سفارش طرح توجیهی
ایده هاایده های کشاورزیچگونه راه اندازی کنم؟

آموزش احداث باغ گردو و معرفی ارقام پر سود

گردو به عنوان چهارمین محصول عمده باغی ایران، پس از پسته دومین محصول خشکباری مهم ایران محسوب می شود و از نظر اقتصادی به خصوص صادرات غیرنفتی اهمیت بالقوه زیادی دارد. کشور ایران قسمت مهمی از رویشگاه گردو محسوب میشود ودرحال حاضر ایران،سومین کشور تولیدکننده گردو درجهان بعد از چین و آمریکا محسوب می شود.

گردو

با وجود حجم بالای تولید متأسفانه کشورما ازنظر تولید و صادرات این محصول با چالش های جدی مواجه است. یکی از چالش های مهم تولید گردو در ایران بذری بودن درختان گردو می باشد، در نتیجه محصول تولید شده در باغ ها یا درختان پراکنده در حاشیه باغ به علت تنوع زیاد در درختان بذری، کیفیت مطلوبی نداشته و قابلیت رقابت در بازارهای بین المللی را ندارد.

اصول مهم مدیریتی باغات گردو

در پرورش درختان گردو، عوامل متعددی در حصول بیشـترین عملکرد دخالت دارند، به طوری که یک عامل و یا ترکیبی از چند عامل می تواند محصول باغ را کاهش دهد. عامل محدود کننده ممکن است غیر قابل تغییر باشد. به این مفهوم که بعد از احداث باغ، قابل رفع نبوده و می تواند منجر به شکست کامل باغدار گردد. این عوامل در برگیرنده رقم، پایه، عمق و بافت خاک، کمیت و کیفیت آب می باشند.

درخت گردو

بنابراین ضرورت دارد قبل از احداث باغ مطالعات لازم در خصوص انطباق این عوامل با نیازمندی های گردو به عمل آید. عوامل محدود کننده متغیر در برگیرنده عملیات مختلف به باغی یا مدیریت باغ مانند روش آبیاری، تغذیه، هرس وتربیت، مبارزه با آفات و بیماریها و علف های هرز و روش برداشت هستند که در صورت بهینه بودن می توانند به صورت مثبت عملکرد باغ را افزایش دهند. در این مطلب هر یک از عملیات مدیریتی ضروری به اختصار تشریح می شوند.

 • انتخاب مکان مناسب باغ گردو با توجه به عمق خاک، اقلیم و دسترسی به خدمات و غیره.
 • نمونه برداری درست از آب و خاک جهت تجزیه خاک در آزمایشگاه معتبر قبل ازاحداث باغ .
 • آماده سازی زمین باغ با شخم عمیق .
 • تهیه نهال پیوندی از ارقام تجاری مناسب گردو و کشت صحیح آن .
 • تربیت و هرس صحیح درختان طی 5-4 سال پس از غرس.
 • تغذیه و آبیاری ترجیحا بصورت قطره ای یا بابلر (کودآبیاری).
 • کنترل آفات و بیماریها و علف های هرز در طول فصل رشد .

باغ مدرن گردو

انتخاب مکان مناسب احداث باغات گردو

در احداث باغ گردو اقلیم و ریز اقلیم از اهمیت خاصی برخوردار است مهمترین مخاطرات اقلیمی یخبندان زود رس و یا دیر رس، سرمای زمستانه، درجه حرارت تابستان می باشد. در صورت یکسان بودن عوامل دیگر، آب و هوای مناسب تولید کننده را در موقعیت اقتصادی سودمندى قرار می دهد. بارندگی و رطوبت نسبی بالا در اوایل فصل بهار و تابستان موجب افزایش شیوع بیماری بلایت گردو می شود ولی ارقام دیر برگ گردو معمولاً از آلودگی مصون می مانند. در شرایط آب و هوایی بسیار خشک، احتمال دارد که درختان رشد مطلوبی داشته باشند ولی میوه ها به خوبی پر نمی شوند. اگر رطوبت نسبی هوا پایین باشد میوه های گردو دچار سوختگی پوست (سیاه شدن) می گردد. دامنه کوهها به شرط برخورداری از خاک خوب برای احداث باغ گردو مناسب می باشد.

باغ گردو در اراضی شیب دار

یکی دیگر از عوامل سرنوشت ساز در کارآئی و عملکرد نهائی بـاغ دسترسـی بـه آب کافی بـا کیفیت مطلوب است. درختان گردو در طول حـیات خود، هر سـاله وارد مراحـل مختلفی از رشد و نمو شامل جوانه زنی، گلدهی و تشکیل میوه، رشد رویشی، گل انگیزی و تشکیل جوانه های گل، رشد و نمو میوه و جنیـن (مغـز) می شوند. هر نوع غفلت در آبیاری منجر به کاهش شـدید عملکرد و رشـد رویشی سال جاری و حتی سال آینده خواهد شد. اثرات کمبود آب بسته به مرحله رشد و نمو متفاوت است با این حال، حساسترین مرحله دخیل در کمیت و کیفیت محصول یعنی تشکیل جوانه های گل و بلوغ و رنگ مغز در تیر و مرداد ماه اتفاق می افتد به طوری که کمبود آب در طول این دو ماه منجر به توقف رشد، کاهش وزن مغز و افزایش چروکیدگی و سیاه شدن مغز و حتی کاهش باردهی سال آینده( کاهش تشکیل جوانه های بارده) می شود.

عامل کیفیت

درجه حـرارت بــالاتر از 38 درجه روی پوست میوه ی گردو سوختگی ایجـاد و کیفیت مغز را کاهش می دهد و موجب پوکی آن می شود. چنانچه آفتاب سوختگی پوست در اثر گرمای زیاد اتفاق افتد قسمتی از مغز چروکیده و رنگ آن تیره تر می شود و به پوست می چسبد که گاهی به آن گردوی کال گویند. ولی پوکی میوه مربوط به گرمای اول فصل است که بدون بروز علایم سوختگی پوست اتفاق می افتد. گردو در طول تابستان و زمستان نسبت به سرما و گرمای بیش از حد حساس است. در طول دوره ی خواب زمستانه، گردو می تواند سرمای 18- درجه را بدون خسارت جدی تحمل کند ولی پس از شروع رشد، سرمای 2- تا 3- درجه موجب از بین رفتن برگها، شاخه ها و گلها شده و در نتیجه محصول کاهش می یابد.

درجه حرارت بالاتر از 38 روی کیقیت گردو اثر منفی می گذارد

درختان بزرگ گردو در طول فصل زمستان نسبتاً مقاوم هستند. با این حـال میزان مقاومت به سرما در درختان کم سن و سال (نهالها) بمراتب کمتر است و از این رو توصیه می شود درسنین اول تنه درختان گردو با پارچه یا پلی فوم (مخصوص پوشاندن لوله های آب) محافظت گردد. مشکل دیگر این است که دراکثر ژنوتیپهای رایج گردو در کشور و استان آذربایجان غربی رشد دربهار خیلی زود آغاز میگردد و بوسیله یخبندان ملایم اول بهار صدمه می بینند. بخصوص که در حال حاضر بدلیل تغییرات اقلیمی از قبیل کاهش برف درزمستان وگرم شدن زمستانها این روند تشدید شده است.

درطول چند سال اخیر، صدمه ناشی از یخبندان دیر رس بهاره در بسیاری از مناطق ایران سبب از بین رفتن کل محصول گردو شده است. در سرمازدگی (11- درجه سانتی گراد) سال 1393 که در 11 فروردین ماه بوقوع پیوست بسیاری از اندام های حیاتی گردو از قبیل شاتون و سرشاخه ها که محل تشکیل میوه هستند به کلی از بین رفتند.ارقام دیر برگ گردو مثل چندلر و فرنور و یافرانکت مشابه درختان سیب موقعی به گل می روند که خطر سرمای بهاره رفع شده باشد. پرورش این ارقام در اغلب نقاط ایران به جز مناطق بسیار مرتفع و عرض های جغرافیایی بالا از نظر طول فصل رشد مشکلی وجود ندارد.

یخبندان به درخت اسیب می رساند

شـدت نور زیاد و درجه حـرارت بــالای تابستان (تیر و مرداد) که مصادف با بحران کم آبی و حداکثر تبخیر و تعرق است می تواند ظرفیت فتوسنتزی باغ را با مسدود کردن روزنه ها پایین بیاورد. درجه حرارت بالا توأم با استرس کم آبی درطول فصل رشد باعث چروکیده شدن وسیاه شدن مغز گردوها گردیده و منجر به تسریع رسیدن مغز نسبت به پوست سبز میشود، که در تعیین زمان برداشت و کیفیت محصول اثرات منفی بر جای میگذارد.

خاک

در تعیین تناسب یک قطعه زمین مفروض برای احداث باغ گردو، مهمترین خواص فیزیکی که بایسـتی در نظر گرفته شوند، عمق و بافت خاک اسـت. سیسـتم ریشـه دوانی درخت گردو بـه قـدری وسـیع و گسـترده اسـت که عمق نفوذ بـرخی از ریشه ها به سه متر و حتی بیشتر نیز میرسد.به همین منظور، درختان گردو در خاکهای عمیق و غیر مطبق(یکنواخت) با بافت لوم متوسط به نحو مطلوب به عمل می آید.

بافت خاک

بنابراین هر نوع محدودیت فیزیکی یا شیمیایی که مانع از ریشه دوانی گردو شود به طور مستقیم رشد و اندازه درخت را کاهش میدهد و به عنوان یک قاعده کلی می بایست از کشت درختان گردو، در خاکهای کم عمق و شنی سبک و یا رسی سنگین اجتناب شود. در چنین خاکهایی به علت حجم محدود خاک نه تنها مقدار مواد غذایی در اختیار درخت در حداقل است، بلکه به سبب ظرفیت محدودنگهداری آب،درمواقع گرم تابستان استرس ناشی از کم آبی میتواند منجربه توقف رشد و حتی مرگ درختان بشود.

درجه حاصلخیزی خاک که تابعی از خواص بیو فیزیک و شیمیائی خاک است، ارتباط مستقیمی با افزایش تولید و یا ثبـات آن دارد. در خاکهای جوان، کم عمق بـا بـافت سبـک در اثر فقــر مواد آلی و معـدنی مشـکلات متعددی پیش می آید. سله بندی سطحی، عدم تشکیل خاکدانه، تخریب ساختمان خاک، کاهش مقاومت در برابر فشردگی القائی و پایین بودن ظرفیت نگهداری آب و مواد غذایی و ظرفیت تبادل کاتیونی از آن جمله هستند.

ph و خاک مناسب

واکنش خاک (pH) اغلب اراضی ایران بین 7/7 تا 8/2 متغیر است که نشانگر قلیائی متوسط خاک می باشد و در چنین دامنه ای از واکنش خاک قابلیت تحرک بسـیاری از عناصر غذایی مخصـوصاً ریز مغـذیها مختـل مـی گردد. از ویـژگیهای دیگـر خاکهـای ایران افزایش واکنش خاک در لایه های تحتانی خاک است که بیانگر به وجود آمدن لایه های کربنات آهکی ناشی ازآهک انتقالی لایه های فوقانی است که به نوع خود دلالت بر پایین بودن مقدار رس و سبـک بودن بافت خاک سطح الارض است. ظرفیت تبادل کاتیونی خاکهای سبک کمتر و بین10-4 میلی اکی و الان درصد گرم متغیر است که بسیار کمتر از حد مطلوب می باشد.

درختان گردو، به علت سطح بالای تعرق و نیز گستردگی ریشه دوانی بیشتر در معرض مسمومیت بـور قرار دارند. آستانه تحمل درختان گردو نسبت به بـور 75/.-5/. قسـمت در میلیون اسـت. مسـمومیت ناشی از زیادی بور آب )تجمع بیش از 300 پی پی ام ( در برگها، منجر به سوختگی نوک و حاشیه بـرگها و نهایتاًخزانزودرسدرختـانگـردو مـیگردد درختان مسموم از دور چنان بنظر میرسند که توسط آتش سوزانده شده اند.

ارقام تجاری و پر محصول گردو

مهمترین ارقام تجاری گردو عبارتند از:

 • چندلر و فرنور: هردو دیرگل بوده و باردهی جانبی بالایی دارند.
 • یوریکا: نسبتاً دیر گل بوده و باردهی جانبی بالایی دارد.
 • پاین: زود بارده بوده و باردهی بالایی دارد. درز میوه سفت و اندازه ی آن متوسط است. باردهی جانبی و هموگامی بالایی دارد و نسبت به کرم سیب و بلایت حساس است.
 • فرانکت: دیرگل، دیر بارده، میوه با پوست سخت، کشیده، ناصاف، کوچک و بدون منفذ، که درختانی بزرگ و با رشد عمودی هستند.
 • آشلی: کیفیت مغز مرغوب بوده و عملکرد بالایی دارد.
 • سر:پرمحصول،با باردهی جانبی متوسط،کیفیت بالای مغزو جثه ی درخت بزرگ می باشد.
 • چیکو: زودرس بوده و عملکرد بالایی دارد.
 • هارتلی: دانه های درشت، مغز سفید، پوست چوبی نازک و روشن و منفذ میوه سفت، طعم خوب و با باردهی جانبی، مقاوم به کرم سیب و بلایت گردو می باشد.
 • کارپاتین: درصد بالای مغز و مقاومت بالا به سرمای زمستان را دارا می باشد.

ارقام چندلر و فرنور

فرنورو چندلر از ارقــام دیرگل هستند وبه علت دیرگل دهی نسبت به گردوهای ایرانی با خطرسرمای بهاره مواجه نمی شوند. در سال های اخیر بیشترین رقم کاشته شده در دنیا می باشند. هر دو رقم قدرت رشد نسبتاً کم، زودبارده و پرعملکرد هستند و از کیفیت خوبی از نظر مغز برخوردار هستند و همدیگر را گرده افشانی می نمایند. با این حال بهتر است از ارقام گرده افـشان شـامل فرانـکت، فرنت و رونـد نیـز دربـاغ چنـداصـله ای کشـت گـردد. فواصل کشـت 7در7 متر در خـاک های لـوم سیلتی و خاک های لوم شنی 6 در 6 مناسب است. باردهی از سال چهارم شروع می شود ولی باردهی اقتصادی از سال دهم (5- 4 کیلو در هر درخت) آغاز می شود.

تهیه بهتربن نهال ارقام تجاری گردو

انتخاب نهال گردو قبل از احداث باغ اهمیت مضاعفی دارد. نهال خوب همانند فوندانسیون یک بنا عمل می کند. یکنواختی باغ (امکان برداشت مکانیزه)، زودباردهی، افزایش کمی و کیـفی عملکرد، دیربرگدهی (کاهش سرمازدگی) از مزایای باغات پیوندی گردو می باشند.

در گذشــته ای نه چنـدان دور، ازدیاد درختـان گردو توسـط کاشـت بـذر و بـدون پیـوند صـورت می گرفت. در این روش با آنکه هزینه تولید نهال کمتر است ولی در طی ازدیاد جنسی خواص پایه های مادری پایدار نمی ماند با وجود این، چون بذرهای خوب دارای برخی ویژگی های خوب، ولو ناپایدار هستند، بهتر است اگر منظور، ازدیاد از طریق بذر باشد، حتماً بذرهایی را برای تکثیر و کاشت انتخاب کرد که از درختان سالم، پربار و خوش فرم با میوه پوست نازک، پر مغز، مغز سفید و سالم و بازارپسند باشند. بهترین زمان کاشت بذر گردو اواسط اسفند ماه پس از اجرای عملیات استراتیفیه در لای ماسه مرطوب به مدت 2 ماه می باشد. قبل از استراتیفیه نیز بذر گردو به مدت 72 ساعت در آب (با 2 بار تعویض آب) خیس گردد. کاشت مستقیم پاییـزه گردو نیز امکان دارد. یک یا دو سال پس از رشد نهال می بایست با ارقام برتر و تجاری پیوند شوند.

زمان کاشت بذر

پیوند گردو در مقایسه با سایر درختان میوه با مشکلاتی نظیر عدم دسترسی به پیوندک، پیوندک دهی کم در پاسخ به هرس و حساسیت به عوامل محیطی در زمان پیوند زنی و نیز ضخامت پوست و ترکیبات قابل اکسید فنولها مواجه می باشند. بنابراین نوع پیوند و زمان پیوند و نحوه بستن محل پیوند از اهمیت بخصوص برخوردار است. امروزه به لطف تحقیقات انجام گرفته روشهای موثری برای پیوند گردو تعیین شده است و دسترسی به نهالهای پیوندی ارقام تجاری گردو به سهولت امکان پذیر است. در هوای ازاد بهتر است از انواع پیوند شاخه مثل تاجی و زبانه ای با پوشش خاک اره مرطوب استفاده شود. در داخل گلخانه هم می توان از انواع پیوند جوانه شکمی، وصله ای، قاشی و لوله ای استفاده نمود.

یکی از روشهای موثر پیوند گردو، پیوند تاجی تغییر یافته در اول بهار ( نیمه دوم فروردین همزمان با فعال شدن لایه آوندی درخت ) انجام میشود. در این موقع از زمان دمای محیط برای تشکیل کالوس فراهم است ولی جمع شدن شیرابه گردو در روی پیوند علت اصلی افت پیوند بوده و رفع این مشکل باید روی محل پیوند خاک اره مرطوب گذاشته شود. گذاشتن خاک اره مرطوب در محل پیوند و حفظ آن تا 2 هفته شرط لازم برای موفقیت است. خاک اره برای ایجاد محیط مناسب برای تشکیل پینه (کالوس) بوده و برای جذب اشک (شیرابه) گردو ضروری است و بدون استفاده از خاک اره شانس موفقیت بسیار اندک است. دقت شود خاک اره سالم، بدون آلودگی با خاک و گازوئیل باشد.

خروج شیرابه در اول بهار پس از سربرداری شاخه عامل اصلی افت گیرایی پیوند

پس از برقراری رشد پیوندک و رسیدن طول پیوندک به 10-15 سانتیمتر باید نسبت به حذف تدریجی خاک اره اقدام کرد. حذف پوشش خاک اره، نباید یک دفعه ای انجام شود بلکه به تدریج وطی چند روز حذف شود.به این صورت که ابتدا کیسه را سوراخ کرده یا با موکت بر خراش داده و به تدریج آن را بردارید. درغیر این صورت ممکن است پل کالوسی تشکیل شده بین پایه و پیوندک صدمه بیند.

پل کالوسی

پس از برداشـتن کامل پوشـش خاک اره،بـا یک برس نرم محل پیوند را از بقایای خاک اره پاک و محل پیوند را با چسب باغبانی بپوشانید.در این زمان طول پیوندک ممکن است به 10 تا 15 سانتی متر برسد. در اواخر فصل رشد نیز ممکن است محل پیوند به یک چسب زدن دیگر احتیاج داشته باشد،تا شیارهای موجود کاملاً پوشیده شوند.در صورت وجود رطوبت کافی در خاک نیازی به آبیاری باغ در زمان پیوند نیست. آبیاری در این مرحله ممکن است باعث ترشح بیشتر شیرابه،تجمع آن در زیر پوشش و در نهایت خفگی محـل پیوند شـود.

سـایر عملیات بـاغی(از قبیل کوددهی و سمپاشی) طبق برنامه اجرا شود. پیوندک ها هر چند که توسط دو عدد میخ روی پایه محکم شده اند ولی باید مراقب بود که شاخه پیوند شده مورد دستکاری قرار نگیرد. این امر در نهالستان باید بیشتر رعایت شود زیرا، عبور و مرور کارگران ممکن است سبب جابجایی پیوندک در اثر ضربه پا شود. از باز کردن پوشش پیوند تا زمان رشد کامل پیوندک خودداری شود. تعجیل در باز کردن خاک اره از محل پیوند لازم نیست و حتی یک ماه بعد از پیوند نیز می توان به حذف آن اقدام نمود. بدیهی است که پس از حذف خاک اره محل پیوند با چسب پوشش داده شود. آبیاری نهالهای پیوند شده در طول ماههای گرم سال باید طور هفتگی ادامه یابد.

پیوندک

بنا به نتایج حاصل از پنج سال تحقیق، پیوند نهالهای 2-3 ساله در نهالستان با روش تاجی تغییر شـکل یافته بسیار موفقیت آمیز است. در صورت دقت در عملیات پیوند و نکات لازم می توان به 70 تا 90 درصد موفقیت در گیرایی پیوند دست یافت. این میزان موفقیت حتی از نتایج بدسـت آمده از روشـهای نوین پیوند موسوم به هات کالوس بیشتر است. رشد شـاخه های پیوندی طی فصل رشد بسیار سریع بوده و تا آخرفصل رشد ارتفاع نهالها به 60 تا 180 سانتی میرسد.پیوندک به اندازه کافی خشبی شده و در زمستان زنده باقی میمانند.

طرح و الگوی کشت

باغ گردو حداکثر پتانسل باردهی خود را زمانی بدست می آورد که فضای اختصاص یافته را به طور کامل توسط تاج در ختان پوشش دهد و نیز برای شاخه های تحتانی بارده نیز به اندازه کافی نور خورشید نفوذ نماید. در مراحل اولیه باغ، تولید به طور مستقیم به تعداد درختان کاشته شده بستگی دارد. شرایط اقتصادی ایجاب می کند که حداکثر درخت ممکن را برای تولید اقتصادی در در واحد سطح افزایش یابد.

بدیهی است با افزایش سن درختان و ایجاد ازدحام باید از تعداد درختان کاسته گردد. به طور کلی درختان گردو نور پسند بوده و همین امر سبب می شود که در صورت عدم دریافت نور کافی ظرفیت فتوسنتزی آنها پایین آمده و کمیت و کیفیت میوه به شدت کاهش یابد و به همین سبب باید تلاش شود تا با انتخاب روش صحیح فرم دهی(تربیت) و هرس و فاصله کاشت مناسب مقدار دریافت نور به تاج درختان به حداکثر برسد.

با افزایش سن درختان و ایجاد ازدحام باید از تعداد درختان کاسته گردد

رقـم و پایه تاثیـر مستقیمی در تعداد درختـان کشت شده در واحد سطـح دارند. به ازای افزایـش هر متر مربع به فاصه کشت عملکرد باغ تلف می گردد. برای مثال یک باغ گردو با فاصه کشت 7 در 7 متر از سن 10 سالگی به بعد شروع به 3200 کیلوگرم محصول می نماید ولی همان باغ با فاصله 11 در 11 متر پس از 14 سال به همین مقدار محصول دهی می رسد. ارقام گردو معمولا از نظر باردهی، قدرت رشد و اندازه نهایی باهم فرق دارند.

برای مثال رقم چیکو با 90 درصد باردهی جانبی باردهی خود را از سال چهارم شروع می کند. درختی است زودبارده و پربار و کم جثه در موقع بلوغ است. و می توان آن را فاصله کشت نهایی 8 در 8 متر کشت نمود. حال اگر بخواهیم در 10-8 سال اول احداث باغ یک عملکرد اقتصادی خوب بدست آوریم میتوان این رقم را با فاصله 6در6متر کشت نمود. بعد از گذشت 10سال که درختان شروع به ازدحام می کنند، لازم است که تعدادی از درختان را به عنوان موقت در نظر گرفته و بتدریج هرس و در نهایت حذف شوند.

نحوه کاشت درخت گردو

عملیات آماده سازی احداث باغ گردو باید از دست کم یک سال قبل از احداث گردو صورت گیرد. کشت یک گیاه اصلاح کننده خاک از قبیل آفتابگردان و نیز افزودن مواد آلی و کودهای پتاسیمی و فسفره پایه درپاییز همراه با شخم عمیق خاک بخشی از این عملیات می باشند.

نحوه کاشت درختان گردو

پس از پیاده نمودن نقشه کاشت و مشخص شدن محل کاشت درختان روی زمین، در پاییز چاله های کاشت به ابعاد یک متر حفر شود و همان موقع ابتدا مقداری کود دامی و خاک سطحی درکف هرچاله کشت ریخته و سپس چاله هارابا خاک پر نموده تا اوایل بهار به حال خود رها کنید تا نشست نماید. در موقع کشت ترجیحا نیمه دوم اسفند در مناطق معتدله و سردسیری ایجاد چاله ای به عمق ریشه نهال کفایت می کند.

تربیت درخت گردو (فرم دهی اولیه)

بعد از غرس نهال آنها را آبیاری کنید تا هوای اطراف ریشه خارج شود. کاشت نهالها باید در اسفند ماه و قبل از شروع رشد انجام شود تا سیستم ریشه برای جذب مواد غذایی ترمیم شـود. در طول فصل رشـد باید مراقبت های لازم از نظر کنترل علف های هرز و آبیاری به عمل آید تا رشـد رویشـی درخت بـه طور پیوسته وملایم ادامه یابد. در محل بادخیز بهتر است درخت به یک قیم مناسـب بسـته شـود. در مناطق خیلی سرد نیز بهتر است تنه درخت را در زمستان با فوم پوشش داد.

قیم

در صورت مراقبت خوب می توان انتظار داشت که در پایان سال اول ارتفاع درخت به حـدود 2 تا 2/5 متر برسد. این یک شرایط ایده ال است ولی ممکن است که ارتفاع درخت خیلی کمتر از این مقدار باشـد. در حالت اول می توان نهال را از ارتفاع دو متری سربرداری کرد. در غیر این صورت بـاید درخت از ارتفاع 20 سانتیمتری بالای پیوند سربرداری شود تا در سال بعد به این ارتفاع برسند. تعدادی از باغداران کم تجربه معمولا خشکیدگی یا مرگ درخت پس از هرس را بهانه ای برای عدم انجام هرس گردو می دانند. این تصور کاملا نادرست است و در صورت رعایت اصول صحیح هرس هیچ نوع خطری متوجه درخت نخواهد شد. به هرحال، هرس نادرست یا قطع شاخه از یک محل نادرست می تواند بسیار خسارت بار باشد.

در صورت مراقبت در پایان سال اول ارتفاع درخت به حـدود 2 تا 2/5 متر می رسد

تربیت درختان گردو در فـرم شلجمی طی سالهای اولیـه پس از کشت

 • در بهـار سال اول درخت از ارتفاع 2 متری سربرداری می شود.
 • جوانه های گردن دار حذف و اجازه رشد به جوانه های ثانویه داده می شود. در آغاز سـال سـوم تعداد 6-5 شاخه اصلی انتخاب و سربـرداری می شود تا اسـکلت درخت تکمیل شود. فاصله اولین انشعاب از زمین بسـته بـه درجه مکانیزاسـیون بـاغ 90 سـانتیمتر تا 1/2 متر خواهد بود. فاصله شاخه ها روی تنه تقریبا 25- 20 سانتیمتر است. برای کسب اطلاعات بیشتر در باره تربیت و هرس درختان گردو به نشریه ترویجی مرتبط که از انتشارات سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی است مراجعه شود.

تغذیه درخت

سیستم ریشه ی درخت گردو عمیق و گسترده است، بنابراین کم بودن عمق خاک مانع رشد ریشه ها شده و باعث ضعیف ماندن درخت می شود. از نظر مصرف مواد غذایی خاک، گردو یکی از درختان پر نیاز است. که برای تکمیل تاج و شاخ و برگ و تنه ی عظیم خود به وسیله ی ریشه های عمیق و قوی که تولید میکند انواع مواد غذایی را از لایه های خاک بالا می کشد.

مطالعات اندکی روی نیازهای نیتروژنه ی گردو وجود دارد. در آزمایشی پوشش های مختلف کودهای نیتروژنه روی درختان 4 ساله ی گردو مقایسه شد که اثر آن روی قدرت درخت، میوه بندی و اندازه ی میوه معنی دار نبود اما نسبت به شاهد اثر مثبتی داشت. خاکهایی با خواص بیوفیزیکو شیمیائی نامطلوب جـزو اراضی درجه سه و نامناسـب بـرای درختان میوه میباشند. در اراضی درجه سه بهینه سازی روش تغذیه و آب خیلی دشوار است. کوچکترین اشتباه در فرمولهای کودی و آبیاری می تواند منجر به بهم خوردن شدید معادلات حاکم بر روابط آب، خاک و درخت گردد. بنابراین حدالمقدور باید از پرورش درختان میوه مخصوصاً درختان گردو که دارای سیستم ریشه دوانی و تاج بزرگ و گسترده ای می باشد خودداری نمود و یا قبل از احداث باغ نسبت به تهیه مناسب زمین مبادرت نمود.

افزایش عملکرد

در بازدید های به عمل آمده اکثر باغات گردو بدترین وضعیت تغذیه و کود دهی را هم از نظر منابع و مقادیر کود (اوره و فسفر) و هم از نظر روش مصرف کود (پخش سطحی در سایه انداز درخت) داشته اند و تنها در برخی باغات مواد غذایی نسبتاً کاملی به روش درست (چالکود) و یا محلول پاشی به درختان داده می شود. برای پی بردن به مشکلات تغذیه ای درختان گردو علاوه بر نتایج تجزیه شیمیایی آب از آزمون خاک، برگ و شناخت علائم کمبود و یا مازاد استفاده می شود. پایین بودن درصد اشباع، درصد کربن آلی و درصد شن خاک بیانگر مشکل دار بودن خاک از نظر بافت و ساختمان خاک است. با وجود کمبود آشکار عناصر ازت، فسفر و پتاس در درختان، میزان این عناصر مخصوصاً در خاک سطحی زیادتر است که ضرورت جایگذاری عمیق(چالکود) آنها را مشخص می سازد. محلول پاشی با انواع کودهای تقویت کننده نیز یکی از راههای اساسی تغذیه درخت گردو است.

در برنامه های کود دهی، بـه ازت بـه عنوان یک عنصر کلیدی توجه می شـود. زیرا، منشـاء معدنی این عنصر درخاک وجود ندارد و ازطرف دیگر عنصری است که بـیش از همه عناصر دیگر مورد مصرف قـرار می گیرد. درمورد مصرف کودهای آلی حاوی ازت مخصوصا“ کودهای حیوانی نیز بـاید دقـت شـود که از انباشت بیش ازحد آنها درپای درخت خودداری گردد. دراین مورد بـهترین کارآن اسـت که ابـتداء نیاز درخت به کود ازته برآورد گردد و سـپس معادل آن کود دامی داده شود. برفرض مثال، اگرنیازکودی یک باغ 100 کیلو ازت خالص در واحد سطح است،باغداری که قرار است از کود مرغی به عنوان منبع کود ازته (با5%ازت) استفاده کند باید درحدود(2000کیلوگرم=05/0 100÷) کود مرغی مصرف کند.

آبیاری

برای بدست آوردن حداکثر عملکرد کمی و کیفی آبیاری باغات گردو ضروری است.کاهش بازده محصول در قطعات دیم نسبت به قطعات آبیاری شده برحسب جنس خاک و نوع رقم بـین 15-50% گزارش شـده است. همچنین کیفیت محصول(اندازه ورنگ مغز) در قطعات آبیاری شده حـداکثر است. بـه استثناء مناطقی از دنیا که آب آبیاری محدودیتی ندارد، امروزه در اغلب نقـاط دنیا که منابـع آبـهای سطحـی و زیر زمینی محدود است،روشهای نوین آبیاری برمبنای مفهوم بودجه آب توسـعه یافته اسـت.دراین روشها که بر مبنای اصول علمی استوار است به طـور کلی بـا برآورد ET ،ضرایبKC، بارندگی موثر و با در نظر گرفتن بافت خاک، عمق ریشه دوانی، کارآئی روش آبیاری، مقادیر آب قابل دسترس ذخیره شده (رطوبت بـین پژمردگی دایم و ظرفیت زراعی) و مقدار تخلیه مجاز رطوبت(AD) نیاز آبیاری خالص و ناخالص را بدست آورده و با رسم منحنی ET تجمعی، تاریخ دقیق آبیاری مشـخص می گردد. بکارگیری این روشها مستلزم دانش فنی بالا، وسایل کنترل رطوبت خاک، شبکه بندی آبیاری و استفاده از روشهای آبیاری تحت فشار میباشد به طورمثال: هرهفته باسیستم بابلر 4تا5 ساعت آبیاری لازم است.

براساس مشاهدات به عمل آمده الگوی ریشه دوانی درختان گردو به صورت طولی میباشدبه طوری که حداکثر تعداد ریشه های فعال از نظرجذب آب و مواد غذایی در لایه 30-0 سانتیمتری و حد فاصل بین ردیفها قرار دارند، همین امر ایجاب می کند که عرض نوار آبیاری سال به سال افزایش یابد که این خود مستلزم افزایش نیاز آبی می گردد. به عبارت دیگر با افزایش سن درختان باید در هر نوبت آبیاری حجم بیشتری از خاک مرطوب گردد. تاخیر در آبیاری بخصوص در مواقعی که مقدار رطوبت قابل دسترس اطراف ریشه های درختان به بیش از حد مجاز تخلیه کاهش یافته و در خاک سبک و شنی و کم عمق و دماهای بالای تیـر و مرداد ماه که منـجر به افزایش ET (تبــخیر و تعرق) می گردد،حتی تخلیه مجاز به اندازه 40-30 % رطوبت قابل دسترس اطراف ریشه برای درخت گردو با سطح تعرق بالا و در اوج توسعه تاج بسیار خطرناک است در چنین مواقعی بهتر است آبیاری به طور مکرر و با سطوح تخلیه کمتری انجام شود. واضح است در شرایط کمبود آبی نمی توان این مقدار آب را با آبیاری سطحی تامین نمود، بلکه باید از روشهای تحت فشار طبق نظر کارشناسان فنی استفاده به عمل آید نیاز آبی درختان گردو در حدود 7500 متر مکعب در هکتار برآورد شده است.

در صورت عدم وجود بارندگی موثر و نزولات جوی زمان اولین و آخرین آبـیاری از نظر ثبـات عملکرد بسـیار اهمیت دارد. اولین آبـیاری در صورت وجود بارشــهای کافی زمستانه و بهاره در اول خرداد ماه صورت میگیرد و چنین تصور میشود که رطوبت ذخیره شده در خاک کافی است، در سالهای اخیر بدلیل کمبود بارشها، بررسی وضع رطوبت در عمق 30-50 سانتیمتر در اوایل اردبیهشت نشان میدهد که رطوبت اطراف ریشه های فعال به شدت تخلیه شده است. در چنین مواقعی آبیاری زود هنگام باید صورت گیرد تا درخت از نظر رشد بعدی دچارمشکل نگردد.آخرین زمان آبیاری هم بایددر اواسـط مهرماه صورت گیرد.بدیهی است که درصورت عدم وجود بارندگی مؤثر (بامقدار باران قابل نفوذ در خاک) این مقدار آب فقـط تا اواسط ابان ماه نیازمندیهای درختان گردو را برآورد خواهد کرد. تنش رطوبتی وارده بر درختان گردو در طول ماههای آبان و آذر اثرات منفی زیادی روی مقاومت درخت و عملکرد سال بعد بر جای می گذارد.

ابیاری بابلر

گــردو از درختانــی است که به میزان آب، فواصل آبیاری و شیوه ی آبیاری حساسیت نشان می دهد.آبیاری مکرر و طولانی سبب مرطوب ماندن خاک و پر شدن فواصل خاکدانه ها از آب و در نهایت، سبب خفه شدن ریشه ی گردو و پوسیدن آن می گردد. زمانی که میوه های گردو شکل گرفتند و به حداکثر رشد خود رسیدند باید آبیاری را متوقف کرد و از دادن آب اضافی به درخت گردو خودداری نمود؛ زیرا با آبیاری زیاد به هنگام رسیدن میوه که پوست استخوانی بسته شده است، چون دیگر نمی تواند زیاد تغییر حجم و شکل دهد حجم مغز گردو درشت تر شده و پوست سبز را می ترکاند.

آبیاری زیاد در اواخر تابستان باعث سرمازدگی زمستانی و خشک شدن سرشاخه ها و کاهش تعداد گلها در بهار و لذا کاهش محصول می شود. کمبود آب در خرداد ماه در اندازه ی میوه و رشد گیاه و در تیر ماه در تشکیل جوانه های میوه دهنده(سال بعد) و مغز گردو اثرات تخریبی را موجب می شود. در صورتی که کمبود آب در مرداد و شهریور بر کیفیت کامل مغز گردو و خشبی شدن شاخه ها اثر نامطلوب می گذارد. آبیاری درختان گردو از نیمه دوم اردیبهشت آغاز شده و به فواصل 16-12 روز نسبت به نوع خاک و سن درختان تکرار می شود.

سیاه شدن مغز گردو

بیماریهای مهم درخت گردو

بیمارهای گردو شامل بیماریهای مربوط به تنه و شاخه ها مثل شانکر عمیق و سطحی پوست، بیماریهای ریشه، طوقه و تنه درخت از قبیل پوسیدگی قارچی طوقه و ریشه، گال طوقه و سیاه خطی و بیماریهای مربوط به برگ و میوه از قبیل بلایت (باکتریوز) و لکه سیاه (آنتراکنوز) می باشند که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم باعث وارد آمدن خسارت می شوند. عامل بلایت، شانکر و گال طوقه باکتریها هستند.

پوسیدگی طوقه و ریشه توسط قارچ ها صورت میگیرد و سیاه شدن محل پیوند(خط سیاه) مربوط به ویروس پیچیدگی برگ گیلاس (البته در ایران گزارش نشده است) است. عوامل تنش زای محیطی از قبیل کمبود یا فراوانی آب و مواد معدنی نیز ممکن است در توسعه این بیماریها سهم داشته باشند.

بنظر می رسد شیوع این بیماریها با اقلیم (به خصوص بارندگی) و عملیات کشاورزی از قبیل مدیریت باغ، بهداشت عمومی باغ، تبادل موادگیاهی آلوده، نهال آلوده، تبادل اداوات برداشت و توسعه باغات در اراضی درجه سه و با محدودیت های شدید ازقبیل زهکشی وعمق خاک مرتبط است.برای مثال بلایت درمناطق سرد بارانی و شانکر در نواحی گرم وکم آب و یاپوسیدگی طوقه وریشه درخاکهای سنگین و مرطوب گسترش می بابد.

در همه این بیماریها پیشگیری بهتر از درمان است. اغلب این بیماریها به کندی درخت را از پای در می آورند و هر گاه آلودگی شدت یافت هیچ گزینه ای برای درمان نخواهد بود. بنابراین در برنامه ریزی های مدیریتی باغ به نکات فنی متعددی از قبیل انتخاب پایه متناسب با نوع استرس غالب در مکان باغ، اجتناب از کشت درختان گردو در خاکهای با زهکش ضعیف و یا حاصلخیزی پایین و یا با موانع فیزیکی در لایه های تحتانی خاک، تنظیم دور و حجم آبیاری برای جلوگیری از اشباع طولانی مدت خاک و یا کاهش تنش های وارده از کم آبی و اجرای عملیات خوب کشاورزی شامل مدیریت صحیح کف باغ،کنترل علف های هرز و تغذیه صحیح درختان توجه ویژه ای صورت گیرد.

شانکر فتیله نارنجی گردو

مدیریت کف باغ و علف های هرز

هدف از مدیریت کف باغ، کنترل علفهای هرز، حفظ سـاختمان خاک، جلوگیری از فشـردگی ناشـی از تردد ماشـین آلات و امکان اسـتفاده از گیاهان پوششــی یا زراعی جهت بهبــود حــاصلخیزی و یا بـهره بـرداری اقــتصادی می باشد. بنابراین مدیریت کف باغ بسته به حاصلخیزی خاک، روش آبیاری، فاصله کاشت، دسترسی به امکانات متفاوت خواهد بود. به هر حال در انتخاب راهبرد برای مدیریت کف باغ و کنترل علفهای هرز بایستی عوامل فوق الذکر در نظر گرفته شود.

یک روش برای مدیریت کف باغ و کنترل علفهای هرز، شخم کامل و زدن دیسک در اوایل اردیبهشت می باشد که که با خشک نگه داشتن کف باغ و ذخیره گرما در خاک برای کاهش ریسک سرماهای تابشی تا حدودی موثر است. این عمل علاوه بر اتلاف سوخت و انرژی، قادر به کنترل علفهای هرز مهم مؤثر نیست بلکه منجر به فشردگی خاک و مختل شدن نفوذپذیری خاک در اطراف ریشه درختان، پودر شدن (آردی شدن ) ساختمان خاک سطحی و افزایـش سطح تبخیر و حتی تسهیل ازدیاد غیر جنسی برخی علف های هرز و طغیان جمعیت کنه ها می شود. بنابراین نه تنها نیازی به دیسک زنی نیست بلکه آشکارا بایستی راهبـردی مطـلوب مبتنی بر بکارگـیری علف کش، مالچ های کلشی یا پلاستیکی و کشت گیاهان سبز(یونجه و شبدر) باقابلیت درو قبل ازبرداشت محصول اتخاذ شود.در صورت وجود آب کافی کشت یک چمن کند رشد مثل زمین چمن فوتبال منافع بسیاری برای رشد درختان گردو دارد.استفاده از سنگ فرش یا تخته سنگ در پای درختان گردو نیز منافع بیشماری از قبیل کنترل علف های هرز و کاهش تبخیر از خاک را بدنبال دارد.

مدیریت ساندویچی کف باغ به صورت راهروهای سبز و شخم یا علف کش پای درخت

طرح توجیهی احداث باغ گردو (ویرایش 98)

25,000 تومان

17 صفحه فایل word و pdf
 حجم فایل : 2 مگابایت
لینک دانلود این فایل بلافاصله پس از پرداخت برای شما نمایان خواهد شد.همچنین یک نسخه به ایمیل وارد شده در صفحه پرداخت ارسال میشود.

طرح توجیهی احداث باغ گردو(ویرایش 98)

 

عنوان فعالیت احداث باغ گردو
ظرفیت 12 تن گردو در سال
اشتغال طرح 25 نفر
سرمایه ثابت طرح 3,863 میلیون ریال
سرمایه گذاری کل طرح 5,385 میلیون ریال
میزان زمین طرح 52,000 متر مربع
میزان زمین بنا 80 متر مربع
میزان تسهیلات مورد نیاز 4,308 میلیون ریال
نوع تسهیلات وام وام
نقطه سربه سر جاری 35 درصد
مدت برگشت سرمایه 2/2 سال
نرخ بازدهی سرمایه 39 درصد

 

سرفصل های طرح توجیهی احداث باغ گردو:

 • برآورد هزینه های سرمایه گذاری طرح
 • کل سرمایه گذاری طرح و نحوه تامین منابع مالی آن
 • هزینه های سرمایه در گردش
 • درصد به کل سرمایه‌گذاری
 • سرمایه گذاری ثابت طرح
 • تاسیسات طرح (برقی و مکانیکی و سایر تاسیسات)
 • وسائط نقلیه و حمل ونقل
 • اثاثیه اداری و رفاهی
 • هزینه های قبل از بهره برداری
 • ماشین الات
 • سرمایه در گردش
 • براورد هزینه های دوران بهره برداری(تولید)
 • مشخصات مواد اولیه و کمکی و بسته بندی تولید(برای هر کدام از محصولات)
 • براورد هزینه های انرژِی
 • کارکنان تولیدی
 • کارکنان غیر تولیدی
 • تفکیک هزینه های ثابت و متغیر تولید(در حداکثر ظرفیت عملی)
 • پیش بینی قیمت فروش محصولات
 • پیش بینی درآمد حاصل از فروش محصولات
 • اطلاعات چند ساله سود و زیان
 • نقطه سر به سر
 • نرخ بازدهی سرمایه
 • دوره بازگشت سرمایه
 • ارزش افزوده خالص
 • درصد ارزش افزوده ناخالص به فروش
 • درصد ارزش افزوده خالص به فروش

طرح توجیهی اختصاصی نیاز دارید؟

از طریق فرم زیر می توانید طرح توجیهی اختصاصی(فقط بخش مالی) را با هزینه 200 هزار تومان سفارش دهید.

لطفا قبل از ثبت سفارش به نکات زیر توجه کنید:

 1. زمان انجام کار 3 روز به شرط ارایه ورودی های لازم از طرف مشتری می باشد.
 2. این خدمت فقط برای طرح های زیر 2 میلیارد تومان سرمایه گذاری قابل انجام است و طرح هایی با سرمایه گذاری بیشتر، در صورت تمایل ، از طریق نرم افزار کامفار نگارش می شود که هماهنگی لازم از طریق تماس تلفنی با شما انجام خواهد گرفت.
 3. اگر گزینه ای از فیلد های زیر برایتان مبهم است خالی بگذارید.

فرم سفارش طرح توجیهی اختصاصی (فقط مالی)

 • قیمت: 350,000 تومان

سرفصل های طرح اختصاصی (بخش مالی)

طرح توجیهی با سرفصل های زیر نگارش خواهد شد  :

 • براورد هزینه های ثابت – جاری – درامد ها
 • زمین محل اجرای طرح
 • محوطه سازی
 • ساختمانها
 • شرح مشخصات تجهیزات مورد نیاز
 • تاسیسات طرح (برقی و مکانیکی و سایر تاسیسات)
 • هزینه های قبل از بهره برداری
 • وسائط نقلیه و حمل ونقل
 • تعیین نیروی انسانی مورد نیاز به تفکیک بخش ها و با ذکر تخصص مورد نیاز ( تولیدی ، غیرتولیدی )
 • مشخصات مواد اولیه و کمکی و بسته بندی تولید(برای هر کدام از محصولات)
 • برآورد میزان مصرف برق ، آب ، سوخت ، ارتباطات و غیره به تفکیک تولیدی و غیر تولیدی
 • تعمیر نگهداری
 • استهلاک
 • بررسی هزینه های متغیرو هزینه های ثابت
 • هزینه های عملیاتی
 • هزینه های غیر عملیاتی
 • سرمایه در گردش مورد نیاز
 • پیش بینی قیمت فروش محصولات
 • پیش بینی درآمد حاصل از فروش محصولات
 • صورت سود و زیان طرح
 • نقطه سر به سر
 • دوره بازگشت سرمایه
دنبال کردن این پرسش و پاسخ
اطلاع از
guest
سفارش طرح توجیهی
برچسب ها
دانلود رایگان طرح توجیهی

نوشته های مشابه

دنبال کردن این پرسش و پاسخ
اطلاع از
guest
0 Comments
دکمه بازگشت به بالا
0
()
x
0
بستن
بستن