ایده هاایده های صنعتی

طرح توليد پوشاک خود تميز شونده

ايجاد خاصيت ضد لک در پوشاک با استفاده از تكنولوژی نانو

سفارش طرح توجیهی

معرفي پوشاک خود تميز شونده

استفاده از تكميل هاي خاص به منظور كسب توانايي هاي بيشتر در منسوجات از دير باز مورد توجه بشر قرار گرفته است.در اين بين از مواد و تكنيك هاي مختلف در خصوص تكميل كالاي نساجي استفاده گرديد.
در سالهاي اخير از ذرات نانو در صنايع مختلف خصوصا صنايع نساجي مورد استفاده قرار گرفته است . استفاده از مواد تكميلي جديد به عنوان محور اصلي تحقيقات پژوهشگران در صنعت نساجي ميباشد .با توجه به نياز روز افزون بشر به توليد منسوجات با كارايي بيشتر لزوم تحقيق بيشتر در زمينه تكميل كالاي نساجي را نمايانتر مينمايد. از اين بين دفع آب و روغن يكي از اهداف اصلي صنايع نساجي محسوب شده و براي ايجاد اين نوع تكميل از پديده هاي طبيعي نظير پديده برگ نيلوفر آبي (leaves Lotus) كمک گرفته ميشود. اساس پديده خود تميز شوندگي با الهام گرفتن از طبيعت بنا نهاده شده است زيرا كه برگ آنها توانايي خودتمييزشوندگي را دارا بوده و آب و كثيفي را از خود دفع مي .كند امروزه تركيبات نانو با استفاده از قوانين طبيعي براي ايجاد پوشاک خود تميز شونده استفاده مي شود .

ذرات شيميايي در ابعاد نانو متر يكي از عمده مواردي است كه سعي شده تا حد امكان در تكميل كالاي نساجي مورد استفاده قرار بگيرد . در روشهاي قديمي مشكلات متعددي براي كالاي تكميل شده حاصل مي گرديد. از بين رفتن قابليت تنفس پارچه، تغيير خصوصيات فيزيكي پارچه و يا تغيير خصوصيات ظاهري و زير دست از جمله آن مشكلات مي باشد. استفاده از ذرات نانو در تكميل ها تا حدود زيادي از اين مشكلات مي كاهد. در ضمن وجود سطح مخصوص بالاي اين ذرات به عنوان يكي ديگر از مزاياي اين ذرات به شمار مي آيد. راهبرد اساسي ايجاد پديده خود تمييز شوندگي در شكل زیر نمايش داده شده است:
پوشاک خود تميز شونده
همانگونه كه در شكل بالا ملاحظه ميگردد، با عبور آب از روي سطح تكميل نشده آلودگي همچنان بر كالا باقي ميمانند ولي در نمونه تكميل شده آلودگي به همراه آب و يا هر حلال منايب ديگر از روي سطح شسته شده و جدا ميگردد .
در بين نانو ذرات عرضه شده ذرات Tio2 در مقياس نانو داراي قابليت هاي ارجحتري نسبت به ساير نانو ذرات دارد. Tio2 بعنوان يك اكسيد كننده قوي، غير سمي و بادوام در طولاني مدت شناخته شده است. اين ماده قابليت هاي خود تمييز شوندگي، ضد بو و ضد ميكروبي به كالايي كه بر روي آن قرار گرفته است ميدهد. مهمترين ويژگي در Tio2 طول عمر زياد الكترون فعال ايجاد شده در ساختار است كه بعد از انتقال به سطح نانو ذره، مولكولهاي اكسيژن و آب را فعال مي كند .

شرايط واردات پوشاک خود تميز شونده

با توجه به جديد بودن تكنولوژي توليد اين محصول به نظر ميرسد هنوز زمان زيادي تا توليد داخلي اين محصول وجود دارد. به همين دليل لازم است تا داخلي كشور از طريق واردات صورت پذيرد. بررسيدر خصوص واردات نشان مي دهدكه هيچ شرايط خاصي در خصوص واردات اين گونه وضع نشده است.

بررسی موارد مصرف و كاربرد پوشاک خود تميز شونده

با توجه به اينكه اين محصولات از تكنولوژي هاي نوين ميباشد؛ توليد پارچه هايي با خاصيت خود تمييزشوندگي، از اهميت بالايي برخوردار است. اين مساله به خصوص در پوشاك نظامي ميتواند مفيد واقع شود. با استفاده از پارچه هايي با خاصيت خود تمييزشوندگي، براي روكش صندلي اتومبيل، قطار و هواپيما از انتشار آلودگي ممانعت به عمل آمده و بسيار مفيد خواهد بود .

بررسي كالاهاي جايگزيني و تجزيه و تحليل اثرات آن

در تكميلهاي نساجي به طور كلي مواد تكميلي از طريق يك محيط مائي به روي منسوج منتقل شده و توسط مكانيزم هاي مختلف با ليف نساجي اتصال برقرار ميكند. مشكل اصلي در استفاده از ذرات نانو، نحوه اتصال اين ذرات به الياف ميباشد. روشهاي شيميايي وفيزيكي مختلفي تا كنون در اين خصوص مورد
استفاده قرار گرفته است.
روش فعال كردن سطح و ايجاد مواد فعال شيميايي بر روي ليف به عنوان عمده ترين روشهايي است كه در اين خصوص مورد استفاده قرار مي گيرد. در اين دو روش با فعال كردن سطح، ذرات بار دار نانو به راحتي و از طريق پيوند هاي الكترو استاتيك بر روي ليف قرار مي گيرند. انتقال ذرات نانو نيز معمولا از طريق محلولهاي كلوئيدي صورت مي پذيرد.
در گذشته از تركيبات فلئوروكربن براي ايجاد خاصيت خود تمييز شوندگي استفاده ميشد كه اين تركيب براي كالاي پنبه اي دوام نداشت و همچنين تركيبات فلئور مشكلات پوستي ايجاد ميكرد و بعد از چندين بار شستشو از بين ميرفت. براي اين منظور از تركيبات جديد در ابعاد نانو كمك گرفته شد. به طور كلي روشهاي زير براي ايجاد پديده خود تمييز شوندگي استفاده مي شود:

 • استفاده از كاتاليست نوري
 • استفاده از ميكروويو
 • استفاده از نانولوله(nanotubes)
 • استفاده از اكسيدفلزات كلوئيدي
 • استفاده از نانوذرات نقره
 • استفاده ازChlorine halamine

اهميت استراتژيكي پوشاک خود تميز شونده در دنياي امروز

توليد پارچه هايي با خاصيت خود تميز شوندگي، به خصوص در پوشاك نظامي اهميت خاصي دارد به گونه ايكه اغلب لباسهاي ارتش امريكا از اين تكميل بهره برده است. با استفاده از پارچه هايي با خاصيت خود تميز شوندگي، براي روكش صندلي اتومبيل، قطار و هواپيماو يا لباس بيماران و ملحفه بيمارستان ها از انتشار آلودگي ممانعت به عمل آمده و بسيار مفيد خواهد بود .

كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده پوشاک خود تميز شونده

ردیف نام كشور نوع توليدات
1 امريكا انواع پوشاک خود تميز شونده
2 ايتاليا انواع پوشاک خود تميز شونده

پوشاک به عنوان يكي از نيازهاي انسان محسوب ميگردد. از اين رو استفاده از آن در تمامي جوامع بشري معمول ميباشد. از طرفي كيفيت و قيمت پوشاك مورد استفاده در هر جامعه با توجه به سطح رفاهي جامعه و سطح فرهنگي آن تفاوت دارد. از اين رو به نظر ميرسد اين محصول بيشتر در جوامع ثروتمند تر
مورد استفاده قرار گيرد. به نظر ميرسد كشورهايي نظير امريكا و برخي از كشورهاي اروپايي از جمله مصرف كنندگان اين پوشاک باشند.

شركتهای داخلی عمده توليد كننده پوشاک خود تميز شونده

دركشور هيچ واحد توليدي در خصوص توليد پارچه هاي فاستوني خود تمييز شونده مشغول به فعاليت نميباشد. اما از آنجايي كه در خط توليد شركتهاي توليد كننده پارچه فاستوني امكان توليد اين محصول وجود دارد، به همين دليل اين واحدها را ميتوان، به منزله شركتهاي داراي پتانسيل توليد اين محصول در نظر گرفت.

وضعيت عرضه و تقاضا پوشاک خود تميز شونده

پوشاک معمول از جمله نيازهاي اساسي يك انسان به شمار ميآيد. اين بدين معني است كه يك انسان قسمتي از درآمدهاي خود را براي تهيه آن صرف مينمايد. پوشاك مورد بررسي جزو اين نيازهاي اوليه نميباشد. يعني نمي توان آن را جزو ضروريات يك انسان دانست. به همين دليل نمي توان تخمين درستي
از نياز جامعه به آن صحبت نمود. چرا كه نحوه توليد و تقاضاي آن بستگي به شرايط خاصي نظير وضعيت معيشتي افراد، سطح فرهنگي آنها و پرامترهاي ديگر بستگي دارد. اما به نظر ميرسد با كاهش هزينه هاي توليد اين محصول بتوان آن را به عنوان يكي از كالاهاي اساسي معرفي نمود . اما در حال حاضر برآورد مناسبي از نياز اين محصول در حال حاضر و در سال هاي آينده نمي توان داشت .

بررسی اجمالی تكنولوژی و روش هاي توليد پوشاک خود تميز شونده

ذرات نانو اغلب داراي شارژ مثبت مي باشد. به طور مثال ذرات +Ag و +Ti به عنـوان پـر مصـرف تـرين ذرات نانو، كاتيون هاي حاوي بار مثبت مي باشند. نكته اساسي در خصوص انجام تكميلهاي صورت گرفتـه بـا اين مواد، چگونگي قرار دادن اين ذرات بر روي اليـاف نسـاجي مـي باشـد . از آنجـايي كـه نيـروي مـوثر در نگهداري اين ذرات بر روي الياف از طريق پيوند هاي يوني مي باشد، لازم است تا سايتهاي منفي مناسـب و به اندازه كافي بر روي ليف ايجاد گردد.
در خصوص الياف پنبه اي اين عمل توسط دو روش انجام مي گيرد :

 1. استفاده از واسطه هاي شيميايي برروي ليف كه سطح را باردار منفي مي كند :
  در اين روش با استفاده از يك واسط شيميايي يك پل يوني بين ليـف و ذرات +Ti ايجـاد مـي گـردد . شكل زیر مكانيزم اين واكنش را به طور كامل نشان مي دهد :
  2 مكانيزم اتصال ذراتTio 2 بر روي الياف سلولزي
  همانگونه كه از شكل بالا مشخص است يك تركيب شيميايي كه حاوي حداقل دو گروه فعال كربوكسيليك اسيد مي باشد، به عنوان واسطه شيميايي استفاده مي شود. اين تركيب كه معمولا يك پلـي كربوكسـيليك اسيد مي باشد، از يك سو با گروه هيدروكسيل سلولز واكنش استريفيكاسيون داده و از طرف ديگر با يونيزه شدن گروهاي منفي مناسب را جهت جذب ذرات تيتانيوم فراهم مي كند. ذكر اين نكته ضـروري اسـت كـه ليف پنبه به مقدار بسيار كم يونيزه شده و در حالت عادي نمي توان سايتهاي منفي مناسب را در آن ايجـاد نمود .
 2. استفاده از پلاسما و امواج ماوراء بنفش جهت فعال كردن سطح ليف پنبه :
  در اين مكانيزم به منظور ايجاد بار سطحي منفي بر روي پنبه از پلاسما و اشعه ماورا بنفش استفاده مي گردد. مكانيزم اين واکنش در شكل زیر نشان داده شده است :
  مكانيزم اسلاح سطحي توسط پلاسما و اشعه ماوراء بنفش
  همانگونه كه از شكل بالا مشخص است با استفاده از امواج ماوراء بنفش و پلاسما گروههاي كربوكسيليك و گروههاي حاوي بار منفي بر روي ليف ايجاد مي شود تا امكان اتصال يوني بين ليـف و ذرات نـانو حاصـل گردد .

مكانيزم خود تمييز شوندگي توسط ذرات نانو Tio2

همانگونه كه در بخش هاي قبلي ذكر شد ذرات Tio2 خاصيت اكسيد كنندگي دارند. اين خاصـيت در حضـور امواج ماراء بنفش شدت مييابد . ايجاد خاصيت اكسيد كنندگي توسـط ذرات Tio2 در حضـور امـواج مـاراء بنفش در شكل زیر نشان داده شده است :
مكانيزم ايجاد خاصيت اكسيد كنندگي توسط ذرات Tio2 در حضور امواج ماراء بنفش

همانگونه كه از شكل بالا مشاهده مي شود ذرات Tio2 در حضور انرژي كه از طريق امواج ماوراء بنفش نور روز حاصل مي شود، توليد تركيباتي از اكسيژن مي نمايد كه اين تركيبات سبب تجزيه رنگ و مواد ناخالصي كه يك تركيب آلي مي باشد مي گردد. در هنگام انجام اين عمل محصول جـانبي واكـنش گـاز دي اكسـي كربن مي باشد .

روش هاي متداول افزودن مواد تكميلي بر روي منسوجات

براي افزودن مواد تكميلي ميتوان از به يكي از روشهاي زیر استفاده كرد كه به اختصار توضـيح داده ميشود :

 1. غيرمداوم و يا حمام
 2. روش نيمه مداوم
 3. روش مداوم
 1. روش حمام يا غيرمداوم:
  اين روش براي متراژهاي كم مورد استفاده قرار ميگيرد . اين روش زمانبر بوده و امكان تغيير خصوصيات از يك حمام به حمام ديگر وجود دارد. در اين روش نيز عمليات رنگرزي و تكميل متناسب با نوع ماده و نوع الياف استفاده شده ميتواند به صورت يك مرحله اي يا دو مرحله اي انجام شود.
  شكل زیر نمای كلی از دستگاه ژيگر را نشان مي هد كه عمليات غيرمداوم در آن انجام ميشود:
  نمای كلی دستگاه ژيگر
 2. روش مداوم :
  اين روش براي متراژهاي زياد كاربرد دارد. مجموعهاي از يكسري ماشين آلات عمليـات مـداوم را شـامل ميشوند. هزينه تمام شده اين روش نسبت به روش قبل كمتر بوده و تكرارپذيري آن بالا ميباشد. روش كار بدين صورت است كه پارچه بعد از آغشته شدن كامل و يكنواخت با مواد داخل حمـام، از بـين يـك جفـت غلتك (فولارد) گذشته و در نهايت با مقدار معيني محلول كه توسط فشار غلتك ها، معين ميشـود بـر روي پارچه قرار گرفته و بلافاصله پس از آن پارچه بصورت مداوم وارد خشك كن ميشـود . نهايتـاً پارچـه پـس از خشك كن بر روي غلتك جمع آوري ميگردد. شكل زیر نمای كلی از يک خشک كن سيلندری را نشـان ميدهد :
  978 - طرح توليد پوشاک خود تميز شونده
 3. روش نيمه مداوم :
  اين روش تركيبي از دو روش مداوم و غيرمداوم است. در اين روش كالا به صورت پيوسته بـه محلـول يـا مواد تكميلي مورد نظر آغشته شده و سپس انجام عمليات رنگـرزي و تكميـل طـي يـك فرآينـد غيرمـداوم صورت ميگيرد. حركت آهسته غلتك پد سبب ميشود مواد تكميلي و رنگ به طـور كامـل بـر روي پارچـه منتقل گردد. پس از عبور پارچه از دستگاه پد، رول شده و رول پارچه براي چند ساعت دوران مـي كنـد تـا آغشته سازي پارچه به طور كامل و يكنواخت صورت پذيرد. روش فوق براي متراژهاي كم و متوسط مناسب ميباشد. شكل زیر شماي كلي از فرآيند پد بچ و يا همان روش نيمه مداوم را نشان ميدهد:
  شماي كلي از فرآيند پد بچ و يا همان روش نيمه مداوم

يكسري از فرآيندهاي مداوم و نيمه مداوم كه به طور وسيعي استفاده ميشوند، در زير فهرست شده اند:

 • آغشته سازي ـ رمق كشي (پد ـ بچ)
 • آغشته سازي ـ رل كردن (پد ـ رل)
 • آغشته سازي ـ ژيگر (پد ـ ژيگر)
 • آغشته سازي ـ بخار دادن (پد ـ استيم)
 • آغشته سازي ـ خشك كردن (پد ـ دراي)
 • ترموزول

با توجه به موارد ذكر شده، تكنيك ها و ماشين آلات مختلفي براي رنگرزي و تكميل پارچه وجود دارد كه اغلب آنها از دستگاه پد، استنتر، ژيگر و … تشكيل شده اند. اساس عمليات در اين روش ها و ماشين ها بريكـي از موارد زير استوار است :

 1. پارچه ساكن بوده و محلول در حركت است .
 2. پارچه متحرك بوده و محلول ساكن است .
 3. پارچه و محلول هر دو متحرك هستند.

و در نهايت با يكي از روشهاي مذكور امكان افزودن مواد تكميلي نظير تركيبات نانو براي افزودن تكميل دفع آب بر پارچه ميسر ميشود .

بررسی نقاط قوت و ضعف تكنولوژي هاي مرسوم در فرآيند توليد پوشاک خود تميز شونده

استفاده از مواد تكميلي جديد به عنوان محور اصلي تحقيقات پژوهشگران در صنعت نساجي ميباشد با . توجه به نياز روز افزون بشر به توليد منسوجات با كارايي بيشتر لزوم تحقيق بيشتر در زمينه تكميل كـالاي نساجي را نمايان تر مي نمايد. ذرات شيميايي در ابعاد نانو متر يكي از عمده مواردي است كه سعي شده تـا حد امكان در تكميل كالاي نساجي مورد استفاده قرار بگيرد .
در روشـهاي قبلـي مشـكلات متعـددي بـراي كالاي تكميل شده حاصل مي گرديد. از بين رفتن قابليت تنفس پارچه، تغيير خصوصيات فيزيكي پارچه و يا تغيير خصوصيات ظاهري و زير دست از جمله آن مشكلات مي باشد. اسـتفاده از ذرات نـانو در تكميل هـا تـا حدود زيادي از اين مشكلات مي كاهد. در ضمن وجود سطح مخصوص بالاي اين ذرات به عنوان يكي ديگر از مزاياي اين ذرات به شمار مي آيد .

از سه روش تكميلي پارچه (روش حمام، نيمه مداوم، مداوم) روش مداوم بيش از سه روش ديگر براي افزودن مواد تكميلي استفاده ميشود. همانگونه كه از اسم آن مشخص است، اين روش از ديگر روشها سريعتر انجام شده و راندمان كار بالاست و براي متراژهاي زياد كاربرد دارد.
در روش حمام كه رنگرزي كالا معمولاً به اين روش انجام ميشود. اين روش براي متراژهاي كم مورد استفاده قرار ميگيرد و زمانبر است و امكان تغيير خصوصيات از يك حمام به حمام ديگر وجود دارد.

بررسی مواد اوليه عمده مورد نياز و محل تأمين آن

در اين طرح فرض شده است كه پارچه فاستوني رنگرزي شده در اختيار واحد توليدي قرار گيرد. از اين رو در خصوص تهيه ماده اوليه اصلي واحد دچار مشكل نخواهد شد. چرا كه اين پارچه در كيفيت وقيمتهاي مناسب در داخل كشور توليد ميشود. طبق برآورد صورت گرفته مشخص شده است كه در حدود 1040000 متر پارچه فاستوني رنگرزي شده داخلي جهت تامين نياز واحد مورد نياز است و آنها را ميتوان از شركت هاي داخلي نظير برك، مقدم، جامعه و مطهري تهيه نمود .
ماده اصلي تكميلي مورد استفاده تركيبي است كه حاوي ذرات ريز نانو دياكسيد تيتانيم ميباشد. اين مواد در خارج از كشور و در كشورهايي نظير آلمان، امريكا و برخي كشورهاي شرقي توليد ميگردد. مقدار ماده تكميلي مورد نياز جهت استفاده در اين طرح در حدود 100 تن ميباشد.
ساير مواد مورد نياز جهت دوخت و دوز به مقدار كافي در داخل كشور فرآهم ميباشد

پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح توليد پوشاک خود تميز شونده

در مكان يابي يك طرح توجه نكات ضروري بسياري، نظير نزديكي به محل تأميد مواد اوليه، بازارهاي عمده مصرف، امكانات زيربنايي، حمايتهاي دولت و نيروي انساني متخصص وجود دارد كه در ادامه به بررسي گزينه هاي فوق با توجه به وضعيت هر پارامتر در استان تهران و شهرهاي آن خواهيم پرداخت.

 • محل تامين مواد اوليه
  عمده مواد اوليه مورد نياز طرح،پارچه فاستوني و ماده تكميلي خود تميز شوندگي ميباشد كه ميتوان آنها را از استانهاي گيلان، قزوين و قم تهيه نمود . در ضمن ماده تكميلي را ميتوان از برخي از كشورهاي اروپايي تهيه نمود .
 • بازارهاي فروش محصولات
  يكي از معيارهاي مكان يابي براي يك طرح، انتخاب مكان مناسب براي ارائه محصولات توليد شده به بازار مصرف ميباشد. با توجه به ماهيت طرح، شهرهاي بزرگ نظير تهران، مشهد، اصفهان، شيراز و تبريز به عنوان بازار مصرف مناسب در نظر گرفته مي شود.
 • امكانات زيربنايي طرح
  براي تامين نيازهايي زيربنايي طرح، مانند شبكه برق سراسري، راههاي ارتباطي و شبكه آبرساني و فاضلاب و غيره، در سطح نياز اين طرح اكثر استانها خصوصا شهركهای صنعتي تهران تهيه نمود .
 • نيروي انساني متخصص
  در طرح حاضر، نياز به افراد متخصص و با تجربه در زمينه هاي نساجي و پوشاك است. با توجه بهوجود مراكز آموزش عالي معتبر در زمينه تربيت نيروي متخصص، در استانهاي تهران، قزوين، اصفهان و يزد ، امكان بهره گيري از نيروي متخصص باتجربه در اين طرح وجود دارد .
 • حمايت هاي خاص دولت
  با توجه به اينكه طرح حاضر جزء طرحهاي صنعتي عموميبه حساب مي آيد، به نظر نميرسد كه شامل حمايتهاي خاص دولت شود. با اين حال اگر اين طرح در مناطق محروم راه اندازي شود، مشمول بعضي از حمايت هاي دولت ميشود .

باتوجه به بررسي پارامترهاي فوق در طرح توليد پوشاك خود تمييز شونده ، ميتوان نتيجه گيري كرد كه شهرهاي تهران و كرج داراي امكانات و شرايط مناسبتري نسبت به ديگر مناطق استان تهران براي راه اندازي چنين واحد توليدي ميباشند . علاوهبر اين استانهاي اصفهان، خراسان رضوي، قزوين و يزد نسبت به ديگر استانها، شرايط مناسبتري براي احداث واحد توليد پوشاك خود تمييز شونده دارند .

تجزيه و تحليل و ارائه جمع بندي و پيشنهاد نهايی در مورد احداث واحد توليد پوشاک خود تميز شونده

استفاده از تكنولوژي هاي جديد به عنوان يكي از راهكارهاي افزايش توليد در صنايع نساجي و خروج آين صنعت از ركود جهاني ميباشد. در سالهاي اخير استفاده از تكنولوژي نانو به عنوان يكي از پيشرفت هاي صنعت نساجي مورد توجه قرار گرفته است. بيشترين استفاده از اين مواد در زمينه تكميل كالاي نساجي به منظور ايجاد برخي خواص جديد بر روي كالا مي باشد .
ايجاد خاصيت ضد لك(خود تمييز شوندگي) با استفاده از فنآوري نانو كه از طبيعت ايده گرفته شده است، از جمله تكميلهاي نوين در صنعت نساجي ميباشد. با استفاده از اين تكميل اين امكان فراهم ميگردد كه كالاي نساجي لك به خود نميگيرد و در صورت كثيف شدن، خود كالا طبق مكانيزم هاي ذكر شده سبب ميشود تا ذره لك از بين برود .
در بررسي هاي صورت گرفته مشخص گرديد كه امكان اجراي اين تكميل با كمي تغييرات در خطوط عادي شركتهاي تكميل نساجي فراهم ميباشد. از اين رو به نظر ميرسد كه با صرف هزينه محدود و فراهم شدن شرايط جهت وادرات مواد اوليه اين محصول به كشور و در نهايت تامين هزينه مربوط به اين مواد، امكان توليد كالاي نساجي با قابليت خود تمييز شوندگي در كشور فراهم مي شود .
توليد اين محصول در كشور مقرون به صرفه بوده و تمايل براي تهيه آن در جامعه وجود دارد. از اين رو توصيه ميشود در حال حاضر اعمال تغييرات در خطوط توليد و در نهايت توليد اينگونه از كالاها در كشور صرفه اقتصادي دارد و مي تواند شركتهاي نساجي را از ركود موجود خارج نمايد.

امتیاز کاربران: 4.4 ( 1 رای)
سفارش طرح توجیهی
گرد آورنده
ایـ توجیهی
دانلود رایگان طرح توجیهی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس فقط جهت سفارش طرح توجیهی