ایده هاایده های صنعتی

طرح تولید یونیت دندانپزشکی

سفارش طرح توجیهی

طرح تولید یونیت دندانپزشکی

یونیت ابزارهاي لازم را در اختیار دندانپزشک قرار میدهد. این مجموعه حداقل داراي یک توربین هوا، میکروموتور و سرنگ سه کاره است. وسایل دیگر شامل توربین یا موتورهاي اضافه، قلم جرمگیري اولتراسونیک، هندپیس الکتروسرجري، فیبر نوري (Optic-Fiber) و یک دستگاه کیور جهت پلیمریزاسیون مواد رزینی خواهد بود.

یونیت برحسب نیاز، هواي فشرده کنترل شده، آب سرد، فیبر نوري و الکتریسیته را به وسایل میرساند. این عمل از طریق کلیدهاي قطع و وصل صورت می گیرد. این کلیدها دستگاه را به هنگام استفاده روشن و توسط یک پدال پایی آن را کنترل می کند.محل قرارگیري وسایل به صورتهاي مختلفی طراحی و در تمامی آنها تلاش شده است تا هر چه بیشتر ارگونومیک باشد. به عبارت دیگر طراحی این سیستم ها به گونها ي انجام شده است که کارکردن با آنها آسانتر بوده و باعث خستگی فرد نشود. کلاً بهتر است از سیستمی استفاده شود که با روش و سلیقه دندانپزشکی که با آن کار میکند، هماهنگ باشد .

ضروري است یونیت دندانپزشکی به گونه اي طراحی شود که انتشار عفونت را به حداقل رساند. تمامی سطوح یونیت باید به آسانی تمیز و ضدعفونی شوند. هندپیس ها باید قابل استریل کردن باشند و هر جزء که روي یونیت باقی می ماند مانند میکروموتور باید به وسیله غلافهاي یکبار مصرف پوشانده شده، یا به آسانی ضدعفونی شوند.

در انتخاب یونیت زیبایی دستگاه نیز همانند سهولت انجام کار با آن اهمیت دارد. یونیتی که آراسته و راحت نباشد، به ندرت براي بیماران جاذبه دارد. بسیاري از دندانپزشکان ترجیح می دهند یونیتی کوتاه داشته باشند تا از حیطه دید بیماري که روي صندلی است دور باشد و بدین ترتیب محیط کار آرامی فراهم شده و بیمار آرامش داشته باشد.

نوشته های مشابه

اجزای یونیت دندانپزشکی

یونیت دندانپزشکی شامل قسمت هاي زیر می باشد:

 1. تجهیزات چرخشی (توربین هوا، میکرو موتور، ایرموتر، پوار) می باشد.
 2. چراغ دندانپزشکی(light)
 3. سیستم بهداشتی شامل: کراشوار، لیوان پرکن، ساکشن(بزاق کش)
 4. دندانپزشکی صندلی(Patient Chair)
 5. کمپرسور(Compressor)

در ادامه هر یک از موارد زیر به تفصیل شرح داده میشود.
یونیت دندانپزشکی

 1. تجهیزات چرخشی
  • توربین هوا (High-Speed)
   توربین ها ابزارهاي چرخنده با سرعت بالا هستند که جهت برداشتن نسج دندان و پوسیدگی در حداقل زمان، بکار میروند. مکانیسم کار توربین بر اساس حرکت و عبور هوا و در نتیجه به چرخش درآمدن کارتریج میباشد. از آنجائی که توربین ها ابزار آلاتی گرانقیمت و بسیار حساس میباشند، لذا موارد زیر را باید به دقت مورد توجه قرار داد.
   • هر توربین باید فشاري متناسب با آنچه کارخانه سازنده توصیه نموده، داشته باشد. کمتر یا بیشتر از این میزان براي دستگاه زیان آور است. معمولاً سر توربین فشاري بین 2/2-2 بار و سر توربینهاي با سرعت بیشتر 3/2-2/7 بار را نیاز دارند که سرعت توربین هاي نوع اول بین 350000-30000 و در نوع دوم تا 600000 دور بر دقیقه متغیر میباشد.
   • در انتهاي سر توربین 4-2 سوراخ (لوله) دیده میشود که همیشه کوچکترین لوله مخصوص آب و روبروي آن لوله هاي ورودي (Drive-air) میباشد که از همین لوله باید روغنکاري یا اسپري نمود.
   • نکته دیگري که باید مورد توجه قرارگیرد این است که روي هندپیس و توربین علامت (Autoclavable) وجود داشته باشد. یعنی قابل اتوکلاو باشد.
  • ایرموتور (Low-Speed)
   ایرموتور نیز ابزاري چرخنده با دور پایین بوده و نیروي محرکه (چرخش) آن هوا میباشد. ایرموتور قابلیت چرخش(L-O-R) یا دور چپ و راست رادارد. این ابزار مانند توربین باید بر اساس فشار کافی که از طرف کارخانه سازنده توصیه میگردد تنظیم شود.(معمولاً 3/5 -2/7 بار)
   انتهاي ایرموتور کاملاً شبیه انتهاي توربین میباشد. یعنی داراي 2-4 لوله بوده و طریقه روغنکاري و ضد عفونی یا استریل نمودن آن مانند توربین می باشد.
  • میکروموتور
   میکروموتور ابزار چرخنده با دور پایین می باشد.نیروي محرکه آن برق و با ولتاژ متغیر DC که حداکثر 24 ولت می باشد به حرکت در می آید. برق DC مانند برق باطري بوده و فاقد فرکانس می باشد.انتهاي میکروموتور اصلاً شبیه ایرموتور نمیباشد و بهراحتی میتوان این دو دستگاه را از یکدیگر تشخیص داد. در میکروموتور دور چپ و راست با دست امکان پذیر نبوده و باید با پدال انجام شود. یکی از مزیتهاي میکروموتور به ایرموتور نرمتر کارکردن و کاربرد بدون ارتعاش میباشد و به همین دلیل در اعمال جراحی از میکرو موتور استفاده می شود.
  • پوار یا سرنگ آب و هوا
   پوار یا سرنگ آب و هوا داراي 2 نوع می باشد:
   1. سه کاره
   2. شش کاره

   سرنگ تمام یونیتهاي ایرانی، سرنگ سه کاره میباشد. این سرنگها قابلیت انجام سه کار یعنی آب سرد، هواي سرد و اسپري سرد را دارا می باشند.
   در یونیتهاي خارجی همین سرنگ شش عمل آب سرد، آب گرم، هواي سرد، هواي گرم، اسپري سرد و اسپري گرم را انجام می دهد. بطورکلی سرنگ آب و هوا نگهداري خاصی نیاز نداشته ولی در صورت سقوط حتماً آسیب خواهد دید.
   یونیت توسط هواي فشرده، آب و الکتریسیته از طریق کلید یا پدال فعال میگردد. اتصال تجهیزات چرخشی و سرنگ آب و هوا به یونیت از دو طریق زیر انجام می شود:

   • شیلنگ از بالا
   • شیلنگ آویز ( تلفنی) و معمولی

   یونیتهاي شیلنگ از بالا احتمال سقوط توربین، ایرموتور و یا سرنگ آب و هوا را از بین میبرد. ضروري است که یونیت دندانپزشکی طوري طراحی گردد که وسایل به راحتی در دسترس دندانپزشک قرار گرفته و انتشار عفونت را به حداقل برساند.
   سطوح یونیت باید کاملاً صاف و صیقلی باشد تا به راحتی تمیز و ضد عفونی گردد. رنگ آن نیز باید پخته باشد تا محلولهاي ضدعفونی باعث تخریب رنگ نشود. به منظور جلوگیري از انتشار عفونت باید از غلافهاي یکبار مصرف براي تجهیزات استفاده شود.
   در برخی از یونیتها منبعی جداگانه براي مواد ضدعفونی کننده وجود دارد که این ماده با آب مخلوط شده تا به کاهش میکروارگانیسم ها کمک نماید.

 2. چراغ دندانپزشکی(light)
  جهت انجام کارهاي دندانپزشکی وجود نور مناسب الزامی است و باعث میشود کار در محیطی عاري از استرس و با کارایی بیشتر انجام شود. نوري که در فضاي دهان استفاده میشود باید شدید بوده و بتواند با نور قوي موجود در محیط ترکیب شود. نور شدید متمرکز شده در فضاي کار(دهان) در برابر زمینه تاریک، Contrast شدیدي ایجاد میکند که باعث خستگی چشم دندانپزشک میشود، زیرا در این حالت چشم شخص باید مکرراً خود را با دو نوع نور با شدتهاي متفاوت مطابقت دهد.
  چراغ دندانپزشکی باید نور کافی، سرد و متمرکز داشته باشد. شدت نور یونیت به نوع و جنس شیشه منعکس کننده (Reflector) که در پشت لامپ قرار گرفته، بستگی زیادي دارد. رنگ نور چراغ باید مانند نور آفتاب بوده و نور تابیده شده از چراغ باید فقط محیط دندان (تقریباً یک مستطیل 15*10 سانتیمتري) را روشن کند. نور ناکافی و زرد باعث خستگی مفرط چشم دندانپزشک میشود. از آنجائیکه لامپهاي چراغ از نوع کوارتز- هالوژن میباشد، لذا به هنگام تعویض لامپ باید از دست زدن به حباب لامپ جدا خودداري گردد. زیرا سدیم موجود در پوست دست توسط پوشش کوارتزي جذب شده و با بخار هالوژن ترکیب میشود و بدین ترتیب باعث کوتاهی عمر لامپ می شود.
  قابلیت تغییر در میزان روشنایی از مزایاي چراغهاي دندانپزشکی محسوب میشود، اما باید دقت نمود سیستمی انتخاب شود که تعادل رنگ نور را بر هم نزند.
  در انتخاب نور مناسب باید دقت زیادي نمود تا مقایسه نمونه رنگ جهت انجام ترمیمهاي زیبایی به طور صحیح انجام گیرد. بهترین انتخاب، نور حاصل از تنگستن- هالوژن میباشد. نور فلورسنت از نور سبز غنی است و طیف رنگ آن در چند منطقه به شدت بالا می رود، لذا جهت انتخاب رنگ کاملاً نامناسب است.
  چراغ دندانپزشکی
  چراغ دندانپزشکی
 3. سیستم بهداشتی
  سیستم بهداشتی شامل کراشوار، لیوان پرکن، ساکشن(بزاق کش) میباشد.
  • کراشوار
   کراشوار باید گودي مناسب داشته و فاصله آن تا بیمار طوري باشد که به هنگام تخلیه آب دهان اطراف آن آلوده نگردد و آب بطور کامل درون کراشوار چرخش داشته باشد و خرده هاي آمالگام و یا خرده هاي دندان وارد فاضلاب نشود و آب داخل کراشوار تخلیه مناسب داشته باشد. جنس کراشوار نباید طوري باشد که مواد دندانپزشکی و یا مواد ضد عفونی کننده تغییري در رنگ آن ایجاد نماید.
  • لیوان پرکن
   این سیستم جهت پرکردن لیوان می باشد. اگر این سیستم داراي آبگرمکن باشد بهتر می باشد.
  • ساکشن
   یونیت دندانپزشکی باید جهت جلوگیري از اتلاف وقت و دید کافی در محیط دهان داراي سیستم مکنده خوب باشد که در ادامه به آن اشاره می کنیم:
   • بزاق کش(Injection Salvia):
    این سیستم با آب و هوا کار میکند. داراي مکش نسبتاً ضعیفی بوده و براي مکش بزاق بکار میرود ولی براي کشیدن خون، بزاق غلیظ و مایعات چرکی مناسب نیست. هرچه فشار آب یا هوا بیشتر باشد، ساکشن هم بهتر کار خواهد کرد و سیستم آن به این صورت است که آب از قطعهاي بنام ((جت-پمپ)) عبور کرده و خلاء ایجاد شده و در نهایت عمل ساکشن را انجام میدهد. لازم به ذکر است که بعد از هر مریض یک یا دو لیوان آب ساکشن شود تا مسیر لوله ساکشن تا فاضلاب تمیز گردد.
   • ساکشن مرکزي:
    این دستگاه مانند جاروبرقی عمل کرده و قدرت مکش آن بین 10 تا 15 برابر ساکشن هاي معمولی میباشد. جریان هوا با سرعت 200-150 کیلومتر بر ساعت عبور کرده و قدرت مکندگی آن حدود 50 لیتر آب در دقیقه میباشد. مواد جامد و مایع از فاصله 15-10 میلی متري دهانه سر ساکشن مکیده میشوند.
    نکته مهم: یونیت دندانپزشکی باید داراي جداکننده آمالگام باشد که اکثر یونیت ها فاقد آن می باشند. آمالگام به فاضلاب وارد شده که علاوه برمشکلات زیست محیطی باعث مسدود شدن فاضلاب می شود.
 4. صندلی دندانپزشکی
  صندلیهاي دندانپزشکی برحسب تعداد حرکاتشان، بسیار متفاوت هستند. براي انجام بیشتر کارهاي دندانپزشکی تنظیم ارتفاع صندلی و پشتی ضروري است. در سادهترین سیستمها زاویه پشتی صندلی ثابت است و فقط ارتفاع آن تنظیم میشود، ولی تا حد امکان باید صندلی دندانپزشکی هم ارتفاع و هم پشتی قابل تنظیم داشته باشد. بطور ایدهال، صندلی باید داراي قدرت تغییر ارتفاع، امکان تنظیم پشتی، ارتفاع، زاویه زیر سري، قدرت حرکت پشتی و قسمت پایی داشته باشد. باید به خاطر داشت که وجود هرگونه اشکال در موتور منجر به اختلال در کار صندلی می شود.
  با وجود اینکه برخی از صندلی هاي دندانپزشکی داراي پایه بزرگی هستند که یونیت را ثابت نگه میدارد، ولی اکثر یونیتها باید به زمین پیچ شوند تا طی انجام کار تعادل کافی داشته باشند و کج نشوند.
  محل محور صندلی باید با محور چرخش مفصل لگن بیمار انطباق داشته باشد، در غیر این صورت وقتی پشتی صندلی به سمت عقب حرکت میکند، بیمار احساس کشیدگی در وسط بدن را خواهد داشت که ناخوشایند است.
  صندلی دندانپزشکی باید توانایی بالا بردن وزنهاي زیاد را نیز داشته باشد، بنابراین داراي موتور و گیربکس هاي قوي است. صندلی دندانپزشکی بایستی با قرار دادن کلید بر سر راه جریان اصلی، در مقابل برق گرفتگی محافظت شود و بدین ترتیب از وجود حداکثر ایمنی به هنگام کار اطمینان حاصل شود.
  حرکات صندلی دندانپزشکی
  حرکات صندلی دندانپزشکی

  از روکش صندلی به طور مداوم استفاده میشود، بنابراین باید با دوام و محکم بوده و در ضمن به خوبی از آن مراقبت شود. اکثر صندلیهاي دندانپزشکی از اسفنج پلاستیکی تهیه شده که پوشش وینیلی دارند. وینیل باید بطور مرتب با مواد تمیزکننده مناسبی پاك شود، که خاصیت نرم کنندگی موجود در
  پوشش وینیلی را حفظ کرده و از ترك خوردگی و پارگی آنها جلوگیري کند.
  به هنگام استفاده از مواد ضدعفونی کننده باید دقت لازم به عمل آید، چون برخی از این مواد سبب تخریب سریع سطح وینیل می شوند. بطور کلی باید جهت ضد عفونی کردن از دستورات کارخانه تولیدکننده تبعیت نمود.
  به منظور ایجاد محیطی آرامتر در کلینیک دندانپزشکی در برخی از یونیتهاي دندانپزشکی از پوششهایی مانند مخمل استفاده میشود. با کاربرد این مواد انتقال عفونت قابل کنترل نبوده و تمیز کردن آنها نیز مشکل میباشد.

 5. کمپرسور(Compressor)
  در دندانپزشکی دو نوع کمپرسور وجود دارد:
  1. کمپرسور خشک یا بدون روغن(Oil less /Oil free)
  2. کمپرسور روغنی یا صنعتی

  از معایب کمپرسور روغنی یا صنعتی ایجاد و انتشار هواي آغشته به روغن میباشد. هواي آغشته به روغن روي کلیه قطعات پلاستیکی اعم از شیلنگ و قطعات داخل یونیت که به نوعی با هوا فعال میشوند، اثرات مخرب داشته و باعث تغییر شکل آنها میشود. در نتیجه در کار یونیت اختلال ایجاد میشود. براي جلوگیري از نفوذ روغن میتوان از فیلترهاي مخصوص که سر راه شیر خروجی کمپرسور قرار میگیرد، استفاده کرد. البته هواي خروجی مانند کمپرسور بدون روغن نبوده ولی وجود فیلتر50% تاثیر گذار خواهد بود. در مقایسه با کمپرسور روغنی یا صنعتی، کمپرسور خشک یا بدون روغن هیچگونه اثر سوء چه در درمان و چه در سلامت یونیت ندارد.
  در فصل سرما کمپرسورهاي روغنی نباید در محل سرد قرار گیرند، زیرا سفت شدن روغن باعث دیر به حرکت در آمدن یا گاهی عدم چرخش الکتروموتور گشته و نهایتاً سبب سوختن کمپرسور خواهد شد.
  باید روغن کمپرسور را به طور مرتب از روي درجه روغن نما یا شیشه روغن نما بازدید نمود. مقدار روغن باید کمی بیشتر از نصف باشد. باید روغن کمپرسور در طول سال، دو تا سه مرتبه تعویض شود. در فصل سرما براي کمپرسور از روغن هاي اتوماتیک 10 می توان استفاده کرد. و در فصل گرما روغن 40 مصرف می شود.
  در هر دو نوع کمپرسور، در انتهاي منبع، آب جمع شده و باید تخلیه شود. چون در اثر خالی نکردن آن علاوه بر اینکه سیستم هواي خشک، مرطوب میشود و باعث ایجاد محیط کشت مناسب براي عوامل بیماري زا می شود و موجب زنگ زدگی، خوردگی و اکسید شدن قطعات ریز یونیت شده و نهایتاً سبب سوراخ شدن منبع آن میگردد. در صورتیکه کمپرسور در محل گرم قرار گرفته باشد باید در پایان هر روز کاري شیر تخلیه آن باز شود.

شرایط واردات یونیت دندانپزشکی

طبق اطلاعات موجود در کتاب «آمار واردات و صادرات گمرك جمهوري اسلامی ایران»، از میان کد تعرفههاي فوق، ورود کلیه دستگاه ها، آلات و وسائل کد تعرفه 9018 موکول به موافقت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی میباشد. حقوق ورودي تعرفههاي فوق در جدول زیر ارائه شده است:
شرایط واردات یونیت دندانپزشکی

قیمت تولید داخلی و جهانی یونیت دندانپزشکی

 • قیمت داخلی
  با توجه به اینکه یک یونیت دندانپزشکی از قطعات مختلف تشکیل شده است و در واقع یک دستگاه مونتاژ شده میباشد، کیفیت آن بستگی مستقیم به کیفیت اجزاي به کار رفته در آن دارد. مطابق فعالیتهاي میدانی به عمل آمده یونیتهاي دندانپزشکی یک سري قطعات اصلی داشته که در واقع یونیت بودن آن را تشکیل میدهد مانند: صندلی یونیت، پوار آب و هوا، هندپیس، تابوره، کمپرسور و توربین که اجزاي لاینفک یونیت میباشند و یک سري اجزا و قطعات فرعی دارد که شاید الزامی بر وجود آنها نباشد ولی قطعاً به روند درمان کمک شایانی مینمایند مانند: مانیتور و…
  بر این اساس قیمت یونیتهاي دندانپزشکی متفاوت میباشد. دامنه قیمتها با توجه اطلاعات اخذ شده از شرکتهاي داخلی و همچنین نمایندگیهاي شرکتهاي خارجی، از 12 میلیون تومان تا 100 میلیون تومان متغیر میباشد. پر واضح است که هر چه یونیت کاملتر و اجزاي به کار رفته در آن با کیفیت تر باشند، قیمت آن نیز بالاتر میباشد. طبق اطلاعات اخذ شده از مرکز تأمین تجهیزات دندانپزشکی ایران قیمت پایه براي یک یونیت دندانپزشکی معمولی با تمامی قابلیت ها و تجهیزات لازم و با رعایت استانداردهاي دندانپزشکی 30 میلیون تومان میباشد.
 • قیمت جهانی
  در مورد قیمت جهانی، با توجه به اینکه یونیت دندانپزشکی در مناطق مختلف جهان و با مدلهاي مختلف تولید شده و همچنین به دلیل پیشرفت روز افزون علم، هر روز مدلهاي جدیدي به بازار ارائه میشود، امکان دسترسی به قیمت جهانی یونیت دندانپزشکی میسر نبوده است. ولی طی مذاکرات انجام شده با صاحب نظران این صنعت، قیمت یونیت هاي دندانپزشکی خارجی بیشتر از یونیتهاي ایرانی میباشد.

موارد کاربرد یونیت دندانپزشکی

همانطوریکه از نام یونیت دندانپزشکی مشخص میباشد، این دستگاه جزء لاینفک حرفه دندانپزشکی بوده و تمام تجهیزات لازم براي درمان بیمار را در اختیار دندانپزشک قرار میدهد. بنابراین تنها کاربرد آن در مراکز دندانپزشکی، درمانگاهها و مطب دندانپزشکان به عنوان ابزار اصلی دندانپزشک در درمان بیماران دهان و دندان میباشد.

اهمیت استراتژیکی یونیت دندانپزشکی

از روزگار کهن، بیماريهاي دهان و دندان یکی از مشکلات بشر بوده است. جمجمه افرادي که 25000 سال پیش در زمین ساکن بوده اند، شواهدي از پوسیدگی دندان را نشان میدهد.
هیچکس نمیتواند انکار کند که در طی سالها علم دندانپزشکی گامهاي عظیمی برنداشته است. مطمئناً چیزهاي زیادي از قرون وسطی تا ابتداي سالهاي 1700 ،زمانی که اغلب درمانهاي دندانپزشکی توسط افرادي به نام «جراحان آرایشگر» انجام میشد، تغییر یافته است.
عرصه دانش و تکنولوژي دندانپزشکی روزبروز وسعت بیشتري مییابد و این مدیون تلاشهاي بیوقفه محققین میباشد.
دهه گذشته شاهد تغییرات قابل ملاحظهاي در روشها و دیدگاههاي دندانپزشکی و نیز شاهد ظهور تغییرات مهمی در ابعاد علمی و عملی در این حیطه بوده است.
در قرن گذشته امید به زندگی افراد تقریباً دو برابر شده است و تغییرات بسیار زیادي در کیفیت زندگی رخ داده است. بعضی از این تغییرات تاثیر مثبتی بر دندانپزشکی داشته است.

کشورهاي عمده تولیدکننده و مصرف کننده یونیت دندانپزشکی

به دلیل پیشرفت روزفزون علم و تکنولوژي، هر روز مدلهاي جدیدتري از یونیتهاي دندانپزشکی با ویژگیها و کاراییهاي متنوع وارد بازار می شود.
بنابراین با توجه به عرصه وسیع یونیت دندانپزشکی، امکان دستیابی به اطلاعات مربوط به میزان تولید و مصرف آن نبوده است. ولی یونیت دندانپزشکی در مناطق مختلف جهان تولید میشود. مکان و اسامی برخی از تولیدکنندگان این دستگاه در جدول زیر ارائه شده است:

کشور کمپانی
چین MAIGAO(GZ)MEDICAL APPLIANCE
Hubang Dental medical instrument
meditech group
کره NOVAVOX.CORP
امریکا reliance handpiece & repair
انگلستان Prety International Business Consultation
برزیل Gnatus
Kavo.Dental Excellence

شرایط صادرات یونیت دندانپزشکی

یونیت هاي دندانپزشکی از جمله موادي هستند که معمولاً به صورت پکیج کامل تبادل نشده بلکه اجزاء و قطعات آن تبادل میشود و در کشور مقصد، مونتاژ میگردند. آنچه مسلم است که تبادل این مواد از نظر کشور مبدأ محدودیتی نداشته و فقط برخی از قطعات آن بایستی مجوز ورود را از کشورمقصد اخذ نمایند. به طور کلی یونیت هاي دندانپزشکی از نظر طبقه بندي کالاها در زمره کالاهاي با شرایط ورود 1 قرار دارند.
ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات ایران: کالاهاي صادراتی و وارداتی به سه گروه تقسیم می شوند:

 1. کالاهاي مجاز : کالاهایی که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.
 2. کالاهاي مشروط : کالایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است.
 3. کالاهاي ممنوع : کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام ( به اعتبار خرید و فروش یا مصرف) و یا به موجب قانون ممنوع است.

به عبارتی این محصولات هیچگونه محدودیت صادراتی نداشته و صادرکننده نیاز به اخذ مجوز از ارگان یا سازمان خاصی ندارد. علاوه بر این صادرات این گونه کالاها مشمول پرداخت هیچگونه عوارض یا هزینه اي جهت صادرات نمیگردد.

بررسی روش هاي مختلف تولید یونیت دندانپزشکی و انتخاب روش بهینه

طبق بررسی ها ، ساخت یونیت دندانپزشکی در کشورهاي دارنده تکنولوژي به صورت پکیج و یک جا صورت نگرفته بلکه روش کار به این صورت است که تک تک اجزاء و قطعات یونیت در کارخانجات و واحدهاي مختلف تولید شده و سپس با توجه به نیاز طراحی و یا حتی سلیقه، این اجزاء مونتاژ شده و یونیت را تشکیل میدهند. بنابراین نمیتوان اظهار داشت که فقط تعداد خاصی از کشورها یا شرکتها توانایی تولید تمامی قطعات را دارند بلکه در سایر کشورها برخی از اجزاء و قطعات نیز ساخته شده و میتوان از آنها استفاده نمود. به عنوان مثال در داخل کشور ما، صندلیهاي این کالا ساخته شده و میتوان از آنها استفاده نمود.
بنابر آنچه گفته شد، صحبت در مورد تکنولوژي تولید یونیت هاي دندانپزشکی در واقع یعنی بررسی تکنولوژي و طراحی قطعات مختلف یونیت هاي دندانپزشکی که این امر نیز منوط به شناخت دقیق انواع قطعات مختلف با توجه به نوع کاربرد آنها بوده که در ظرفیت این گزارش نمیباشد. به عنوان مثال در ساخت صندلی دندانپزشکی، انواع پایهها از حیث جنس و مقاومت بایستی مورد تحلیل قرار گیرند، انواع پرکننده ها یز از حیث ماده به کار رفته در آنها (فوم یا الیاف طبیعی یا مصنوعی و …) و … که هر شرکتی بنا به نیازهاي بازار و توان مالی و مهندسی، شیوة خاص خود را دارد.
به عنوان مثال طی بازدیدي که از مرکز تجهیزات دندانپزشکی ایران (Center Dental) به عمل آمد (واقع در بزرگراه نواب صفوي)، مدلهاي مختلف صندلیها، کمپرسورها، مکش ها و … وجود داشت که با توجه به مدلها و طراحیهاي مختلف ( تکنولوژيها و برندهاي مختلف) قیمتها مختلفی داشتند که این تنوع قیمتی خود دلیلی بر وجود طراحی ها و تکنولوژيه اي مختلف میباشد.
بنابراین در این قسمت بحث در مورد تکنولوژي تولید یونیت هاي دندانپزشکی با توجه به عدم دسترسی به اطلاعات ساخت و طراحی تک تک قطعات، به مونتاژ این قطعات محدود شده که عملیات مونتاژ نیز پیچیدگی خاصی نداشته و با توجه به نیاز مشتري صورت میگیرد.
شایان ذکر است که در ساخت یونیت هاي دندانپزشکی، برخی از قطعات به عنوان قطعات اصلی و اساسی بوده و حتماً بایستی وجود داشته باشند. مثلاً صندلی یونیت، کمپرسور و توربین از اجزاي اساسی بوده که حتماً بایستی مونتاژ شوند ولی مثلاً مانیتور نشان دهندة محیط کار دندانپزشک (داخل دهان بیمار) از اجزایی بوده که وجود آن به دندانپزشک کمک زیادي در درمان مینماید ولی عدم وجود آن نیز مانع از فعالیت درمانی نمیشود.

پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح تولید یونیت هاي دندانپزشکی

با توجه به اینکه در حال حاضر، دانشگاههاي سطح تهران بیشترین فارغ التحصیل رشته دندانپزشکی را دارند و احتمال مشغول به کار شدن این فارغ التحصیلان در مرکز و اطراف آن بیشتر از سایر مناطق است و با عنایت به اینکه یک گرایش عمومی در جامعه ایران وجود دارد که کالاهاي اساسی و معتبر خود را از تهران تأمین نمایند و همچنین عمده واردکنندگان تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی در تهران مستقر بوده و نیروهاي متخصص در این زمینه در تهران بیشتر از سایر مناطق میباشند، یکی از شهركهاي صنعتی استان تهران به عنوان محل اجراء و راه اندازي طرح پیشنهاد میگردد.

تجزیه و تحلیل و جمع بندی

در زیر برخی از چالش ها و تهدیداتی که در زمینه تولید انواع تجهیزات پزشکی از جمله لوازم دندانپزشکی در کشور وجود دارد، ارائه شده است:

 • ضوابط و مقررات اداري
 • کاهش حمایت جدي مسولین ذیربط
 • گسترش فعالیت شرکتهاي خارجی براي ورود به بازار کشور
 • بالا بودن نرخ بهرههاي بانکی براي تولیدکنندگان
 • کمبود نقدینگی مراکز دولتی و خصوصی براي خرید تجهیزات
 • کاهش توان رقابتی از نظر کیفیت با محصولات خارجی
 • عدم برخورداري از تسهیلات ویژه سازمان هاي دولتی در ارتقاء کیفیت محصول تولیدي
 • عدم برخورداري از توان لازم براي رقابت و صادرات

با توجه به موارد فوق و با عنایت به آنچه که در قسمت های قبل بیان شد، در حال حاضر ورود به عرصۀ تولید یونیت دندانپزشکی داراي ریسکهاي بسیار زیادي میباشد و به دلیل عدم اطمینان از بازار فروش مطمئن و عدم توانایی رقابت در بازار، احتمال سودآوري و بازگشت سرمایه کاهش مییابد.

بنابراین ،راه اندازي و احداث خط تولید (مونتاژ) جدید یونیت دندانپزشکی پیشنهاد نمیشود و در صورت وجود کمبود در بازار، واحدهاي فعال فعلی بهره تولید خود را افزایش دهند.

امتیاز کاربران: 4.48 ( 3 رای)
سفارش طرح توجیهی
گرد آورنده
ایـ توجیهی
دانلود رایگان طرح توجیهی

نوشته های مشابه

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس فقط جهت سفارش طرح توجیهی