ایده هاایده های صنعتی

طرح تولید پودر سیر، پیاز و سيب زمینی

سفارش طرح توجیهی

معرفی پودر سیر، پودر پیاز و پودر سيب زمینی

محصول مورد مطالعه طرح حاضر، پودر پیاز، پودر سیر و پودر سيب زمینی خشك شده آماده طبخ مي باشد .با ایـ توجیهی تا پایان همراه باشید.
اين محصولات مواد غذايي بوده كه در تهيه انواع غذاها، سوپ ها، پيش غذاها و غيره داراي كاربرد است. پياز و سير سبز يهايي هستند كه حضور آن در بخش عمده غذاها ي محلي و عمومي كشورمان به عنوان چاشني و طعم دهنده مورد استفاده دارد و شايد كمتر غذايي را مي توان معرفي كرد كه در آن پياز و سير به اشكال مختلف كاربرد نداشته باشد.

شكل مصرف پياز و سير عموماً به صورت اسلايس هاي سرخ شده در روغن است به طوري كه پياز و سير تازه پوست گيري شده و سپس به شكل اسلايس برش و در نهايت به همراه ساير غذاها و يا بصورت تكي در روغن سرخ مي گردد. مسئله قابل طرح در ا ينجا وجود مشكلات تهيه و آماده ساز ي پياز بر اي استفاده در غذاها است كه از آن جمله مي توان به پوست گيري و اسلايس آن اشاره كرد . اجراي اين امور معمولاً براي آشپزها، خانم هاي خانه دار و غيره به دليل اشك آور بودن و بوي بد و همچنين دشوار ي اسلا يس، آنچنان مطلوب نمي باشد و روي همين امر توليد صنعتي اسلايس و پودر پياز و سير آماده طبخ ايجاد و در سال هاي اخير از توسعه قابل توجهي نيز برخوردار گرديده است.

پودر سیر و پودر پیاز در ا ين حالت لازم است به منظور ا يجاد قابليت نگهدار ي بلند مدت، از حداقل رطوبت برخوردار باشد كه بدينوسيله با گرفتن رطوبت پياز و سير تازه، اسلايس آن به صورت خشك تهيه مي گردد. يكي ديگر از كارهاي زمان بر در آشپزي صنعتي و خانگي آماده سازي سيب زمینی براي طبخ غذا ميباشد. پودر سيب زمینی در غذاهايي مثل سوپ، برخي خورشت ها و … قوام دهنده يا امولسيفاير بسيار خوبي است از اينرو با توليد اين محصول زمان آماده سازي بسياري از غذاها پايين آمده و هزينه هاي توليد پايين مي آيد مورد مصرف ديگر پودر سيب زمینی در توليد چيپس مي باشد كه با توجه به مصرف بالاي چيپس در كشور ميتواند بسيار مورد توجه قرار گيرد .
پودر سیر، پیاز و سيب زمینی

ويژگی های پودر سیر، پودر پیاز و پودر سيب زمینی و خواص آن

محصولات طرح پودر سیر،پودر پياز و پودر سيب زمینی ميباشند كه بصورت خشك شده هستند. فلسفه علمي خشك كردن مواد غذايي، ايجاد قابليت نگهداري بلند مدت غذا مي باشد . اساس اين روش بر اين اصل ساده استوار است كه ميكروارگانيسم هاي موجود روي مواد غذايي خشك شده قادر به رشد نخواهند بود، بدين معني كه اين موجودات نمي توانند روي موادي كه فعاليت آبي آنها كمتر 0/6 از است، رشد نمايند .

سيستم خشك كردن سبزي ها و ميوه ها در چهار شكل زير صورت مي گيرد :

  • خشك كردن درآفتاب
  • خشك كردن صنعتي با استفاده از هواي داغ
  • خشك كردن حرارتي تحت خلاء
  • خشك كردن تصعيدي

هر كدام از روش هاي خشك كردن مزايا و معايب مخصوص به خود را دارند . لذا در صورتي كه از لحاظ كيفيت محصولات خشك شده مورد بررسي قرار گيرد، در آن صورت روش خشك كردن با هواي داغ ( بهترين روش خشك كردن سبزي و ميوه جات از لحاظ راندمان به شمار آمده) روش انتخاب شده طرح حاضرو در آن محصول خشك شده از درجه كيفي بسيار بالائي برخوردار است . علت اين امر را مي توان در مكانيزيسم فني خشك كني جستجو كرد . در فرايند خشك كردن اصلي ترين عواملي كه اثرگذار در كيفيت محصول خشك شده محسوب مي گردند زمان و درجه حرارت خشك كردن مي باشد چرا كه تحت شرايط خشك كردن در دما و زمان بالاتر، بسياري از مواد مغذي سبزي مانند ويتامين ها، پروتئين ها، مواد معدني، رنگدانه ها، عطر و طعم از بين مي رود . در طرح حاضر به دليل استفاده از روش خشك كردن با هواي داغ، پياز، سير و سيب زمینی خشك شده داراي درجه مرغوبيت بالا بوده و تفاوت اندكي با نوع تازه آن خواهد داشت كه از اين موضوع مي توان به عنوان يك مزيت بزرگ براي محصول طرح حاضر ياد كرد .

از طرف ديگر برگ هاي سيب زمینی، پياز و سير بسيار كوچك هستند و اين امر سبب مي گردد در ساير روشهاي خشك كردن به دليل كارامله شدن قند محتوي آن، محصول خشك شده به رنگ قهوه اي مبدل گردد كه اين امر نه تنها سبب ايجاد ظاهر نامطلوب براي آن مي شود بلكه سبب تغيير مزه محصولات مي گردد.

بررسي كالاهاي جايگزين پودر سیر، پودر پیاز و پودر سيب زمینی

در صنعت غذا هر چند كه در شرايط خاص و در صورت عدم دسترسي به ماده غذائي مورد نظر، تا حدودي امكان جايگزيني برخي ديگر از موارد غذائي وجود دارد، ليكن اين جايگزيني آنچنان از مطلوبيت مصرف برخوردار نبوده و به جرأت مي توان گفت كه هر ماده غذائي مصرف خاص خود را داشته و مصرف كننده علاقه اي براي جايگزيني آن با ساير مواد غذائي را ندارند محصول مورد مطالعه نيز از وضعيت مشابه برخوردار هستند و هر كدام حوزه هاي مصرف مخصوص بخود را دارا بوده و بازار طالب آن مي باشد .

ليكن از نگاه ديگر سيب زمینی، پياز و سير تازه را مي توان به نوعي كالاي جايگزين نوع آماده طبخ محصولات طرح معرفي كرد و از نظر قدرت جايگزيني بايد گفت كه با عنايت بر فرهنگ مصرف پياز و سير در كشور ما و جديد بودن نوع آماده طبخ آن، بيشتر خانوارها ترجيح مي دهند كه از پياز و سير تازه استفاده نمايند و لذا مصرف پياز آماده طبخ در نزد گروه هاي مرفه جامعه، رستوران ها، افراد شاغل و برخوردار از وقت محدود براي آشپزي و موارد مشابه طرفدار جدي دارد و بدينوسيله قابل نتيجه گيري است كه قدرت جايگزيني پياز و سير تازه براي نوع آماده طبخ، بسيار بالا بوده و در بسياري از حوزه هاي مصرف اين جايگزيني براحتي قابل انجام است. در مورد پودر سيب زمینی نيز با توجه به اينكه عمده مصرف كنندگان اين محصول توليد كنندگان چيپس مي باشند و آنها نيز مجبور مي باشند از سيب زمینی تازه بعنوان محصول جايگزين استفاده نمايند. ولي بايد به اين نكته توجه داشت كه استفاده از پودر سيب زمینی ميتواند بشدت هزينه هاي توليد اين واحدها را كاهش داده و تمايل به مصرف اين واحدها براي استفاده از اين محصول بسيار بالاست .

با توجه بر مطالب ذكر شده مي توان گفت كه تقاضاي پودر سيب زمینی، سير و پياز خشك آماده طبخ كاملاً متاثر از قيمت و سهولت دسترسي پياز، سير و سيب زمینی تازه است و لذا توليد كنندگان اين محصول بايد با توجه بر اين موضوع، قيمت گذاري و شيوه هاي توزيع و فروش خود را سازماندهي نمايند .

اهميت استراتژيكي پودر سیر، پودر پیاز و پودر سيب زمینی

اینگونه محصولات در كليه خانوارها و اقشار مختلف جامعه بعنوان ماده غذائي مصرفي داراي كاربرد است .خشك كردن مواد غذائي يكي از روشهاي جلوگيري از فساد ميكروبي آنهاست .در اين روش در اثر كاهش ميزان رطوبت ماده غذائي ( پايين آوردن آب فعال) امكان فساد ميكروبي بسيار كم ميشود وسرعت ديگر واكنشهاي مضر نيز به مقدار قابل توجهي كم ميشود .خشك كردن ضمن اينكه روي محصول اثر حفاظتي دارد وزن و حجم آن را نيز به ميزان چشمگيري كاهش ميدهد، در نتيجه از هزينه هاي حمل و نقل و ذخيره سازي ميكاهد .در ضمن خشك كردن مواد غذائي اغلب باعث توليد فراورده هائي ميشود كه مصرف آنها راحت تر و آسانتراست.

كشورهاي عمده توليد كننده پودر سیر،پودر پیاز و پودر سيب زمینی

كشورهاي توليد كننده پودر سیر كشورهاي توليد كننده پودر سيب زمینی كشورهاي توليد كننده پودر پیاز
چين چين هند
هند روسيه چين
كره جنوبي هند استراليا
مصر آمريكا آمريكا
روسيه اكراين تركيه
آمريكا آلمان پاكستان
اسپانيا لهستان روسيه
آرژانتين بلژيك كره جنوبي
ميانمار هلند ژاپن
اكراين فرانسه اسپانيا

امتیاز کاربران: 3.2 ( 1 رای)
سفارش طرح توجیهی
گرد آورنده
ایـ توجیهی
دانلود رایگان طرح توجیهی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس فقط جهت سفارش طرح توجیهی