پکیج آموزشی کشت قارچ دارویی،صدفی و دکمه ای

۳۶,۰۰۰ تومان

 حجم فایل های پی دی اف: 23 مگابایت
 حجم فایل های کلیپ ها: 333 مگابایت
لینک دانلود این فایل بلافاصله پس از پرداخت برای شما نمایان خواهد شد.همچنین یک نسخه به ایمیل وارد شده در صفحه پرداخت ارسال میشود.

پکیج آموزشی کشت قارچ دارویی،صدفی و دکمه ای

سرفصل های پکیج اموزشی کشت قارچ دارویی

فصل اول

 • مقدمه
 • تاریخچه
 • قارچ ها
 • ساختار قارچ
 • تقسیم بندی قارچ ها
 • پسوندهای طبقه بندی قارچ ها
 • قارچ های خوراکی
 • علل و اهمیت پرورش و کاشت قارچ هاي خوراكي و دارويي

فصل دوم: فناوري جون ۔ کائو

 • مقدمه – CA0
 • پتانسیل کاربرد تکنیک جون۔ کائو
 • مزایای فن آوری جون۔ کائو
 • توسعه روش جون۔ کائو
 • انتخاب علف های جون ۔ کائو
 • انتخاب انواع قارچ
 • مواد مغذی قارچ های کشت شده به روش جون۔ کائو
 • اثرات انتظاري تكنيك جون۔ کائو
 • تأمين غذاي جهاني
 • توسعه اقتصادی در مناطق غیر شهری و درآمد حاصل از جون کائو
 • اثرات عمیق روی توازن اکولوژیکی نواحی دارای فرسایش خاک
 • گونه های علف های وحشی جون۔ کائو با راندمان و کیفیت بالا
 • ریخت شناسی، پراکنش، مواد مغذی و کاربرد علف های جون۔ کائو
 • دیکر انوپتری دیکنوتوما
 • نیر انديا ريناديانا
 • ساکاروم ارو ندينا سوم
 • فراگميتاس کو سوئیس
 • میسکا نتوس فلوریدولوس
 • تمبا گیگانتا
 • پنیستوم پورپوروم
 • اسپارتينا اتيرني فلورا
 • پا سیالوم وتستینی
 • سیبوپوگن سیتراتوس
 • سورگوم پروپیئ کوم
 • آروندو دوناكس
 • میسکانتوس ساکاريفلوروس
 • روش کشت دو نوع علف وحشی جون۔ کائو
 • روش کاشت پنیستوم پورپوروم
 • روش کاشت تیرانديا ريناديانا

فصل سوم: کاشت و پرورش لنتينوس ادودس در جون – کائو

 • مقدمه
 • ویژگی های بیولوژیکی
 • ویژگی های ریخت شناسي
 • شرايط رشد و نمو
 • تغذيه
 • درجه حرارت
 • رطوبت
 • نور و روشنایی
 • هوا
 • pH
 • کشت لوله ای لنتينوس ادودس به روش جون – کائو در محل سر پوشیده
 • انتخاب ارقام
 • فصل کشت
 • آماده سازي و کشت لوله ها
 • فرآيند لوله هاي پلاستيکي
 • کمپوست کردن
 • استریل کردن
 • مايكوبي
 • ساختن محل پرورش اندام میوه دهي قارچ هاي خوراكي
 • تغییر رنگ لوله ها
 • مدیریت میوه دهي قارچ
 • چیدن، فرآیندسازي و انبارداري لنتينوس ادودس
 • چیدن و برداشت
 • خشك كردن
 • درجه بندي و انبارداري

فصل چهارم:کاشت و پرورش فلامولینا ولوتيپس در جون۔ کائو

 • مقدمه
 • ويژگي هاي بيولوژيکي
 • ويژگي هاي ريخت شناسي
 • شرایط رشد و نمو
 • تغذيه
 • رطوبت
 • درجه حرارت
 • نور
 • هوا
 • pH
 • کشت کیسه ای فلامولینا ولوتيپس به روش جون۔ کائو
 • فصل کشت
 • تجهيزات عمدهي مورد نیاز کشت
 • قفسهي کشت اسپان و قفسه ي پرورش قارچ
 • اتاق کشت
 • تركيب کمپوست
 • آماده سازی کیسه ها
 • مواد مورد نیاز
 • کمپوست کردن
 • پر کردن کمپوست
 • استریل کردن
 • مایه کوبي
 • مدیریت رشد میسلیوم
 • مدیریت میوه دهي
 • مدیریت دکمه دهي
 • مدیریت میوه دهي
 • مدیریت بر داشت
 • مدیریت پس از برداشت
 • درجه بندي

فصل پنجم: کاشت و پرورش پلوروتوس استراتوس به روش جون۔ کائو

 • مقدمه
 • ويژگي هاي بيولوژيکي
 • ويژگي هاي ريخت شناسي
 • شرایط رشد و نمو
 • تغذيه
 • درجه حرارت
 • رطوبت
 • هوادهي
 • نور
 • pH
 • روش کاشت پلوروتوس استراتوس با بکارگیري جون۔ کائو
 • پیش تیمار جون۔ کائو
 • کمپوست کردن
 • پر کردن کمپوست
 • استریل کردن
 • مایه کوبي
 • کشت میسلیوم
 • دکمه دهي
 • باردهي و برداشت
 • کشت دومین رویش میسلیوم
 • دکمه دهي و باردهی دومین رويش پا چین

فصل ششم: كاشت و پرورش گانودرما لوسیدوم به روش جون۔ کائو

 • مقدمه
 • ويژگي هاي بيولوژيکي
 • ويژگي هاي ريخت شناسي
 • شرايط رشد و نمو
 • تغذيه
 • درجه حرارت
 • رطوبت
 • هوا
 • نور
 • pH
 • تکنیک کاشت لوله ای گانودرما لوسیدوم به روش جون۔ کائو
 • فصل کاشت
 • دستور العمل کاشت
 • آماده سازی لوله ها
 • کشت میسلیوم
 • میوه دهي
 • استریل کردن و بریدن سوراخ ها
 • دکمه دهی توسط افزایش رطوبت نسبی
 • تطويل اندام باردهی
 • برداشت محصول، خشک کردن و نگهداری در انبار
 • مدیریت دومین رویش
 • تکنیک کاشت بطری گانودرما لوسیدوم به روش جون۔ کائو
 • فصل کاشت
 • کمپوست کردن
 • دکمه دهی، استریل کردن و تلقيح
 • کشت میسلیوم
 • میوه دهي
 • برداشت
 • مدیریت رویش دوم

فصل هفتم: کاشت و پرورش و لواریلا و لواسه با روش جون – کائو

 • مقدمه
 • ویژگی های بیولوژیکی
 • ویژگی هاي ريخت شناسي
 • شرایط رشد و نمو
 • تغذيه
 • درجه حرارت
 • رطوبت
 • ۷- تور
 • هوا
 • pH
 • کشت اسپان و لواریلا و لواسه
 • تهیه و ساخت اسپان خالص
 • تهیه و ساخت اسپان مادري و اسپان
 • تكنيك كاشت و لواریلا و لواسه
 • کاشت در فضاي باز
 • کاشت در فضای بسته
 • کاشت تودهاي
 • کاشت طبقه اي يا لايه اي
 • برداشت و فرآیند قارچ و لواریلا و لواسه
 • پتانسیل کاشت و لواریلا و لواسه
 • ارزش تغذيه اي بالا
 • مواد کشت مختلف
 • دوردي رشد کوتاه
 • فناوري ساده
 • کود با کیفیت بالا

فصل هشتم: کاشت و پرورش آکارريكوس بيسپوروس به روش جون۔ کائو

 • مقدمه
 • شرایط رشد و نمو
 • درجه حرارت
 • رطوبت
 • تهویه
 • نوردهي
 • pH
 • تكنيك كاشت آگاريكوس بيسپوروس به روش جون۔ کائو
 • اتاق کاشت
 • آماده سازي کمپوست
 • تخمير
 • بذر پاشي
 • مخلوط خاك پوششي
 • پاشیدن آب به منظور تسریع تشكيل حالت دكمه اي
 • مدیریت در طي مرحله رشد اندام باردهي

فصل نهم: كاشت و پرورش اوريكولاريا پليتريکا به روش جون۔ کائو

 • مقدمه
 • ويژگي هاي ريخت شناسي
 • شرایط رشد و نمو
 • تغذيه
 • رطوبت
 • درجه حرارت
 • pH
 • نور
 • هوا
 • کاشت لوله اي اوريكالاريا پليتريکا به روش جون۔ کائو
 • فصل کاشت و پرورش
 • آماده سازی مواد کشت
 • تركيب کمپوست
 • آماده سازي كمپوست
 • آماده سازي لوله هاي کاشت
 • آماده سازي لوله های پلاستیکي
 • مخلوط کردن و پر کردن کمپوست
 • استریل کردن لوله ها
 • تمیز کردن محیط
 • سرد کردن
 • استریل کردن اتاق یا جعبه ي مايه کوبي
 • پیش تیمار اسپان
 • مایه کوبي
 • کشت میسلیوم
 • انتخاب و تمیز کردن اتاق کشت
 • ترتیب و چیدن لوله ها
 • کنترل درجه حرارت
 • ساختن سایبان چتری
 • انتخاب محل کاشت
 • ساختمان سایبان چتری
 • مدیریت میوه دهی
 • مدیریت قبل از ظهور حالت دکمه اي
 • مدیریت رشد دکمه هاي قارچ
 • مدیریت رشد اندام باردهی
 • کاشت و پرورش کیسه ای اوریکولاریاپلی تریکا به روش جون- كائو در فضای بسته
 • فصل کاشت
 • آماده سازی کیسه ها و کشت میسلیوم
 • مشخصات کیسه ها
 • کمپوستکردن و استریلیزاسیون
 • مایه کوبي و کشت میسلیوم
 • ساخت قفسه های کاشت
 • مدیریت میوه دهی
 • مدیریت رشد حالت ته سنجاقي
 • مدیریت رشد اندام باردهی
 • محصول دهی و فرآیند اوریکولاریا پلیتریکا
 • محصول دهی و برداشت
 • فرآیندکردن

فصل دهم: كاشت و پرورش هریسیوم اريناسئوس به روش جون- كانو

 • مقدمه
 • شرایط رشد و نمو
 • تغذيه
 • درجه حرارت
 • رطوبت
 • هوا
 • نور
 • pH
 • تکنیک کاشت در بطری هریسیوم اريناسئوس به روش جونکائو
 • ظروف کشت
 • آماده سازی بطری ها
 • پیش تیمار مواد کشت
 • تهيه ي كمپوست
 • پر کردن بطری ها
 • استریل کردن
 • مایه کوبي
 • کشت میسلیوم
 • مدیریت میوه دهی
 • میوددهی و برداشت
 • برداشت
 • خشک کردن

فصل یازدهم: كاشت و پرورش فولیوتا نامکو به روش جون۔ کائو

 • مقدمه
 • ویژگی های بیولوژیکی
 • ویژگی های ریخت شناسي
 • شرايط رشد و نمو
 • تغذيه
 • درجه حرارت
 • آب
 • هوا
 • نور
 • pH
 • تکنیک کاشت فولیوتا نامکو به روش جون۔ کائو
 • پیش تیمار جون۔ کائو
 • کمپوست کردن
 • پر کردن کمپوست
 • ظروف مناسب
 • محتويات
 • نکات عمده
 • استریل کردن
 • مایه کوبي
 • کشت میسلیوم
 • Racking
 • دکمه دهي ( شروع حالت دکمه ای قارچ)
 • محصول دهی و برداشت

فصل دوازدهم: كاشت و پرورش گريفولا فروندوسا به روش جون۔ کائو

 • مقدمه
 • ویژگی های بیولوژیکی
 • ویژگی های ریخت شناسی
 • شرایط رشد ونمو
 • محیط کشت یا مواد بستر کشت
 • درجه حرارت
 • رطوبت
 • نوردهی
 • هوا دهی
 • pH
 • کاشت گريفولا فروندوسا به روش جون۔ کائو
 • تركيب کمپوست
 • ظروف کشت
 • استریلیزاسیون
 • مایه کوبي
 • کشت میسلیوم
 • تشکیل کلاهك هاي نابالغ
 • رشد اندام باردهی
 • شرح مختصری از سایر مدل های کاشت
 • کاشت قارچ با استفاده از قطعات چوب
 • کاشت در فضای بسته
 • کاشت تحت شرایط طبیعی

فصل سیزدهم: كاشت و پروش آگاریکوس بليزی موریل به روش جون – کائو

 • مقدمه
 • ویژگی های بیولوژیکی
 • ویژگی های ریخت شناسی
 • شرایط رشد و نمو
 • محیط یا مواد بستر کاشت
 • درجه حرارت
 • رطوبت
 • هوادهی
 • نوردهی
 • pH
 • تکنیک کاشت آگاریکوس بليزى موریل به روش جون۔ کائو
 • استفاده از مواد فرایند شده و مواد خام در کاشت
 • آماده سازی اسپان
 • کاشت با استفاده از مواد تخميری جون۔ کائو
 • فرمول هاي مختلف کمپوست
 • انباشتن کمپوست و تخمير آن
 • ساخت سایبان چتری و بستر کشت
 • بذر پاشی
 • پوشاندن با فیلم های پلاستیکی
 • مدیریت بستر کاشت قارچ
 • برداشت

سرفصل های پکیج اموزشی کشت قارچ خوراکی صدفی

 • مقدمه
 • تهيه ي كمپوست
 • پاستوريزاسيون بستر به روش جوشاندن در آب
 • آبكشي كاه و خاك اره
 • سرد نمودن كاه و خاك اره
 • روش هاي كشت قارچ
 • بذر قارچ
 • خصوصيات يك بذر خوب
 • ماده ي زمينه ي بذر
 • روش كشت كيسه اي
 • بستن كيسه ها
 • طريقه آويزان كردن كيسه ها
 • مكان كشت و پرورش قارچ صدفي
 • ضد عفوني سالن كشت
 • فاصله رديف ها
 • عمليات اجرايي
 • ايجاد منافذ تنفسي در بدنه كيسه
 • شوك دهي
 • برداشت قارچ صدفي
 • روش برداشت قارچ صدفي
 • بسته بندي قارچ صدفي

سرفصل های پکیج اموزشی کشت قارچ خوراکی دکمه ای

فایل شماره یک :
 • مقدمه
 • ارزش غذایی قارچ خوراکی
 • خواص دارویی
 • همه تولید کمپوست
 • مکان مناسب تهیه کمپوست
 • آشنایی با فرمول بندی کمپوست
 • خصوصیات کمپوست آماده کشت
 • روش های اسپان زنی
 • انواع سیستم های کشت قارچ
 • مراحل پرورش قارچ دکمه ای بعد از آماده شدن کمپوست
 • اسپان زنی
 • رشد رویشی میسیلیوم قارچ روی کمپوست
 • دادن خاک پوششی
 • رشد رویشی میسیلیوم قارچ روی خاک پوششی
 • شوک سرمایی و تولید ته سنجاقی
 • باردهی و تولید کلاهک
 • برداشت محصول
 • میزان تولید
 • خارج کردن بقایای کمپوست و ضدعفونی سالن پرورش
 • مشخصات و تجهیزات سالن پرورش قارچ
 • بهداشت فردی کارکنان
 • موارد فنی قبل از ساخت واحد پرورش قارچ
 • موارد فنی در حین ساخت واحد پرورش قارچ
 • بیماری های قارچ
 • بیماری حباب تر
 • بیماری جوش خشک
 • بیماری دنبلان كاذب
 • بیماری تار عنکبوتی
 • بیماری کپک سبز زیتونی

فایل شماره دو :

 • مقدمه
 • آشنایی با قارچ خوراکی
 • تاریخچه قارچ خوراکی
 • سیستم های پرورش قارچ
 • سطح زیر کشت
 • سالن ها
 • کمپوست قارچ دکمه ای
 • طرز تهیه کمپوست قارچ دکمه ای
 • کنترل عوامل محیطی
 • نظافت و ضد عفونی سالن پرورش
 • روش تهیه اسپان
 • تاثیرات خاک پوششی در قارچ ها
 • پاستوریزاسیون
 • PH خاک پوششی
 • زمان برداشت قارچ ها

فایل شماره سه :

 • مقدمه
 • تفاوت قارچ صدفی و دکمه ای
 • کمپوست
 • مکان تهیه کمپوست
 • نحوه تهیه کمپوست
 • نحوه پاستوریزه کردن کمپوست
 • مشخصات کمپوست خوب
 • بذر قارچ یا اسپان
 • مایه زنی یا بذر زنی کاشت
 • مشخصات مکان پرورش
 • طریقه نگهداری کمپوست های بذر زده شده
 • برداشت
 • آفات و بیماری ها
 • لوازم و تاسیسات مورد نیاز
 • چند نکته مهم

فیلم های اموزشی شامل

 • عملیات بعد از خاک دهی و هوا دهی
 • احداث سازه سالن قارچ
 • برداشت،بسته بندی و بازاریابی

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پکیج آموزشی کشت قارچ دارویی،صدفی و دکمه ای”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس فقط جهت سفارش طرح توجیهی