ایده هاایده های صنعتی

طرح تولید دستگاه آبیاری تحت فشار (بارانی)

سفارش طرح توجیهی

مقدمه

آبیاری به معنی پخش آب روی زمین جهت نفوذ در خاک برای استفاده گیاه و تولید محصول میباشد .آبیاری و مدیریت آب در مزرعه در عین سادگی هنوز هم از پیچیدهترین و به عبارتی از مشکلترین عملیات کشاورزی به شمار میرود. بسیاری از متخصصان کشاورزی آبیاری را یک هنر میدانند تا علم ، و برخی آن را یک فن قلمداد میکنند .

مزایای آبیاری بارانی

 • امکان استفاده در زمنیهای پر شیب .
 • توزیع یکنواخت آب آبیاری در تمام نقاط مزرعه .
 • کمک به رشد بهتر گیاهان با لطیف کردن محیط اطراف گیاهان

انواع روشهای آبیاری بارانی

یکی از روشهای آبیاری است که آب را توسط آب پاشها به صورت قطرات ریز باران در آورده و در سطح زمین پخش مینمایند و رطوبت مورد نیاز گیاه تامین میشود. روشهای آبیاری بارانی بر اساس نوع حرکت بال آبیاری به چهار دسته تقسیم میشوند: سیستمهای آبیاری بارانی ثابت ، سیتمهای بارانی نیمه ثابت ، آبیاری بارانی با جابجایی متناوب ، آبیاری بارانی با جابجایی مداوم .

 1. آبیاری بارانی ثابت
  در این روش ، به تعداد کافی بال آبیاری و آبپاش وجود دارد بطوریکه احتیاجی به جابجایی بالهای آبیاری و آبپاشها در طول فصل زراعی نمیباشد. در سیستمهای ثابت ممکن است بالهای آبیاری به صورت ثابت در زیر زمین کار گذاشته شود یا این بالها در ابتدای فصل رشد روی زمین چیده شود و در انتهای فصل رشد جمع شوند .
 2. آبیاری بارانی نیمه ثابت
  در این روش ، بالهای آبیاری زیرزمین قرار میگیرند و پس از هر آبیاری فقط آبپاشها برروی بال آبیاری جابجا میشوند. این کار توسط شیرهای خودکاری که روی بالهای آبیاری نصب شده صورت میگیرد .
 3. آبیاری بارانی با جابجایی متناوب
  در این روش ، بال آبیاری در حالیکه آب پاشها روی بال آبیاری ثابت میباشند، پس از انجام هر آبیاری جابجا شده و به محل اسقرار بعدی منتقل میشوند. پس از هر آبیاری ، بال آبیاری از لوله اصلی جدا شده و به محل بعدی منتقل میشود. براساس روش انتقال بال آبیاری سیستمهای آبیاری بارانی با جابجایی متناوب به سه دسته تقسیم میشوند :
  1. سیستم آبیاری بارانی جابجایی با دست
   در این روش ، لوله های اصلی در طول فصل آبیاری ثابت بوده ولی بالهای آبیاری پس از هر آبیاری به همراه آب پاشهای نصب شده روی آنها توسط دست جابجا میشوند .
  2. سیستم آبیاری بارانی قطرهای کوچک
   در این روش ، بال آبیاری شامل لولههایی است که به دور قرقرهای پیچیده شده و در فواصل معینی روی لوله اصلی نصب میشود. در انتهای هر یک از لولهها ، آبپاشها توسط ارابه کوچک وصل شدهاند، این آبپاشها در ابتدای آبیاری به انتهای زمین کشیده میشوند بطوریکه در این زمان قرقره کاملا باز شده است .
  3. آبیاری بارانی آبفشان غلتان
   این نوع سیستم شبیه سیستم آبیاری بارانی جابجایی با دست است با این تفاوت که مجموعه یک بال آبیاری روی چرخهای فلزی سوار شده و کل این مجموعه دارای یک موتور بنزینی است .
 4. سیستم آبیاری بارانی با جابجایی مداوم
  در این روش بال آبیاری در موقع عمل آبیاری دارای یک حرکت مداوم و پیوسته است. این سیستم آبیاری شامل سه دسته سیستم آبیاری بارانی آبفشان دوار ، آبفشان خطی و آبفشان قرقرهای است :
  نوشته های مشابه
  1. سیستم آبیاری بارانی آبفشان دوار
   در این روش ، بال آبیاری شامل یک سازه بزرگ فلزی است که توسط برجکهایی در ارتفاع بلندتر از گیاه قرار گرفته و حول نقطه مرکزی که در همان نقطه اتصال بال به لوله اصلی است دوران میکند. با توجه به نوع حرکت دورانی بال آبیاری ، آبیاری مزارع به صورت دایرهای شکل صورت میگیرد .
  2. سیستم آبیاری بارانی آبفشان خطی
   از لحاظ شکل ظاهری شبیه سیستم آبیاری بارانی آبفشان دوار است با این تفاوت که در این روش ، خط لوله اصلی در کنار زمین قرار گرفته و بال آبیاری در کنار آن حرکت رفت و برگشتی دارد .
  3. سیستم آبیاری بارانی آبفشان قرقره ای
   در این روش بال آبیاری شامل یک لوله است که از یک طرف به دور یک قرقره بزرگ پیچیده شده و از طرف دیگر به ارابه بزرگی که آبپاش روی آن قرار گرفته متصل میشود. برای شروع آبیاری ، معمولا قرقره و ارابه را به کنار زمین و جایی که شیر آب از لوله اصلی وجود دارد منتقل کرده و پس از اتصال قرقره به شیر آب ، ارابه را توسط تراکتور کشیده و به انتهای زمین انتقال میدهند.
   33510d34 e18e 40d9 aaae f7232c9b41f1 300x250 - طرح تولید دستگاه آبیاری تحت فشار (بارانی)

   در این حالت لوله از دور قرقره باز میشود. با برقرار شدن جریان لوله توسط موتور ، شیلنگ به دور قرقره جمع میشود و ارابه را به طرف قرقره میکشد با حرکت ارابه از انتهای زمین به طرف قرقره ، آبیاری یک نوار کامل از عرض زمین انجام میگیرد.

آبیاری بارانی

روش آبیاری بارانی (irrigation Sprinkler) که آب به زمین پاشیده می شود برای بسیاری از گیاهان و در تمام وضعیت خاک از نظر بافت، پستی و شیب قابل استفاده است. مقدار آب مصرفی در این روش قابل کنترل و اندازه گیری است و تلفات آب در آن پائین است .در این روش احتیاج به تسطیح و آرایش زمین نیست و در اراضی مواج و یا شیب دار و یا مسطح قابل اجرا است در ضمن بعلت حذف شدن انهار و جویچه ها، تمام مزرعه کشت می شود در آبیاری بارانی می توان کودهای محلول و یا بعضی مواد ضد عفونی کننده راهمراه آب آبیاری روی گیاه و یا خاک پاشید، با شستشوی سطح برگها، عمل فتوسنتز و تنفس گیاه نیز بهتر صورت می گیرد .

با استفاده از آبیاری بارانی ضمن صرفه جوئی در مصرف آب تا حدد 50 درصد نسبت به آبیاری سطحی، شستشو و فرسایش در خاک نیز ایجاد نخواهد شد. تلفات آب ، بعلت عدم نفوذ آب در اعماق خاک و عدم تبخیر در کانالهای آبرسانی، نسبت به روشهای آبیاری سطحی (غرقابی یا نشتی) خیلی کمتر است. در برخی از گیاهان ، نظیر یونجه ، چغندرقند و اغلب سبزیجات که در مرحله جوانه زنی به شوری خاک حساس هستند، می توان از آبیاری بارانی برای شستشوی موثر نمک کمک گرفت تا جوانه زنی مطمئن و سریع امکان پذیر گردد.

این روش آبیاری در اراضی شنی و زمینهائی که هموار کردن آنها مشکلاتی در بر خواهد داشت کاملاً مناسب می باشد آبیاری بارانی برای خنک کردن گیاهان به هنگام دمای بالا و یا کنترل شبنم به هنگام دمای زیر صفر و جلوگیری از یخ زدگی گیاه قابل استفاده است .از معایب آبیاری بارانی به هزینه زیاد تاسیسات اولیه، اشکال در آبیاری به هنگام وزش باد، تبخیر بخشی از آب پاشیده شده و همچنین رشد و تکثیر بیشتر علف های هرز و بیماریهای گیاهی می توان اشاره کرد.

آبیاری بارانی و انواع آن

سیستم آبیاری بارانی روشی است که در آن آب تحت تاثیر فشار ایجاد شده به وسیله موتور پمپ ، وارد لوله های مسیر شده و از طریق آب پاشها به اطراف پخش می شود و انواع آن عبارتند از :

 1. کلاسیک
 2. ویل مو ( غلطان )
 3. قرقره ای
 4. دوارمرکزی ( سنتر پیوت )
 5. لینیر ( سیستم بارانی خطی )

آبیاری بارانی به روش کلاسیک

 • کلاسیک ثابت :
  در این روش آبیاری پمپ و لوله های اصلی و فرعی و بال های آبیاری و آب پاشها ( کلیه اجزاء سیستم ) ثابت می باشند .
  آبیاری کلاسیک ثابت

  در این سیستم ، به تعداد کافی بال آبیاری وجود دارد و نیازی به جابجایی بالهای آبیاری در فصل زراعی نمی باشد و با توجه به شرایط باد منطقه فواصل آبپاش را طوری تنظیم می کنند که همپوشانی کاملی ایجاد گردد . در سیستم های ثابت ممکن است بالهای آبیاری در زیر زمین کار گذاشته شده و همیشه ثابت باشند یا اینکه این بالها در ابتدای فصل رشد در روی زمینی چیده شده و در انتهای فصل رشد جمع شوند که به نوع اول سیستم های ثابت دائمی و به نوع دوم سیستم های فصلی گفته می شود. انتخاب هر یک از این دو نوع سیستم بستگی به نوع گیاه دارد .

  آبیاری کلاسیک ثابت

 • کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک:
  در این روش بالهای آبیاری ثابت ولی آب پاش ها متحرک می باشند . برای کاهش هزینه در این سیستم از آب پاشهای بزرگ استفاده می شود که به طور قابل ملاحظه ای از تعداد بالهای آبیاری بارانی ثابت و از لحاظ بهره برداری راحتتر و کم هزینه تر از بقیه سیستم ها با جابجایی متناوب می باشند . از لحاظ عمر مفید تجهیزات و لوله های سیستم نیز بسیار مناسب و در صورتی که لوله ها در زیر زمین کار گذاشته شده باشند از لحاظ خطر سرقت نیز دارای ضریب اطمینان بالایی خواهند بود .

  علاوه بر این بدلیل فراهم بودن امکان نصب پایه های بلند برای آبپاش ها ، امکان آبیاری گیاهان پا بلند نیز وجود دارد . در مجموع سیستم های آبیاری بارانی با آبپاش متحرک به دلیل ویژگی ها و مزایای فوق الذکر از استقبال قابل توجهی در بین کشاورزان برخوردار گشته و گسترش بیشتری در سالهای اخیر داشته است .
  آبپاش متحرک

آبیاری به طریقه سیستم موتوری چرخدار یا ویل مو

ویل مو دستگاهی است که بر روی چرخهای آلومینیومی که از دو نیم طوقه تشکیل یافته و با استفاده از موتور بنزینی 8 اسب بخار در زمینی که شکل منظم داشته و با آبگیری از شیرهای هیدرانت توسط شلنگ برزنتی زمین را آبیاری می کند و برای زراعت های چغندر قند ، گندم ، سیب زمینی ، پنبه، سویا و … مناسب میباشد .
آبیاری به طریقه سیستم موتوری چرخدار یا ویل مو

 • مشخصات فنی دستگاه :
  شامل شاسی اصلی ـ موتور بنزین 8 اسب بخار ، لوله های آلومینیومی 4 اینچ ـ 12 متری ، سوپاپ ، کمربند ، وزنه،رایزر ، فواره ، نیم طوقه و چرخ کامل و شلنگ رابط تشکیل یافته است که آب پاشها به فاصله 12 متری از هم قرار گرفته است و سوپاپ ها بعد از خاتمه آبیاریشروع به تخلیه آب داخل لوله های آلومینیومی می نمایند .
 • مزایا و معایب سیستم :
  این سیستم مخصوص مزارع متوسط و بزرگ و با قدرت جابه جایی در هر زمان و انجام آبیاری به هر میزان و در هر مدت با حداقل نیروی انسانی مورد نیاز می باشد و لوله های آلومینیومی هم به عنوان محور و هم به عنوان هدایت کننده آب عمل می کند تا آب را به سر آبپاش ها برسانند و از طرفی در زمین های کاملا رسی کارآیی ندارد . چون به دلیل گلی بودن زمین به علت آبیاری در زمان حرکت دستگاه مشکل پیچش لوله ایجاد می گردد.

سیستم گان یا قرقره ای

سیستمی است که مزرعه را به صورت نوار آبیاری می کند و نحوه کار طوری است که ارابه که در بالای آن گان ( آبپاش یا فواره ) نصب گردیده است بعد از استقرار دستگاه در ابتدای نوار ، توسط تراکتور به انتهای نوار حمل می شود. بعد از روشن شدن سیستم ، آبپاش شروع به حرکت می کند و آبپاشی انجام می گیرد، ضمن آبیاری نواری ، ارابه خود به خود به طرف ابتدای نوار حرکت می کند تا آبیاری نوار به پایان می رسد. کار آبیاری به همین منوال تا انتهای مزرعه ادامه می یابد تا دور آبیاری کامل شود و محل آبگیری از شیرهای هیدرانت که در روی خط اصلی نصب گردیده اند تحقق می یابد .

 • محاسن و معایب دستگاه :
  1. آبگیری از شیرهای هیدرانت یا از کانال به راحتی انجام گرفته و برای آبیاری تکمیلی مناسب می باشد .
  2. به دلیل سنگینی دستگاه وجود تراکتور برای حمل دستگاه و ارابه فواره دار ضروری بوده و برای کار آن در مزرعه وجود جاده دسترسی الزامی است و در زمانی که شدت وزش باد شدید است نبایستی عمل آبیاری را انجام داد .

دستگاه آبیاری بارانی دوار مرکزی ( سنتر پیوت )
سیستم دوار مرکزی نوعی دیگر از آبیاری بارانی است که نام خارجی آن سنتر پیوت می باشد که به صورت اسپری و یا اسپیرینکر عمل آبپاشی را انجام می دهد و به صورت عقربه ساعت حرکت می نماید و زمین زراعی را به صورت دایره ای آبیاری می کند .

 • مشخصات فنی دستگاه :
  • تعداد دهانه در انواع مختلف : 8 ـ7ـ 6 و 5 عدد
  • طول هر دهانه : حدودا 52/5 متر
  • طول کل دور دستگاههای مختلف سنتر پیوت 274/5 و 327 ، 379/5 ، 432 متر به شعاع آبیاری 277/5 و 330 ، 382 ، 435 متر

  قطر لوله :
  (6 اینچ ) ـ قدرت الکتروموتورهای نصب شده در چرخها 1/5 کیلومتر ( اینچ ) ـ قدرت الکتروموتورهای نصب شده در چرخها 1/5 کیلومتر ـ قدرت الکتروموتورهای نصب شده در چرخها 1/5 کیلومتر.
  ولتاژ دستگاه :
  380 ولت و حداقل زمان چرخش یک دور دستگاه 24 ـ 21 ـ 18 و 15 ساعت بوده و عمق متوسط بارش در یک دور 9/88 میلی متر است و هم چنین دستگاه شامل سیستم دکل مرکزی ، خرپاها و میل های کششی ، تابلوی برق دهانه و کابل برق و سیستم دکل چرخ می باشد .

 • محاسن و معایب دستگاه :
  1. در سطوح وسیع کارآئی بالائی دارد ، راندمان آبیاری را بالا می برد و باعث توزیع یکنواخت آب می گردد .
  2. قابل استفاده برای انواع کشت هاست و در مصرف انرژی و نیروی انسانی با صرفه تر است .
  3. دستگاه پیچیده است بنابراین برای راه اندازی ، حفظ و نگهداری آن حضور شخصی که فنی و کاردان بوده و به کلیه جزئیات دستگاه وارد ضروری است .
  4. قیمت دستگاه بالاست و فقط در تعاونی ها و کشت و صنعت ها و در طرح های خیلی بزرگ قابل نصب است .

دستگاه آبیاری بارانی لینیر ( خطی )
دستگاهی است که شباهت زیادی به سنترپیوت داشته با این تفاوت که زمین زراعی را بطور خطی آبیاری می کند و محل آبگیری از کانال می باشد . مشخصات فنی ، نکات ایمنی و معایب و محاسن دستگاه تقریبا شبیه دستگاه سنترپیوت می باشد .

بررسی فنی و مهندسی آبیاری بارانی

اساس روش آبیاری بارانی به این صورت است که آب درداخل لوله ها،(معمولاً)با استفاده ازموتور پمپ تحت فشار قرار می گیرد و ازطریق آبپاش ها و آبفشان ها با فشار و به صورت قطرات باران پاشیده می شود. در موقع خروج از آن ،قطرات آب درهوا پخش می شود و بصورت باران مانند برروی خاک می ریزد. در مقایسه با روش های آبیاری سطحی در این روش کنترل روی آب بیشتر بوده و علت اصلی راندمان بالا نیز همین کنترل آب است.

شیب زمین که عامل عمده ای در توزیع غیریکنواخت آب در آبیاری سطحی است، درروش آبیاری بارانی از تأثیر کمتری روی یکنواختی برخوردار بوده وبا این روش آبیاری حتی با شیب نسبتأ زیاد نیز توزیع یکنواخت آب در مزرعه ممکن می گردد. درصورتیکه شیب مناسب وجود داشته باشد و بتوان از آن برای جبران افت اصطکاکی در لوله استفاده کرد راندمان کاربرد آب از زمین کاملاً مسطح نیز بیشتر خواهد بود.

آبیاری بارانی تقریباً در هر نوع آب و هوا جز در مناطقی که بادهای شدید دارد و یا درجه حرارت در ساعات زیادی از روز بالاست می توانند مورد استفاده قرار گیرد. آبیاری قطره ای که آن نیز به عنوان یک روش مدرن آبیاری مطرح است بعلت داشتن محدودیت های بیشتر در مقایسه با آبیاری بارانی نتوانسته است مثل آن توسعه پیدا کند و استفاده از آن به باغات و در بعضی موارد صیفی کاری محدود شده است .

گیاهانی مانند مرکبات و انگور وب عضی از درختان میوه دیگر نسبت به کلرور سدیم حتی با غلظت کم حساسیت دارند. در شرایط خشک ممکن است مقداری از یون های سدیم که در نتیجه آبیاری بارانی بر روی برگها جمع می شود توسط گیاه جذب شده و برای آن حالت سمی ایجاد نماید.

غلظت نمک بر روی برگها در نتیجه تبخیر آب ازآنها افزایش پیدا می کند. در صورتی که آبیاری به صورت ممتد انجام گیرد غلظت نمک زیاد نشده و کمتر اثر تخریبی خواهد داشت.

توجه به محاسن و معایب روش آبیاری بارانی در مطالعات مقدماتی جهت انتخاب این روش برای آبیاری مزارع امری ضروری است.بدون توجه به این محاسن و معایب در شرایط مزرعه یا منطقه ممکن است سیستم آبیاری با شکست روبرو شده و ضررهای اقتصادی به صاحب مزرعه وارد نماید .

قسمت های مختلف سیستم آبیاری بارانی

هر سیستم آبیاری بارانی از چهار قسمت اصلی به شرح زیر تشکیل شده است :

 1. پمپ وتلمبه خانه : پمپ آب را از منبع گرفته وپس از وارد آوردن فشار لازم آن را به لوله اصلی منتقل می کند. پمپ به تناسب فشار لازم در آبپاش ها، افت بار در سیستم و آبدهی لازم انتخاب میشود. اگر منبع آب اختلاف ارتفاع کافی با مزرعه داشته باشد بطوریکه فشار لازم از طریق نیروی ثقل تأمین می شود احتیاجی به پمپ نخواهد بود . به علت اینکه فشار لازم در آبیاری بارانی زیاد است بندرت اختلاف ارتفاع می تواند برای تأمین فشار کافی باشد و در اکثر موارد نیاز به پمپ ضروری بنظر میرسد.

  نیروی لازم جهت پمپ از طریق موتور های الکتریکی و یا موتور های دیزلی (گازوئیل سوز) تأمین میشود. نوع موتور انتخابی بستگی به وجود شبکه برق رسانی در منطقه و یا مهیا بودن گازوئیل دارد.در شرایط مساوی میتوان نوع موتور را با مقایسه هزینه اولیه وهزینه های جاری موتورهای دیزلی باالکتروموتورها انتخاب کرد.

 2. لوله های اصلی و نیمه اصلی: این لوله ها آبرا از منبع گرفته و به لوله های جانبی می رسانند . در شرایط خاصی ممکن است نیاز به لوله های نیمه اصلی نیز باشد. در این حالت خاص آب از لوله اصلی وارد لوله نیمه اصلی شده و از آنجا به لوله های جانبی هدایت می شود.
  جنس لوله اصلی و نیمه اصلی می تواند از فولاد،آزبست سیمانی،آلومینیومی و یا پلاستیکی (پی وی سی) باشد.
 3. لوله های جانبی :کار اصلی این لوله ها را می توان گرفتن آب از لوله اصلی و رساندن آن به آبپاش ها دانست. در سیستم های ثابت آبیاری بارانی لوله های جانبی به لوله اصلی وصل شده و در جای خود ساکن می باشند. درسیستم های متحرک و نیمه متحرک لوله های جانبی در موقعیت های مختلف به لوله اصلی متصل می شوند و قسمتی از مزرعه را آبیاری میکنند،پس از آبیاری یک قسمت اتصال آنها از لوله اصلی بازشده و د رمحل دیگری به لوله اصلی شده و بخش دیگری از مزرعه را آبیاری می کنند. معمولاً جنس لوله های جانبی در سیستم های آبیاری بارانی آلومینیومی است.

  این نوع لوله ها بعلت سبکی وزن براحتی قابل حمل ونقل است که بزرگترین حسن آنها بشمار می رود.در صورتیکه سیستم آبیاری بارانی از نوع ثابت باید بتوان از لوله های پلاستیکی و یا جنس های سنگین تری مثل فولاد نیز استفاده کرد.

 4. آبپاش ها : آبپاش ها را می توان مهمترین قسمت یک سیستم آبیاری بارانی دانست آبپاش ها آب را از لوله جانبی گرفته و سپس بصورت قطرات باران مانند و با فشار از دهانه به بیرون پخش می کنند. در موقع خروج آب از دهانه آبپاش ،بار فشاری به بار جنبشی تبدیل می شود و در نتیجه آب به فواصل دور و نزدیک پرتاب میگردد. وسعت منطقه مرطوب شده ، بستگی به سرعت آب (فشار در آبپاش )، زاویه فواره آب، نوع آبپاش و وضعیت باد در موقع آبیاری دارد.حجم آبدهی ، شکل توزیع آب و اندازه ذرات آب بوسیله دهانه آبپاش کنترل می شود.

  آبپاش ها مستقیماً به لوله های جانبی وصل نمی شوند بلکه لوله هایی به قطر 2/1 تا 3 اینچ بطور عمودی بر روی لوله جانبی قرار می گیرند که آبپاش ها به انتهای آنها وصل می شوند.این لوله های عمودی را پایه آبپاش می گویند. پایه های آبپاش ها علاوه بر آنکه آبپاش ها را در ارتفاع بالاتر از گیاه قرار می راکه درنتیجه انشعاب آب ازلوله جانبی بطرف آبپاش ایجادشده از بین می برند. در صورتیکه این جریان متلاطم از بین نرود شعاع پراکنش آب از آبپاش کاهش پیداکرده و باعث خواهد شد که توزیع آب در مزرعه با یکنواختی کمی صورت گیرد. ارتفاع پایه آبپاش که بتواند جریان متلاطم را از بین ببرد بادبی آبپاش رابطه مستقیم دارد.

روش طراحی سیستم آبیاری بارانی

جمع اوری اطلاعات در مورد خود مزرعه و منابع آب موجود بعنوان اولین قدم در طراحی سیستم های آبیاری بارانی به حساب می آید.این اطلاعات شامل نقشه توپوگرافی مزرعه ،محل منبع آب ،مقدار و کیفیت آب موجود،نوع گیاه و پارامتر هائی از خاک مزرعه مزرعه می باشند.همچنین پارامتر هائی از قبیل مقدار تبخیر و تعرق و بخصوص مقدار ماکزیمم آن درطول فصل زراعی ، سرعت نفوذ آب در خاک ،قدرت نگهداری رطوبت در خاک و نیاز آب آبیاری باید اندازه گیری یا محاسبه شود و اطلاعاتی که به این ترتیب بدست می آید اساس کار طراحی سیستم آبیاری بارانی را تشکیل می دهد.چنانچه اندازه گیری و یا محاسبه آنها دقیق نباشد طرح بدون اشکال نبوده و سیستم آبیاری بعد از برپایی در مزرعه اهداف آبیاری را برآورده نخواهد کرد.

اشکالات حاصل از این عدم دقت ممکن است بصورت عدم کفایت آبیاری و یا برعکس آبیاری بیش از اندازه مزرعه ظاهر گردد.علاوه بر تأثیر در امر آبیاری ،معمولاً عدم دقت در جمع آوری و محاسبه داده ها باعث گرانی سیستم آبیاری نیز می گردد. در طراحی سیستم های آبیاری بارانی ابتدا آرایش لوله ها یعنی طرز قرار گرفتن لوله های اصلی و جانبی بر روی زمین و مو قعیت آن نسبت بهم مشخص میشود .پس از آن بترتیب فاصله لوله های جانبی ، مشخصات آبپاش ها، اندازه و تعداد لوله های جانبی ،قطر لوله اصلی و نیمه اصلی و بالاخره مشخصات پمپ و موتور مورد نیاز تعیین میگردد.

 1. تهیه لیستی از منابع موجود که شامل اطلاعاتی در زمینه خاک ، توپو گرافی زمین ،منبع آب،منابع انرژی و نوع گیاه می باشد.
 2. تعیین مقدار آب آبیاری با استفاده از اطلاعات وآمار هوا شناسی وروابط آب و خاک وگیاه .
 3. محاسبه مقدار تبخیرو تعرق و تعیین ماکزیمم مقدار آن
 4. محاسبه فاصله زمانی بین دو آبیاری در دوره ای که مقدار تبخیر و تعرق ماکزیمم است.
 5. محاسبه حد اکثر دبی لازم (ظرفیت سیستم ).
 6. محاسبه سرعت پخش آب از آبپاش ها و مقایسه آن با سرعت نفوذ آب در خاک.
 7. تعیین آرایش لوله ها و انتخاب بهترین آرایش ممکن با درنظر گرفتن شکل وتوپوگرافی زمین.
 8. تعیین نوع آبپاش ها.
 9. تعیین فاصله ،دبی و قطر دهانه آبپاش ها و محاسبه فشار لازم در موقع خروج آب از آبپاش.
 10. محاسبه تعداد کل آبپاش ها و همچنین تعداد آبپاش هائی که همزمان کار می کنند.
 11. محاسبه فشار لازم در ابتدای توپوگرافی زمین
 12. تعیین طول و قطر لوله اصلی.
 13. بررسی اقتصادی لوله ها با در نظر گرفتن مقدار انرژی لازم (برق یا مواد سوختنی ) و هزینه اولیه سیستم آبیاری .

امتیاز کاربران: 3.55 ( 2 رای)
سفارش طرح توجیهی
گرد آورنده
ایـ توجیهی
دانلود رایگان طرح توجیهی

نوشته های مشابه

دنبال کردن این پرسش و پاسخ
اطلاع از
guest
0 Comments
دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس صرفا جهت سفارش طرح توجیهی
0
()
x