ایده هاایده های کشاورزی

آشنایی با ایده کشت گلخانه ای توت فرنگی

سفارش طرح توجیهی

با توجه به سودآوری بالای تولید توت فرنگی، این محصول در ساختارهای باغبانی مانند گلخانه به صورت خارج از فصل هم تولید میشود. در مناطقی که شرایط اقلیمی مناسبی برای کشت توت فرنگی وجود ندارد گلخانه ها راه حلی برای غلبه بر عوامل محدود کننده رشد هستند. به عنوان مثال تقریبا تمام تولید توت فرنگی در کره جنوبی در گلخانه صورت میگیرد.

متداولترین روش کشت توت فرنگی در گلخانه، پرورش در محیط بدون خاک است. به بیان دیگر در این روش گیاهان به جای خاک در گلدانها یا ظروف کاشت مخصوص و در یک مخلوط جایگزین خاک کاشته میشوند. این مخلوط نقش حفظ ریشه ای گیاهان را به عهده دارد. به این ترتیب، مشکلاتی مانند آلودگی در اثر بیماریهای خاکزی از بین میرود.

از مهمترین نقش های خاک، تامین عناصر ضروری گیاهان است. در این روش به دلیل حذف خاک باید تمامی نیازهای گیاهان به کمک محلول آبیاری تامین شود. یعنی آنچه گیاهان احتیاج دارند به صورت محلول با آب و بر اساس نیاز گیاه به آنها رسانده میشود. در صورت مناسب بودن اقلیم منطقه کشت بدون خاک را حتی در محیط بیرون و بدون نیاز به گلخانه هم میتوان انجام داد. به صورت متداول مخلوط های زیر برای پرکردن گلدانها و ظروف کشت توت فرنگی در این روش به کار می رود؛

  • پیت ماس (60 درصد) + کوکوپیت (40 درصد)
  • پیت ماس (60 درصد) + پرلیت (40 درصد)

ریشه های توت فرنگی به ایجاد حالت غرقابی حساس اند و برای جلوگیری از ایجاد تنش به گیاهان گلدانها و ظروف کاشت باید زهکشی داشته باشند تا باقی مانده محلول تغذیه ای پس از مرطوب کردن محیط ریشه ها و مخلوط کشت خارج شود.

این مایع سپس در مخزن بازیافت جمع آوری شده و دوباره استفاده میشود. پایش دقیق ویژگی های این مایع اهمیت حیاتی دارد زیرا پس از مدتی خصوصیات شیمیایی این مایع تغییر می یابد و در این صورت باید اصالح یا جانشین گردد. در محلول تغذیه ای باید pH محدوده 5/7 و هدایت الکتریکی در حدود 1/5 تا 1/7 دسی زیمنس بر متر تنظیم گردد.

توت فرنگی را می توان در ظروفی مانند پاکت های پلی اتیلنی، گلدانهای پلاستیکی، ظروف استیروفومی که در شکل ها و ابعاد مختلف موجود میباشد، کشت کرد. یک سیستم کشت خوب علاوه بر این که امکان عملکرد بالا و نفوذ مناسب نور آفتاب را فراهم می آورد، باید با شرایط فضای گلخانه سازگار باشد تا امکان عملیات داشت میسر شود، همچنین عمر بالایی داشته باشد تا بتوان برای چندین سال از آنها استفاده کرد.

ظروف کشت را باید به گونه ای در کنار هم چید که نور آفتاب به طور کامل به گیاه بتابد و همچنین بتوان بیشترین تعداد گلدان را در فضای گلخانه قرار داد. گلدانهای توت فرنگی یا به صورت عمودی روی یکدیگر چیده می شوند، یا افقی کنار هم قرار داده می شوند(شکل5 و 6 ) قرار دادن گلدانهای کشت به صورت عمودی بر روی یکدیگر این امکان را ایجاد میکند تا تعداد گلدانها و گیاهان بیشتری در واحد سطح در مقایسه با چیدن افقی گلدانها در کنار یکدیگر قرار بگیرند. اگرچه ممکن است نور کمتری به گیاهان پایینی برسد. سیستم افقی را می توان در چندین سطح تعبیه کرد.

قراردادن گلدانها به صورت عمودی
شکل 5 -قراردادن گلدانها به صورت عمودی
شکل 6 -قراردادن گلدانها به صورت افقی
شکل 6 -قراردادن گلدانها به صورت افقی

در شرایط گلخانه، فعالیت عوامل طبیعی تاثیرگذار بر گرده افشانی مانند وزش باد یا حشرات محدود می شود. زنبور بامبل یکی از بهترین عوامل گرده افشان توت فرنگی است. قرار دادن یک کندوی کوچک 50 زنبوری برای گرده افشانی حدود 4000 بوته توت فرنگی در فضایی 500 مترمربعی به موفقیت گرده افشانی بسیار کمک میکند. در صورت عدم وجود امکان بکارگیری زنبوربامبل، گرده افشانی به کمک دست، با تکان دادن آرام و ملایم گیاهان و گلها توسط کارگران در بهبود گرده افشانی در گلخانه موثر خواهد بود.

کشت در گلخانه با این مزیت همراه است تا سایر عوامل موثر بر رشد و نمو گیاهان نیز به صورت مصنوعی و در جهت بهبود تولید تحت تاثیر قرار بگیرند. غلظت گاز دی اکسیدکربن اتمسفر به صورت متوسط در حدود 350 پی پی ام است. مشخص شده افزایش میزان این گاز در محیط گلخانه (به کمک ژنراتور ویژه تولید گاز دی اکسی کربن، سوختن گاز طبیعی، استفاده از کپسولهای گاز و …) تا حدود 400 تا 900 پی پی ام می تواند عملکرد را بین 8 تا 34 درصد افزایش دهد. همچنین کیفیت میوه ها هم در این شرایط (افزایش غلظت گاز دی اکسیدکربن) افزایش می یابد.

میزان مواد جامد محلول، فروکتوز، گلوکز و میزان کل قندهای میوه افزایش و اسید سیتریک و مالیک کاهش مییابد.همچنین ترکیباتی که عطر میوه توت فرنگی را تشکیل میدهند نیز با افزایش غلظت دی اکسید کربن در اتمسفر گلخانه بهبود مییابند از جمله اتیل هگزانوات، اتیل بوتانوات، متیل بوتانونات، متیل هگزانوات، هگزیل استات، فورانال، لینالول و متیل اکتانوات.

تغذیه توت فرنگی

تجزیه برگی

برای موفقیت در تولید توت فرنگی و تولید میوه هایی با کیفیت پایش دقیق وضعیت عناصر مختلف (زیادی یا کمبود غلطت عناصر) در گیاهان کشت شده از اهمیت زیادی برخوردار است و نمونه گیری از برگها و تجزیه آنها یکی از بهترین راهکارها برای این منظور است. بررسی نمونه های برگی تضمین کننده عملکرد و کیفیت میوه هاست و همچنین از کوددهی بیش از حد یا ایجاد کمبود عناصر جلوگیری میکند.

بهترین توصیه در این راستا جمع آوری نمونه ها در زمان باز شدن گلها و تکرار آن با فواصل دو هفته ای است (در طی دوره گلدهی و میوه دهی) جدول زیر نشان دهنده غلطت عناصر کم مصرف و پر مصرف در برگهای توت فرنگی میباشد برای جمع آوری نمونه ها از گیاهان، جوان ترین برگ بالغ سالم به همراه دمبرگ آنها انتخاب شود (در حدود 20 نمونه) دمبرگ و برگچه ها باید از هم جدا شوند.

مجموعه دمبرگها را به عنوان یک نمونه در نظر میگیرند. نمونه های برگی غلظت عناصر مختلف (نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، گوگرد، آهن، روی و بور) را به خوبی نشان میدهند. نمونه های دمبرگی هم نشان دهنده غلظت نیتروژن به صورت نیترات است که هنوز توسط دستگاه متابولیسم گیاه مورد استفاده قرار نگرفته است. و شاخص خوبی برای روشن ساختن تغییرات نیترات خاک است. بازه 3000 تا 10000 میلی گرم بر کیلوگرم نیترات بر پایه وزن خشک دمبرگها نشان دهنده غلظت مناسب این ترکیب در گیاه است. بهتر است نتایج آنالیز نمونه ها به همراه یادداشت زمان نمونه گیری همراه باشد؛ به عنوان مثال هفته اول گلدهی

تجزیه برگی

تغذیه گیاهان با کمک آبیاری

یکی از روشهای موثر در تغذیه گیاهان استقرار یافته است. در این روش تغذیه گیاهان با کمک حل کردن عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان در آب آبیاری صورت میگیرد. این روش را برای گیاهان در مزرعه در کشت خاکی یا در گلخانه و کشت بدون خاک می توان به کار برد. به این ترتیب نیازهای تغذیه ای گیاهان با توجه به مرحله رشد آنها به صورت بسیار دقیق برطرف می شود و گیاهان عدم تعادل غذایی یا تنش ناشی از کمبود یا زیادی عناصر را تجربه نمیکنند.

برای موفقیت در این روش عناصر غذای توصیه شده به اندازه نیاز در آب با کیفیت حل میشود و با روش آبیاری قطرهای به گیاهان رسانده می شود (جدول 5) بهتر است کربنات آب آبیاری بالا نباشد تا از واکنش بین کودهای فسفات، سولفات یا کلسیم دار جلوگیری شود. در این صورت قطره چکان های آبیاری کننده در اثر رسوب نمک ها بند می آید. محلول کودی در زمانهای مختلف فصل رشد متغیر است، (جدول 6 و 7)

تغذیه گیاهان با کمک آبیاری

تغذیه گیاهان با کمک آبیاری

تغذیه گیاهان با کمک آبیاری

محلول پاشی برگی

استفاده از محلول پاشی برگی ترکیبات کودی (مانند کلرید کلسیم، سولفاتروی یا آهن، نیترات آمونیم و …) به عنوان یک تیمار موثر برای تکمیل نیازهای اساسی تغذیه ای توت فرنگی در نظر گرفته میشود اما جایگزین سیستم کوددهی از طریق ریشه های توت فرنگی نیست. پاسخ توت فرنگی به محلول پاشی برگی به صورت افزایش رشد رویشی و بهبود میوه دهی است.

همچنین کیفیت میوه های تولیدی و عمر پس از برداشت آنها هم بهبود می یابد. معمولا محلول پاشی برگی با شروع رشد زایشی گیاه و ایجاد گلها انجام میگیرد و با فواصل دو تا سه هفته ای تکرار می شود. تغذیه برگی سبب به تاخیر افتادن فرآیند پیری پس از کاهش رشد زایشی گیاه میگردد. همچنین وجود یک برنامه محلول پاشی برگی منظم احتمال ایجاد تنش در گیاهان را به علت در دسترس نبودن عناصر به میزان معناداری کاهش میدهد.

این مورد به ویژه در زمان گلدهی کامل و نمو میوه ها اهمیت دوچندانی می یابد زیرا گلدهی و رشد میوه ها انرژی زیادی از گیاه میگیرد. ترکیبات کودی مختلفی برای کاربرد برگی در توت فرنگی در دسترس است. بسیاری از این ترکیبات را میتوان با سموم آفت کش یا قارچکش مخلوط کرد و به کار برد.

برداشت

معمولا توت فرنگی ها در طی 28 تا 30 روز پس از بازشدن گلها می رسند (در صورت بهینه بودن تمام شرایط این زمان حتی کمتر است و به حدود 20 روز میرسد) فاصله زمانی بین اولین گلها تا مرحله گلدهی کامل بین 11 تا 12 روز است. برداشت میوه ها به صورت یک روز در میان صورت میگیرد. از برداشت میوه ها در زمانی که بوته ها و میوه ها مرطوبند خودداری گردد.

همچنین بلافاصله پس از برداشت میوه ها باید خنک شده و در انبار سرد نزدیک به صفر درجه سانتیگراد نگهداری شوند. توت فرنگی یک میوه نافرازگراست و باید در زمان رسیدن کامل روی بوته های مادری برداشت شود و پس از برداشت تغییری در کیفیت میوه ها صورت نمیگیرد. سطح بهینه شاخصهای برداشت توت فرنگی شامل این موارد است؛ زمانی که رنگ میوه ها کامل شد (90 درصد سطح میوه رنگ قرمز بگیرد) میزان مواد جامد محلول آنها بالای 5/5 برسد و اسیدیته کل در حدود 0/6 درصد یا نسبت مواد جامد محلول به اسیدیته کل در حدود 9/5 باشد. معمولا سرعت برداشت میوه توت فرنگی توسط کارگران در حدود 7 کیلوگرم در ساعت است.

پس از برداشت

میوه های توت فرنگی بافتی ظریف و نرم و بنابراین عمر پس از برداشت نسبتا کوتاهی با درجه فسادپذیری بالا دارند. این دوره در صورت رعایت نکاتی فنی از زمان کاشت تا مرحله عرضه به خرده فروشان افزایش مییابد. کاشت رقم مناسب توتفرنگی با توجه به هدف برداشت (به عنوان مثال رقم کردستان برای مصرف در بازارهای محلی و رقم کاماروسا برای صادرات یا ارایه به بازارهای دورتر) تغذیه مناسب بوته ها، رعایت نکات کلیدی برداشت (عدم آسیب به میوه ها، دسته بندی در زمان برداشت و خنک سازی سریع( کاربرد تیمارهایی مانند غوطه وری میوه ها در محلول نمک های کلسیم حفظ دمای پایین (صفر یا یک درجه سانتیگراد) در چرخه بازاررسانی این میوه از موارد اساسی است که رعایت آنها میتواند به بهینه سازی عمر قفسه ای توت فرنگی کمک شایانی کند.

نتیجه گیری

توت فرنگی میوه ای خوش طعم با ارزش تغذیه ای بالا است که کشت و کار آن میتواند با سود اقتصادی قابل توجهی همراه باشد. این گیاه به شرایط اقلیمی حساس است. در بیشتر ارقام، گلدهی در پاسخ به برهم کنش دما و طول روز انجام میگیرد؛ زمانی که دما در محدوده 22/15 ( شب/روز) درجه سانتیگراد باشد توت فرنگی بدون توجه به طول روز گلدهی خواهد داشت.

به علت وجود ریشه های سطحی به تنش خشکی بسیار حساس است و باید در خاک سبک با زهکشی مناسب و غنی از مواد آلی کشت و کار گردد. همچنین از گونه های بسیار حساس در برابر افزایش غلظت نمک ها در محیط ریشه یا همان تنش شوری میباشد. آبیاری با آب باکیفیت از پیش نیازهای حیاتی برای پرورش توت فرنگی است. توصیه های کودی گیاهان با توجه به تجزیه برگی آنها انجام میشود. تغذیه گیاهان به کمک آبیاری و همچنین محلول پاشی از روشهای مناسب برای تامین نیازهای توت فرنگی است.

از آنجا که این میوه نافرازگرا است و پس از برداشت تغییر معناداری در کیفیت آنها ایجاد نمی شود بنابراین برداشت باید زمانی صورت گیرد که شاخص های برداشت میوه (مواد جامد محلول بالای 5/5 ،اسیدیته کل در حدود 6.4 درصد) روی گیاه مادری به سطح بهینه رسیده باشند. توت فرنگی به علت بافت ظریف خود میوه ای با عمر پس از برداشت کوتاه است. حفظ دمای پایین (صفر تا یک درجه سانتیگراد) در بازاررسانی، از برداشت تا عرضه به مشتریان از مهمترین توصیه ها در بهبود عمر پس از برداشت میوه ها است.

امتیاز کاربران: 1.99 ( 4 رای)
سفارش طرح توجیهی
دانلود رایگان طرح توجیهی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس فقط جهت سفارش طرح توجیهی