آموزش کاشت،داشت و برداشت گیاهان دارویی

۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب اول : 230 صفحه فایل pdf
کتاب دوم: 204 صفحه فایل Pdf
 حجم فایل اول: 9 مگابایت
 حجم فایل دوم: 8 مگابایت
لینک دانلود این فایل بلافاصله پس از پرداخت برای شما نمایان خواهد شد.همچنین یک نسخه به ایمیل وارد شده در صفحه پرداخت ارسال میشود.

سرفصل های کتاب آموزش کاشت،داشت و برداشت گیاهان دارویی

بخش اول : آماده سازی زمین گیاهان دارویی

 • فرق گیاه دارویی با گیاهان دیگر چیست؟
 • کلیاتی در مورد گیاهان دارویی
 • موقعیت گیاهان دارویی در کشور ایران
 • مواد گیاهی دارویی
 • تعریف گیاهان دارویی
 • ترکیبات گیاهان دارویی
 • گیاهان دارویی برحسب نوع کاربرد
 • اندام های قابل استفاده در گیاهان دارویی
 • انواع گیاهان دارویی بر اساس چرخه زندگی
 • ضرورت کشت گیاهان دارویی
 • محدودیت های استفاده از گیاهان دارویی خودرو
 • عوامل مؤثر و کلیدی در زمینه تصمیم گیری اولیه جهت کشت گیاهان دارویی
 • عوامل محیطی مؤثر بر رشد و مواد مؤثره گیاهان دارویی
 • نگهداری وحفاظت از گیاه دارویی
 • انتخاب زمین مناسب
 • عوامل آلودگی خاک
 • پاک سازی زمین
 • از بین بردن عوارض زمین
 • اصلاح خاک وکود دهی
 • خصوصیات فیزیکی خاک
 • خصوصیات شیمیایی خاک
 • تعریف انواع کود
 • مقدار مصرف کودهای شیمیایی
 • خاک ورزی
 • عمق شخم
 • نهرکن ها
 • شیارکش ها
 • مرزکش ها
 • شکل دهی زمین
 • ایجاد جوی و پشته
 • کرت بندی

بخش دوم : تکثیر به روش خوابانیدن

 • انتخاب پایه مناسب
 • انواع روش خوابانیدن
 • محیط رشد گیاهان

بخش سوم: تکثیر با قلمه

 • اهمیت و ضرورت تکثیر گیاهان دارویی
 • ازدیاد غیرجنسی (رویشی) گیاهان دارویی
 • ضرورت تکثیر با قلمه
 • عوامل مؤثر در ریشه زایی قلمه
 • سن، نوع بافت قلمه و زمان قلمه گرفتن
 • مرحله رشد گیاه
 • عوامل بیرونی یا محیطی
 • نحوه گزینش قلمه از گیاهان مادری
 • انواع قلمه ها
 • قلمه گیری
 • مرحله درجه بندی سر شاخه ها
 • جایگاه نگهداری سرشاخه و قلمه گیری
 • مرحله رتبه بندی قلمه ها
 • مرحله تیمار کردن قلمه ها
 • مرحله انتقال قلمه به داخل بستر
 • آماده سازی بستر قلمه
 • بستر مناسب برای کاشت قلمه
 • مراقبت از قلمه های در حال ریشه زایی
 • آماده کردن قلمه برای کاشت
 • کاشت گل محمدی به روش قلمه زدن
 • تکثیر گل محمدی
 • مراقبت و نگه داری گل محمدی
 • برداشت گل محمدی

بخش چهارم: تكثیر گیاهان دارویی با پا جوش

 • کشت گیاه آلوئه ورا
 • گیاه شناسی آلوئه ورا
 • کاربرد و خواص آلوئه ورا
 • نیازهای اکولوژیکی آلوئه ورا
 • آماده سازی خاک آلوئه ورا
 • مراقبت و نگه داری آلوئه ورا
 • برداشت محصول آلوئه ورا
 • جدا کردن پاجوش از گیاه مادری آلوئه ورا
 • تکثیر کاکتوس

بخش پنجم: تكثیر گیاهان دارویی با غده، ریزوم و پیاز

 • ازدیاد به وسیله اندام های رویشی
 • انواع پیاز
 • دو گروه ریزوم ها
 • تعیین زمان رسیده بودن پیاز،ریزوم و غده
 • تشخیص زمان رسیده بودن پیاز و سیر
 • تشخیص زمان رسیدن غده های سیب زمینی
 • آماده کردن پیاز، ریزوم و غده
 • آماده سازی بستر کاشت غده، ریزوم و پیاز
 • تهیه بستر کشت سیر
 • کاشت سیر
 • مواد و عناصر غذایی مورد نیاز کشت سیر
 • آماده نمودن زمین زعفران
 • کشت و کار زعفران
 • موارد مصرف وکاربرد زعفران
 • نیازهای اکولوژیکی زعفران
 • مراقبت و نگه داری زعفران
 • برداشت گل های زعفران
 • آماده سازی خاک برای كاشت زنجبیل
 • جابه جایی پیازها
 • کاشت سیب زمینی ترشی
 • کاشت زنجبیل
 • مراقبت و نگه داری زنجبیل
 • برداشت زنجبیل
 • کاشت زنجبیل در گلدان

بخش ششم: تكثیر گیاهان دارویی با بذر

 • بذر
 • خصوصیات و نشانه های بذر خوب برای کاشت
 • کاشت گیاهان دارویی با کمک بذر
 • آماده سازی زمین اصلی و كاشت
 • خرید و تهیه بذرگیاهان دارویی
 • خلوص فیزیکی بذر
 • اندازۀ بذر
 • رشد درون زمینی و برون زمینی
 • قوه نامیه بذر
 • محاسبه سرعت جوانه زنی بذر
 • ضدعفونی کردن بذر
 • رکود و خواب بذر
 • بذر پاش ها
 • خطی کارها
 • غده کارها
 • ماشین نشاء کار
 • خصوصیات نشاء خوب جهت انتقال به زمین اصلی
 • روش انتقال نشاءها
 • روش های کاشت بذرگیاهان دارویی از نظر پخش بذر
 • روش كاشت از نظر رطوبت لازم برای جوانه زنی
 • دیم کاری در گیاهان دارویی

بخش هفتم: گلخانه

 • تکثیر و نگهداری گیاهان دارویی در محیط های سرپوشیده
 • پوشش های گلخانه
 • تأسیسات باغبانی
 • خزانه هوای آزاد
 • تونل پلاستیکی
 • مزایای پرورش گیاهان در گلخانه
 • انواع گلخانه ها
 • نکات مهم در احداث گلخانه
 • ساخت گلخانه خانگی
 • بسترهای کشت در گلخانه
 • ضد عفونی کردن بستر های کشت خاکی
 • سیستم های کشت بدون خاک
 • کنترل شرایط محیطی گلخانه
 • آبیاری درگلخانه
 • تهویه در گلخانه

بخش هشتم: برداشت بذر گیاهان دارویی

 • اهمیت و ضرورت بذر گیری از گیاهان دارویی
 • زمان بذر گیری از گیاهان دارویی
 • روش های برداشت بذر در گیاهان داروی ی
 • خرمن کوبی و جداسازی
 • مراحل بوجاری کردن بذور
 • مهم ترین ماشین های بوجاری بذر
 • خشک کردن بذر
 • بسته بندی و انبار
 • عوامل مؤثر بر انبارداری بذرها
 • انواع انبارهای بذر

بخش نهم: برداشت گیاهان دارویی

 • زمان برداشت گیاهان دارویی
 • تعیین اندام قابل برداشت
 • زمان مناسب برای برداشت اندام های مختلف گیاهان دارویی
 • شیوه های برداشت گیاهان دارویی
 • برداشت گیاه دارویی آویشن
 • آماده نمودن گیاهان دارویی قبل از خشک کردن
 • تمیز
 • شست وشو
 • عملیات قبل از خشك كردن
 • هدف از خشک کردن گیاهان دارویی
 • انواع رطوبت موجود در گیاهان دارویی از نظر پیوندهای شیمیایی عبارت اند از
 • مراحل خشک کردن گیاهان دارویی
 • جدا سازی و درجه بندی گیاهان دارویی
 • بسته بندی گیاهان دارویی خشک شده
 • انبار کردن گیاهان دارویی

گیاهان مورد بحث (کتاب دوم204 صفحه PDF)

 • بادرشبو ( Dragon head)
 • زنیان ( Ammi)
 • اسطوخودوس (Lavander)
 • اِسفرزه ( Flea seed)
 • آنیسون (Anise)
 • بابونه ( Chamomile)
 • بادرنجبویه ( Balm)
 • باریجه ( Galbanum)
 • بومادران (Yarrow)
 • تاتوره (Jimson weed)
 • ترخون ( Tarragon)
 • خاکشیر ( Herb Sophia)
 • خردل ( Mustard)
 • رازیانه ( Fennel)
 • زعفران ( Saffron)
 • زیره سبز ( Cumin)
 • زیره سیاه ( Caraway seed)
 • سداب ( Rue)
 • سنبل الطیب ( Valerian)
 • شاهدانه (Hemp)
 • شوید (Dill)
 • شیرین بیان (Licorice)
 • قدومه ( Alyssum)
 • کاسنی ( Cichory)
 • کرچک (Ricin)
 • گشنیز ( Coriander)
 • گل گاوزبان ( Borago)
 • گلپر (Marjoram)
 • گلرنگ ( Safflower)
 • مرزنگوش ( Marjoline)
 • مرزه (Summer savory)
 • مریم گلی ( Sage)
 • نعناع ( Mint)
 • بلادونا (Belladona)
 • جین سینگ ( Ginseng)
 • رازک ( Hops plant)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آموزش کاشت،داشت و برداشت گیاهان دارویی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس فقط جهت سفارش طرح توجیهی