آشنایی با ماشین آلاتبخش دام و طیور

آشنایی با فرایند تولید خوراک طیور

سفارش طرح توجیهی

مقدمه

تغذیه مهمترین امر در پرورش طیور بوده و حدود 75 تا 80 درصد هزینه تولید را شامل می شود بنابراین با توجه به اهمیت و ضرورت ان لازم است که مدیریت تغذیه و کاربرد روش های جدید مدیریتی به عنوان یک مساله مهم وجدی مدنظر پرورش دهندگان قرار گیرد تحقیقات و گزارش های متعدد منتشره حاکی از آن است که بافت دان تاثیر بسزایی درعملکرد مرغ گوشتی دارد وبه ویژه دان پلت ، سرعت رشد را بهبود بخشیده کارایی دان را افزایش می دهد .

فرآیند منتخب و ترسیم شماتیک جریان فرآیندتولید خوراک طیور (نمودار گردش مواد)
pline - آشنایی با فرایند تولید خوراک طیور

قسمت های مختلف ماشین آلات تولید خوراک طیور

 1. سیستم دریافت مواد اولیه
  1. قسمت ورودی مواد اولیه
  2. سیستم جداسازی گرد و غبار
  3. بالابر سطلی
  4. قطعات مربوط به قسمت ورودی
  5. سیستم جداسازی گرد و غبار
  6. بالابر سطلی
 2. سیستم آسیاب
  1. پیش تمیز کننده
  2. جدا کننده مغناطیسی
  3. جداکننده دوراهه پنوماتیکی
  4. مخازنPregrinding
  5. نشانگر سطح بالا
  6. نشانگر سطح پایین
  7. سیستم ورودی پنوماتیک
  8. دریچه قیفی شکل برای انتقال مواد به بیرون
  9. Immpeller Feeder
  10. Shuidi King Hammermill
  11. سیستم کنترل کننده برای آسیاب
  12. اتاقک هوا
  13. سیستم جداسازی گرد و غبار
  14. فن
  15. نقاله مارپیچی مدل TLSSFمیویانگ
 3. سیستم قسمت بندی و مخلوط کردن
  1. پیش تمیز کننده
  2. جداساز مغناطیسی
  3. قسمت توزیع کننده چرخشی
  4. سیستم جداسازی گرد و غبار
  5. فن سانتریفیوژی
  6. بالابر سطلی
  7. قسمت توزیع کننده چرخشی
  8. مخازن Proportion
  9. نشانگر سطح بالا
  10. نشانگر سطح پایین
  11. خروجی بزرگ فیدر مارپیچ
  12. خروجی کوچک فیدر مارپیچ
  13. سیستم توزین درجه بندی بزرگ
  14. ورودی توزین بزرگ
  15. سیستم توزین درجه بندی کوچک
  16. ورودی توزین کوچک
  17. میکسر پارویی دوتایی
  18. بخش اضافه کننده دستی
  19. قیف مخلوط کننده
  20. کانویر کششی U شکل
  21. سیستم اضافه کننده مایع(اختیاری)
  22. سیستم piping لوله ای اضافه کردن مایع
 4. سیستم پلتینگ
  1. بالابر سطلی
  2. دریچه قیفی شکل برای انتقال مواد به بیرون برای میکسر ملاس
  3. فیدر مارپیچ
  4. میکسر ملاس
  5. جداکننده دوراهه پنوماتیک
  6. Tube Magnet
  7. جداکننده دوراهه پنوماتیک
  8. مخازن پلتینگ
  9. نشانگر سطح بالا
  10. نشانگر سطح پایین
  11. ورودی پنوماتیک
  12. قیف موج دار
  13. پرس پلت
  14. کلید مجزا برای کنترل دستگاه پلت
  15. کولرهای با جریان معکوس
  16. خارج کننده مواد از سیکلون
  17. سیستم قفل هوا
  18. فن خنک کننده
  19. کرامبلر
 5. سیستم بسته بندی
  1. میکسر دومحوره
  2. فن خنک کننده
  3. سیکلون دو سره
  4. سیستم قفل هوا
  5. فن سانتریفیوژی
  6. بالابر سطلی
  7. الک مدل
  8. جداکننده دوراهه پنوماتیک
  9. مخازن ذخیره برای محصول نهایی
  10. شاخص بالا بودن سطح
  11. شاخص پایین بودن سطح
  12. ورودی پنوماتیک
  13. جداکننده دوراهه پنوماتیک
  14. کنترل کامپیوتری توزین
  15. ماشین دوخت و کانویر(نقاله) تسمه ای
  16. ورودی بسته بندی دستی
  17. توزین بسته بندی دستی
  18. سیستم جداسازی گرد و غبار
  19. فن سانتریفیوژی
  20. تانک فیلتر(اختیاری)
  21. تانک مخزن هوای کمپرس شده

عوامل موثر بر بهبود کیفیت و اثر پذیری خوراک پلت شده

تهیه خوراک پلت شده علاوه بر افزایش قابلیت هضم ، حمل ونقل خوراک را تسهیل می نماید . فاکتورهای بسیاری برکیفیت پلت تاثیر گذار هستند . طبق استدلال یکی از اساتید دانشگاه کانزاس علاوه بر فرمولاسیون که یکی از مهمترین این عوامل محسوب میگردد ، نباید تاثیر عملیات کاندیشنینگ ، آسیاب ، نوع دای و خشک کردن را ازنظر دور داشت . اصولا وقتی پلت از نظر اندازه قطعات فاقد استاندارد لازم باشد ، عامل انتخابگری و جدا شدن اجزاء خوراک محتمل خواهد بود.درصد ذرات خاکه شده پلت تاثیر مهمی بر این روند می گذارد . عملیات اختلاط (blend) مواد اولیه خوراک و همچنین نوع مواد اولیه کاربردی فاکتورهای موثربر نقش فرمولاسیون در کیفیت پلت هستند.

نوشته های مشابه

انبار داری

حفظ دمای مناسب جهت انبار نگهداری خوراک پلت شده باید مد نظر باشد . اصولا پلت پس از تولید باید فرآیند کاهش دما را بخوبی طی نموده و دمای انبار نگهداری آن در محدوده 10 درجه سانتی گراد باشد . رعایت نکات ذکر شده باعث میگردد در مواردی که نگهداری پلت داخل مخازن انجام می شود از هرگونه تجمع آن در دیواره های مخزن جلوگیری شود. درعین حال مخازن ذخیره محصولات پلت شده باید به سیستم های خودکار خروجی مجهز باشند تا از این طریق نوسانات مختلف آب وهوایی و تاثیر آن بر کیفیت پلت قابل کنترل باشد .

مرحله سرد نمودن

محصولات پلت شده در مرحله سرد شدن علاوه برکاهش دما ، دچار افت رطوبت می گردند . در واقع درجه حرارت جریان هوای داخل کولر از طریق تبادل دما با پلت افزایش می یابد و این عامل باعث می گردد تا هوای مذکور امکان جذب و نگهداری رطوبت بیشتری را داشته باشد . درچنین حالتی پلت تازه تولید شده خشک میگردد . البته باید در نظر داشت میزان هوای ورودی برای دستیابی به نتیجه مناسب خشک کردن ( درکولر) چندان موثر نیست . افزایش حجم و سرعت هوای عبوری کولر زمان تماس آن با محصول را کوتاه تر می نماید و به همین دلیل هوا به میزان کمتری گرم شده و جذب رطوبت آن کاهش می یابد ، این موضوع برفرآیند خشک شدن پلت اثر منفی خواهد گذاشت . برای جلوگیری از این نقیصه میزان ورودی هوا از طریق دریچه های پروانه ای شکل قرارگرفته بر روی فن های کولر صورت می پذیرد . در این مورد رابطه ریاضی ذیل حاکم می باشد.

Total cooling air m3 /min= میزان هوای ورودی
Material throughput t/h

البته بدلیل احتمال ورود هوای گرم و مرطوب کولر به داخل فضای مخازن ، رشدکپک ها در لایه های فوقانی پلت موجود در مخازن ذخیره ، محتمل می باشد. این موضوع از طریق کوتاه کردن زمان انبارداری پلت در مخازن قابل حل است.

جابجایی

به حداقل رساندن خاکه شدن پلت نکته مهمی است که در طول عملیات حمل وجابجائی محصول مذکور باید مورد توجه قرارگیرد ،بهمین منظور کاهش جابه جائی های شدید محصول پلت شده و اطمینان از سهولت عملیات انتقال امری ضروری است . مواردی مانند شتاب مناسب حمل در کانویرها (انتقال دهنده ها )، حداقل اصطکاک و حداقل سقوط از ارتفاع در این زمینه تاثیر مثبت دارند . برای اندازه گیری کیفیت پلت در این مرحله دو فاکتور stability , hardness مدنظر میباشد که به دو شیوه متفاوت اندازه گیری میشود . برای تعیین (hardness) میزان نیروئی که برای شکسته شدن یک قطعه پلت نیاز است را اندازه گیری نموده و برای اندازه گیری durability میزان خاکه شدن محصول پلت شده را پس از عملیات بارگیری ، حمل و جابجائی محاسبه می کنند و برمبنای درصد وزنی محصول خاکه شده نسبت به تعیین درصد کیفیت آن اقدام می کنند.

بهبود کیفیت پلت

آسیاب کردن فاکتوری است که حدود 20% برکیفیت پلت تاثیر گذار است . این یک قاعده است که آسیاب کردن استانداردموجب بهبودکیفیت تولیدپلت میگردد . در موقعیت های اجرائی گاها” عواملی همچون عدم تامین انرژی مورد نیاز دستگاه آسیاب و محدود شدن ظرفیت خروجی آن باعث بوجود آمدن اشکالاتی در اندازه قطعات خروجی از آسیاب میگردد. (عدم یکنواختی اندازه قطعات ) بطور متوسط ترکیبات خوراک آسیاب شده باید حاوی ذراتی به اندازه 5/0 تا 7/0 میلیمتر باشد و قطعات بزرگتر از 1 الی 5/1 میلیمتر نباید در آن مشاهده شود.

آماده سازی اولیه Conditioning

عملیات آماده سازی بمنظور هرگونه اصلاح و یا افزودن مواد به محصول پودری خروجی از میکسر ( قبل از ورود آن به دستگاه پلت ) را conditioning گویند. . در واقع عملکرد کاندیشنر تاثیر اساسی برکیفیت پلت دارد و نقش دای به مراتب کمتر است . به دلایل متعددی از عملیات کاندیشنر برای تولید پلت استفاده می شود . موارد ذیل نمونه ای از این دلایل می باشد.

 • یکنواختی پراکنش مایعات موجود در ترکیب خوراک
 • افزایش انعطاف پذیری برخی مواد
 • افزایش توان عملیاتی و خروجی دستگاه پلت با استفاده از خواص مواد اولیه روغنی
 • کاهش هزینه تولید پلت از طریق کاهش مصرف انرژی
 • افزایش عمر مفید اجزاء دستگاه پلت
 • ژلاتینه نمودن چند مرحله ای نشاسته
عملیات کاندیشنر امکان کاهش عوامل میکروبی را فراهم می آورد . در مجموع برای تولید یک محصول باید مرحله کاندیشنینگ را بعنوانی بخشی از مرحله فرآیند مخلوط نمودن طبقه بندی و پیاده سازی نمود.

دای و رولرها Die / Rollers

بخش رولر و دای که به شکلی متراکم در دستگاه پلت قرار گرفته ، اصلی ترین اجزاء این دستگاه بحساب می آیند. ضروری است که مواد اولیه وارده به دستگاه پلت به شکلی کاملا” یکنواخت در طول سطح تماس رولر و دای قرارگیرند. ضمنا جهت دستیابی به کیفیت مناسب پلت حفظ وضعیت استاندارد اجزاء دستگاه پلت وانتخاب طول مناسب برای سوراخ های دای الزامی است.

اشکال دان

جیره های طیور به سه شکل آردی ، کرامبل و پلت تولیدمی گردند در فرم آردی ، مواد اولیه غذایی جیره به شکل آسیاب شده هستند در ساخت پلت (پیش دان، پس دان، میان دان) ، جیره آسیاب شده باکمک بخار آب ، داغ و مرطوب شده ، سپس با فشار از دستگاه پلت زنی عبور کرده مجددا سرد می شود و در نهایت به صورت استوانه ای کوچک در اندازه های مختلف شکل می گیرد اگر پلت های درشت به وسیله غلتک های مخصوص خرد گردند محصولی بین دان آردی و پلت حاصل می گردد که به آن کرامبل گفته می شود.

امتیاز کاربران: اولین نفری باشید که به این مطلب رای می دهد!
سفارش طرح توجیهی
دانلود رایگان طرح توجیهی

نوشته های مشابه

دنبال کردن این پرسش و پاسخ
اطلاع از
guest
0 Comments
دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس فقط جهت سفارش طرح توجیهی