن تبخير شود .در ماشينهاي كاغذ ،انرژي گرمايي مورد نياز براي خشك كردن ، ب ا پيچاندن كاغذ بر روي يك سري استوانه هاي بزرگ چرخان پر از بخار به كاغذ منتقل مي شود .(با تماس كاغذ تر حاصل باچند استوانه خشك كن بخاري ،آب باقيمانده حذف و تماس بين الياف بيشتر مي شود ).
 6. بخش اتوزني:
  اتو زني يك اصطلاح كلي است كه معني آن پرس كردن با استفاد ه از استوانه ها (غلتك ها)است بر اثر عمليات اتو زني،كاغذ فشرده تر مي شود .عموما،اتو زني روي كاغذ خشك انجام مي شود اما در مواردي،ممكن است عمل اتو زني روي كاغذ نسبتا تر انجام شود . هدف مهم ديگر اتو زني،بهبود يكنواختي كاغذ و ضخامت آن در جهت عرض ماشين است كه از نظر جمع آوري كاغذ به صورت حلقه(رول)داراي اهميت است .
  كاغذ از ميان غلتك هاي فلزي عبور مي كند و اتو مي خورد تا ضخامت آن كم و به صورت كنگره اي از غلتك خارج مي شود.
 7. بخش جمع آوري:
  پس از خشك كردن كاغذ و اتو زني،لازم است كاغذ توليد شده را به نحو مطلوبي جمع كنند تا مصرف آن آسان باشد .به اين منظور از قرقره هاي طبلي بزرگ استفاده مي شود اين قرقره با موتور هاي قوي كار ميكند تا قدرت كشيدن كاغذ از ميان غلطك هاي اتو زني و پيچاندن آن به دور خود را داشته باشد .كاغذ خشك شده و اتو خورده به دور قرقره هاي بزرگي پيچانده شده و از مدار توليد خارج مي شود .

نمودار فرآيند توليد کاغذ فلوتینگ

نمودار فرآيند توليد کاغذ فلوتینگ

تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي هاي مرسوم در فرآيند توليد کاغذ فلوتینگ

همان طور كه در قسمت قبل اشاره شد بر اي توليد كاغذ فلوتينگ در همه جاي دنيا از فرآيند واحدي استفاده مي شود با اين تفاوت كه تكنولوژي ماشين آلات توليد كاغذ فلوتينگ متفاوت است و برخي كشورها از تكنولوژي بالاتري برخوردارند.
سطح تكنولوژي مورد استفاده در توليد كاغذ فلوتينگ در قسمت گذشته معرفي شد . از اينرو در اين قسمت بررسي نقاط قوت و ضعف تكنولوژي هاي فوق الذكر آورده خواهد شد:

شرح تكنولوژي نقاط قوت نقاط ضعف
تكنولوژي بالا  1- قابليت توليد با كيفيت بالا  1- حجم سرمايه گذاري بالا
 2- قابليت توليد تيراژ بالاتر 2- استفاده از مواد اوليه با قيمت و كيفيت بالاتر
 3- درصد ضايعات كمتر
تكنولوژي معمول قابليت استفاده براي عموم كارخانجات و حجم سرمايه گذاري قابل اجرا براي بسياري از متقاضيان 1-  ظرفيت توليد پايين تر
2-  درصد ضايعات كمتر

ماشين آلات و تجهيزات مورد نیاز تولید کاغذ فلوتینگ

ردیف نام دستگاه مشخصات فني منبع تامين
1 ميكسر 3000 ليتري با موتور 25 اسب چيني داخلي
2 ريفاينر 5تن با موتور 30 اسب چيني داخلي
3 مخزن 200 كيلوئي ديواري داخلي
4 فرم دهنده دو طبقه داراي 2مرحله پرس و 1 دستگاه

الكترو موتور 3اسب

داخلي
5 وكيوم 600 متر مكعب داخلي
6 پرس 2 مرحله داراي 2دستگاه الكترو موتور 3 اسب داخلي
7 خشك كن 3سيلندر داراي 3 دستگاه مشعل و 1 دستگاه الكترو موتور دور متغير داخلي
8 پمپ لجن كش داخلي
9 ماشين پرس و برش بغل وگيوتين داراي 2 دستگاه الكترو موتور 3 اسب داخلي
10 انيور تر ديجيتال داخلي
11 مخزن ديواري داراي الكترو موتور 3 اسب داخلي

پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح تولید کاغذ فلوتینگ

 • تحليل هاي مرتبط به دسترسي به مواد اوليه
  بيشتر مواد اوليه براي توليد كاغذ فلوتينگ در استان هاي مازندران واصفهان يا در استان هايي نظير و قم و قزوين و تهران مي باشد كه در اولويت هاي بعدي قرار مي گيرند.
 • تحليل هاي مرتبط به دسترسي به بازار مصرف
  عمده مصرف كاغذ فلوتينگ در كارخانه هاي مقوا و كارتن سازي ميبا شد بنا بر اين عمده مصرف آن در استان هاي ما زندران و اصفهان در بالاترين سطح مي باشد و با توجه به اين كه اين مناطق در منطقه ي مناسبي از لحاظ ساخت وساز قرار دارد بازار مصرف مناسبي براي اين محصولات وجود دارد.
 • تحليل هاي مرتبط به دسترسي به منابع نيروي انساني
  در توليد اين محصولات نيروي انساني متخصص خاصي مورد نياز نمي باشد و دسترسي به نيروي انساني ماهر و نيمه ماهر در تهران و استانهاي همجوار آسان مي باشد.
 • تحليل مربوط به شرايط زيست محيطي
  پس از آنكه جوامع بشري از لحاظ صنعتي به سرعت رشد نمودند، انسان در پي كسب آرامش و رفاه بيشتر در امر زندگي خود با معضلات غير قابل پيش بيني مواجه شده است . معضل آلودگي محيط زيست به علت تخليه پسابها، فاضلاب و … باعث خطرات جدي در ادامه حيات بر روي زمين گرديده است . در صورتيكه احداث هر واحد صنعتي در هر نقطه از جهان معادل از بين رفتن و آلوده شدن محيط زيست آن محل شود، به دليل گسترش واحدهاي صنعتي، خطر انهدام محيط زيست بيش از بيش خود را نمايان مي سازد پس لازم است در كنار احداث هر واحد صنعتي مسائل آلودگي محيط زيست به نحو مطلوب مورد مطالعه قرار گيرد و روشهاي حفاظت محيط زيست همگام با احداث آن واحد در نظر قرار گيرد.
در نهايت با در نظر گر فتن موارد فوق جهت محل اجراي اين طرح مي توان يكي از شهرك هاي صنعتي واقع در استان هاي مازندران يا اصفهان را پيشنهاد كرد.

تجزيه و تحليل و ارائه جمع بندي و پيشنهاد نهايی

در كل با بررسي دقيق بازار مصرف كاغذ فلوتينگ در ايران مي توان به نتايج زير اشاره نمود :

 1. با توجه به مصرف روز افزون كاغذ در صنايع مختلف خصوصا بسته بندي كه درصد بالايي از آنها از كاغذ جهت بسته بندي استفاده مي كنند، قطعا نيازمند توليد بيشتر كاغذ فلوتينگ خواهيم بود.
 2. با توجه به اين كه واحدهاي فعال در زمينه توليد كاغذ فلوتينگ در كشورمان معدود مي باشد و حدود 20% نياز كشور از طريق واردات تامين مي گردد و صادرات اين محصول بسيار كم مي باشد، لذا احداث واحد ها ي جديد در زمينه توليد كاغذ فلوتينگ اقتصادي مي باشد.

با در نظر گرفتن موارد فوق و نيز بررسي بازار عرضه و تقاضا به نظر ميرسد احداث واحد هاي جديد توليد كاغذ فلوتينگ در صورت انتخاب محل مناسب براي احداث و همچنين بررسي و تحقيق در زمينه كيفيت محصولات توليدي داراي سودآوري مناسبي باشد .

امتیاز کاربران: 4.25 ( 3 رای)
سفارش طرح توجیهی
گرد آورنده
ایـ توجیهی
دانلود رایگان طرح توجیهی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس فقط جهت سفارش طرح توجیهی