ایده هاایده های کشاورزیبخش کشاورزی

طرح تولید جوانه حبوبات (خوراکی)

سفارش طرح توجیهی

مقدمه

گفته مي شود كه ايران يكي از اولين كشورهاي دنياست كه در آن كشاورزي و تمدن شروع شده و انسان اوليه براي نخستين بار در فلات ايران به كشت و زرع پرداخته .اند حفاري هايي كه در اطراف كاشان به عمل آمده نشان مي دهد كه در شش هزار سال پيش ايرانيان متمدن بوده و سيستم زراعي پيشرفته اي داشته اند . در كشور ما از هزاران سال پيش در دوران باستان، جوانه ها و اهميت استفاده آنها براى مردم شناخته شده است. اين موضوع به قدرى اهميت دارد كه مردم ما استفاده از جوانه گندم را به عنوان يك آيين سنتى همواره در آغاز فصل بهار به شكل سمنو در سفره هفت سين لازم مى دانند .

در عصر حاضر، رژيم غذايى مردم فاقد ويتامين و املاح معدنى به مقدار لازم براى سلامتى بدن بوده و درصد عمده آن را چربى ها و غذاهايى با كميت بالا و كيفيت پايين تشكيل مى دهد. بنابراين با وجود تغذيه نامناسب، امكان تأمين نيازهاى بدن ميسر نبوده لذا اهميت استفاده از جوانه ها كه هم در دسترس، ارزان و سالم بوده و هم مى توانند قسمت عمده اى از نيازهاى بدن به ويتامين هاى مختلف، املاح معدنى و آنزيم ها را تأمين كنند مشخص مى شود .

جوانه ها مواد غذايى هستند كه با روند طبيعى رشد و توليدشان، در گروه سبزى ها، آن هم با ارزش غذايى بالا از نظر ويتامين ها و املاح محسوب مى شوند . حبوبات شامل نخود ، لوبيا، باقلا و… از قديمي ترين نباتات زراعي بوده وپس از غلات دومين منبع غذايي انسان محسوب ميشود . دانه حبوبات با داشتن در صد بالاي پروتيين نقش مهمي در تامين پروتيين مورد نياز انسان مخصوصا مردم كم در آمد جهان دارد به طوري كه تا حدود زيادي جايگزين گوشت شده است .

همچنين از نظر تنوع غذايي و دارا بودن انواع مختلف مواد معدني و آلي نيز داراي اهميت بسيار ميباشد از . دانه هاي رسيده حبوبات به منظور خوراك انسان و از بذرهاي نارس و غلاف ها و برگ هاي آن به عنوان سبزي استفاده ميكنند . اندام هاي رويشي حبوبات را نيز پس از برداشت بذر آن به مصرف خوراك دام مي رسانند .
حبوبات از نظر نگهداري و انبار كردن مناسب تر از ساير محصولات زراعي هستند و آسيب پذيري كمتري در برابر حشرات و آفات انباري دارد. به همين دليل ميتوان آن را براي مدت طولاني ذخيره نمود لذا در تغذيه زمان اضطراري بخصوص هنگام جنگ نقش به سزايي دارد .

هرم غذايي انسان و جايگاه حبوبات و غلات

هرم غذايي انسان و جايگاه حبوبات و غلات

همانطور كه مشاهده مي كنيد، طبقه بندي گروههاي غذايي بر اساس اهميـت و ميـزان مصـرف مـي باشـد . گروههاي غذايي شامل گروه نان و غلات، گروه ميوه، گروه سبزي، گـروه گوشـت ، گـروه شـير اسـت . در هـرم غذايي ، گروه نان و غلات كه شامل ؛ نان ها ، برنج، ماكاروني، بيسكويت ، غلات صبحانه و ديگر مواد نشاسته اي است ، در طبقه اول قرار دارند كه بزرگترين بخش هرم است از. اين گروه روزانه بايد به ميزان 6 تـا 11 واحـد مصرف شود. طبقه دوم گروه سبزي و گروه ميوه است كه در درجه دوم اهميت قراردارد .

از گروه سبزي روزانه 5تا 3 واحد و از گروه ميوه روزانه 4تا 2 واحد بايد مصرف شود . در درجه سوم گروه گوشت و لبنيـات واقـع است كه ميزان مصرف از گروه گوشت روزانه 3تا 2 واحد و از گروه شير نيز 3 واحد يا بيشتر باشد . در قسمت نوك هرم بخش چربي ها و شيريني هاست كه كمترين فضا را داراست و اين بدان معني است كه بايد آنهـا را به مقدار كم مصرف .كرد اين نوع غذاها به عنوان يك گروه غذايي اصلي توصيه نشده اند . بنابراين مصرف آنها اختياري است ولي بايد محدود باشد چون داراي كالري بالا هستند . ادويه ها، قهوه، چاي و نوشابه هاي گازدار درهرم جايي ندارند زيرا مواد مغذي را شامل نمي شوند ولي باعث لذيذتر شدن غذا مي گردند.

گروه نان: شامل غلات كامل ( گندم ، جو، جو دوسر ، ارزن )، برنج، و انـواع ماكـاراني اسـت . ايـن گـروه كربـو هيدرات پيچيده و فيبر همچنين ويتامينهاي خانواده B و املاحي چون آهن و پروتئين مورد نيـار بـدن مـا را تامين مي كند .

گروه سبزيها : شامل بسياري از سبزيهاي متنوع از جمله سبزيهاي سبز رنگ مثـل سـبزي خـوردن ، صـ يفي جات و سبزيهاي نشاسته اي ( مثل باقالا ) است . اين گروه تامين كننده املاح و ويتامين مورد نياز ماسـت از جملـه ويتـامين C , A و امـلاح كلسـيم و منيـزيم همچنـين تـامين كننـده فيبـر نيـز مـي باشـد. گروه ميوه ها: شامل انواع و اقسام ميوه هايي است كه با آن آشنا هسـتي .م ايـن گـروه تـأمين كننـده فيبر، ويتامين C ,A و پتاسيم است. اين گروه با اهميت است چرا كه فاقـد سـديم چربـي و كلسـترول مـي باشـد .

گروه گوشت : شامل گوشت قرمز ، گوشت ماكيان، ماهي، تخم مرغ و حبوبات است ا. ين گروه غذايي براي تامين پروتئين، فسفر، ويتامين هاي B1 , B3 , B6 , B12 و بسياري از املاح چون آهن مي باشد . حبوبات زير گـروه سبزيهاي نشاسته اي هستند ولي چون از نظر غذايي ، محتواي پروتئين و املاح شبيه گوشت هستند در ايـن گروه قرار دارند .

گروه لبنيات: شامل شير، ماست و پنير است بهتـرين منبـع تـامين كننـده كلسـيم هسـتند و تـامين كننـده پروتئين و ويتامين B2 , A , B12 مي باشند .

معرفي جوانه ها

جوانه ها، مولتي ويتامين هاي طبيعي هستند كه طي فرآيندي از جوانه زدن دانه ها توليد ميشوند. با جوانه زدن، ميزان ويتامين ها، املاح معدني و پروتئين دانه افزايش يافته ولي ميزان كالري و كربوهيدرات كاهش مييابد. جوانه ها منبع فراواني از اسيدهاي آمينه آماده جذب، قندهاي طبيعي و نيروهاي حياتي هستند. جوانه ها براي سلولهاي ما مواد مغذي، نيرو و حيات را مهيا ميكنند و به همين دليل، جوانه ها فرآيند پيري را بـه تـأخير مي اندازند .

معرفي جوانه حبوبات و خواص آن

بذر ها در هنگام جوانه زدن تغيرات شگفت انگيزي در خود ايجاد ميكنند كه در بعضي خواص قابل مقايسه با جوانه نزده نيستند. به طور كلي در روند جوانه زدن ويتامين ها و املاح معدني و پروتيين ها به مقدار زيادي افزايش يافته و كالري وكربو هيدرات ها كاهش مي يابد.
به عنوان مثال جوانه ماش مورد آزمايش قرار گرفته و نتايج زير حاصل گرديده است:

در حالت جوانه زده (ماش)

كالري 15% كاهش كربو هيدرات 15% كاهش
پروتيين قابل دسترس 30% افزايش مقدار كلسيم 34% افزايش
مقدار پتاسيم 80% افزايش مقدار سديم 64% افزايش
مقدار اهن 40% افزايش مقدار فسفر 56% افزايش
ويتامين A میزان افزايش 285% ريبوفلاوين يا ويتامين B2 میزان افزايش 515%
نياسين يا ويتامين B3 میزان افزايش 256% ويتامين C به مقدار زياد افزايش مي يابد(با حالت جوانه نزده قابل مقايسه نيست )

از ديگر مزاياي جوانه ها ميتوان به نقش آنها در آماده سازي غذا براي هضم و جذب اشاره كرد كه اين عمل به وسيله آنزيم هاي موجود در جوانه ها صورت ميگيرد. در شروع روند جوانه زدن نشاسته موجود شكسته شده و به قندهاي ساده گلوكز و ساكارز تبديل ميشود.پروتيين ها هم تبديل به اسيد هاي چرب مي شوند. جوانه ها داراي مقدار زيادي فيبر هستند كه نتيجه آ ن دفع كامل مدفوع بوده و همچنين مانع از سرطان روده ميشود. استفاده از جوانه ها مى تواند قسمت عمده اى از نيازهاى بدن به ويتامين هاى مختلف، املاح معدنى و آنزيم ها را تأمين كند. در حقيقت جوانه ها مولتى ويتامين هاى طبيعى هستند كه طى فرآيند جوانه زدن از دانه ها توليد مى شوند .

طي جوانه زدن، خاصيت نفخ زايي حبوبات و خاصيت حساسيت زايي پروتئين غلات كاهش مييابد كه اين مسئله براي افرادي كه روده هاي حساس دارند، بسيار مناسب است. براي مثال، وقتي دانه گندم جوانه ميزند، پروتئين گلوتن گندم به واحدهاي پروتئيني كوچكي كه خاصيت حساسيت زايي كمتري دارد، تبديل ميشود كه براي افرادي كه به پروتئين گندم حساسيت دارند، مناسبتر است. جوانه ها منبع فراوانى از اسيدهاى آمينه آماده جذب و قندهاى طبيعى هستند. با مصرف جوانه هاى مختلف مى توان مقدار قابل توجهى از ويتامين هاى B را به بدن رساند . به طور خلاصه ميتوان جوانه ها را سر شار از ويتامين ها و املاح معدني و آنزيم ها معرفي كرد ومصرف آنها را يكي از بهترين راه ها براي سالم سازي بدن معرفي كرد .

گفته شده است در جوانه عدس و ماش دو ماده وجود دارد كه وقتي وارد بدن مي شوند، سلول هاي سرطاني را به تدريج از بين مي برند. جوانه سويا از لحاظ ارزش غذايي با گوشت رقابت مي كند و ضررهاي گوشت را نيز ندارد، همچنين از لحاظ وجود ويتامين C ،رقيب گوجه فرنگي است .
جوانه داراي اسيدهاي آمينه، اسيدهاي چرب، قند طبيعي و مقدار زيادي املاح معدني است و اگر چند نوع آن با هم خورده شوند مي توان گفت كه همه مواد ضروري بدن را به آن رسانده ايم. باوركردني نيست كه چنين موادغذايي ارزاني تا اين حد از لحاظ ارزش غذايي كامل و مفيد باشند .

نحوه تهيه جوانه حبوبات

براي تهيه جوانه چيزهايي كه لازم داريد يك شيشه خالي، كمي آب و كمي دانه است. البته مي توانيد جوانه ها را درست مانند سبزه عيد نوروز تهيه كنيد و پس از ديده شدن جوانه هاي كوچك سبز، آن را مصرف كنيد. وقتي دانه را در آب خيس مي كنيد، آنزيم هاي موجود در آن كه تا آن زمان به صورت غيرفعال در دانه وجود داشتند، فعال مي شوند و نشاسته موجود در دانه تبديل به قند مي شود. پروتئين تبديل به اسيدهاي آمينه مي شود و چربي اشباع مبدل به اسيد چرب مي شود. اين فعاليت آنزيمي در جوانه، باعث تحريك فعاليت هاي آنزيمي در بدن انسان و سلامت و نشاط مي گردد .

بسته بندی جوانه حبوبات

 1. بسته بندي بايد به گونه اي باشد كه حفاظت صحيح و كامل از كالا را در برابر هر گونه آسيب طي مراحل نگهداري و ترابري فرآورده تأمين نمايد .
 2. جوانه حبوبات را مي توان در كارتن يا جعبه با استفاده از كاغذ مومي يا نايلكس يا بسته هاي پلاستيكي مناسب و مجاز بسته بندي نمود. اگر از كارتن بهره گيري شود بايد ويژگيهاي آن با استاندارد ملي ايران به شماره 36 مطابقت داشته باشد و اگر از جعبه چوبي استفاده مي شود بايد ويژگيهاي جعبه چوبي با استاندارد ملي ايران به شماره 1035 مطابقت داشته باشد .
 3. لوازمي كه براي بسته بندي به كار برده مي شود بايد سالم، نو، تميز، خشك و بدون هر گونه آلودگي و بوي نامطبوع باشد .
 4. وزن خالص هر بسته نبايد از 10 كيلوگرم بيشتر باشد .
 5. همه بسته هاي يك بايد از ديد چگونگي بسته بندي، رنگ، اندازه، وزن و محتويات آن يكنواخت باشد.

نشانه گذاري

نشانه هاي زير بايد روي هر بسته با خط خوانا و پاك نشدني به زبان فارسي و در صورت صدور به زبان انگليسي ويا به زبان كشور خريدار نوشت، بر چسب ويا الصاق گردد:

 • نام و نوع كالا
 • وزن خالص محتوي (كيلوگرم يا گرم)
 • نام و نشاني بسته بندي كننده يا صادر كننده كالا و نشانه تجارتي
 • ذكر عبارت محصول ايران
 • تاريخ توليد يا بسته بندي
 • تاريخ انقضاي قابليت مصرف
 • سري ساخت
 • ذكر شرايط نگهداري (دما و رطوبت)
 • كد بهداشتي از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

موارد كاربرد جوانه حبوبات

جوانه حبوبات را ميتوان به سادگي در انواع پيش غذاها و دسر ها مانند سالاد مورد استفاده قرار داد. همچنين ميتوان جوانه ها را در پخت انواع سوپ بكار برد. جوانه ها را ميتوان پس از خشك كردن به صورت پودر در آورده و علاوه بر سوپ هاي آماده به صورت پوره و غذاي كودك نيز استفاده كرد .جوانه ها همچنين كاربردهاي گياهي و پزشكي نيز دارند ، بدين صورت كه در ساختن انواع كرمهاي گياهي و داروهاي ضد سرطان بكار مي رود .

اهميت استراتژيكي جوانه حبوبات

باتوجه به رشد جمعيت روزافزون جهان و افزايش نياز به مواد مغذي و كمبود اين مواد در دنياي امروز رسيدن به روشهاي كه بتواند اين نياز را جبران نمايد بسيار ضروري است از اينرو فعاليت هاي كشاورزي و فرآيندهاي تبديلي آن كه باعث ارزش افزوده و افزايش مواد مغذي حاصله ميگردد، مورد توجه بسياري از كشورها بخصوص كشورهاي پيشرفته كه در آنها سلامت افراد بسيار مورد اهميت بوده است، ميگردد . محصول مورد بررسي طرح جوانه حبوبات ميباشد كه ارزش افزوده انواع ويتامين ها و اسيد هاي آمينه ضروري نسبت به حبوبات در آنها بسيار زياد است . با توجه به مطالعات انجام شده روند مصرف اين محصولات در كشورهاي پيشرفته رو به رشد ميباشد .

كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده جوانه حبوبات

طبق گزارشات سازمان غذا و خواربار جهاني (FAO) در سال 2007 ،10 كشور عمده توليدكننده جوانه حبوبات عبارتند از : چين، هند، آمريكا، روسيه، فرانسه، پاكستان، آلمان، كانادا، تركيه و آرژانتين .

بررسي اجمالي روش هاي توليد جوانه حبوبات

 1. روش سنتي تولید جوانه حبوبات:

  1. دانه ها را از شب تا صبح در كاسه اي آب خيس كرده، به گونه اي كه يك بند انگشت روي آن آب بماند و آن را در جاي گرمي قرار مي دهند .
  2. صبح فردا ، آب كاسه را طوري خالي كرده كه دانه ها از آن بيرون نريزد، و سپس دانه ها را در يك سيني يا بشقاب پخش مي كنند و پارچه كتاني مرطوبي روي آن مي كشند .
  3. روزي سه مرتبه؛ صبح و ظهر و شب، با آبپاش يا كف دست، پارچه كتاني را خيس مي كنند يا آنكه دانه ها را به طور مستقيم با برداشتن پارچه و پاشش كمي آب خيس مينمايند. در تابستان وقتي هوا خيلي گرم است اين عمل را سه بار در شبانه روز تكرار مينمايند. در تمام اين مدت ظرف را در محلي تاريك و نسبتاً گرم نگاه مي داريم . بايد توجه داشت كه پارچه كتاني خيس باشد .
  4. معمولا دانه ها بعد از يك روز ريشه زده و بعد از سه روز جوانه مي زند .
  5. اگر حرارت محيط حدود 22 درجه سانتي گراد و محل آن تاريك باشد، دانه خيلي زود جوانه مي زند. بسته به نوع دانه، بين سه تا پنج روز و گاهي بيشتر مي توان جوانه را از تاريكي درآورده و پشت پنجره رو به آفتاب گذاشت. جوانه را هميشه مرطوب نگاه داشته تا اندكي بيشتر رشد كند .
  6. پس از يك تا دو روز ماندن در جلوي نور خورشيد، جوانه آماده مصرف است. آن را يك بار ديگر به آرامي آب كش كرده و در ظرفي دربسته اي در يخچال نگهداري كرده و به تدريج مصرف مينمايند .
  7. گذاشتن جوانه در يخچال باعث توقف رشد آن است، و با اين كار مي شود آن ها را در روزهاي ديرتري به مصرف رساند

  اگر بخواهي م پوسته روي بعضي از جوانه ها ( مانند ماش يا سويا ) را از آن ها جدا كنيم، جوانه آماده شده را در كاسه اي ريخته و آن را پر از آب مينماييم. سپس به آرامي آن را هم زده تا پوسته ها روي آب مي آيند، ولي بهتر است پوسته ها را از جوانه ها جدا نك هدر ، زيرا همين پوسته ها داراي مقدار زيادي فيبر هستند كه براي كار دستگاه گوارش بسيار مفيدند .
  بعضي از دانه ها مانند عدس، سويا، نخود، و مانند آن را يكي دو بار در روز زير و رو نموده تا همه آنها هوا گرفته و جوانه بزنند .
  بعضي دانه ها زودتر و برخي ديرتر جوانه مي زنند، ولي اگر دانه كهنه باشد جوانه نمي زند. بدين گونه انواع مختلف موادمعدني را با خوردن جوانه ها به بدن خود مي رسانيد. مي توانيد دانه ي هر نوع سبزي را سبز و سپس مصرف كنيد.( به جز سيب زميني، گوجه فرنگي و لوبيا چشم بلبلي كه مسموم كننده اند).
  آسان ترين دانه ها براي جوانه زدن عبارت اند از: يونجه، ماش، عدس، شنبليله، تربچه، نخود و گندم و پس از آن ها تخمه آفتاب گردان، كدو، كنجد، بزرك، نعنا و سپس انواع لوبياها مانند سويا، جو، ذرت و ارزن . از ميان جوانه ها، دانه سويا بسيار مغذي است. بايد توجه داشت كه دانه سويا تازه باشد، پوستش شكسته نباشد و دانه نصف نشده باشد .
  زمان لازم براي تهيه جوانه ها:

  1. دانه هاي كه بايد حدود 8تا 6 ساعت خيس كنيد :
   • يونجه : مدت جوانه زدن 5-6 روز
   • شنبليله: مدت جوانه زدن 3-4 روز
   • تربچه : مدت جوانه زدن 4-5 روز
   • كنجد: مدت جوانه زدن 1-2 روز
  2. دانه هايي كه بايد حدود تا 10 18 ساعت خيس كنيد :
   • نخود : مدت جوانه زدن 3 -4 روز
   • عدس : مدت جوانه زدن 3-5 روز
   • ماش : مدت جوانه زدن 3-5 روز
   • سويا: مدت جوانه زدن 3-5 روز
   • آفتاب گردان: مدت جوانه زدن 1-2 روز
   • گندم: مدت جوانه زدن 2-3 روز
   • چاودار: مدت جوانه زدن 2-3 روز
   • ارزن: مدت جوانه زدن 3-4 روز
 2. روش صنعتي توليد جوانه حبوبات:

  مراحل كلي فرآيند توليد جوانه حبوبات از 6 بخش اصلي تشكيل شده است كه از شركت كشت و صنعت سبز بارلي كه يكي از معتبرترين واحدهاي توليد كننده اين ماشين آالات با دانش فني صد درصد داخلي ميباشد استعلام شده است .

  1. مرحله اول دپو بذر ها ميباشد كه قبل از انبار بذرها آنها را تست از لحاظ رطوبت، كيفيت و سپس سرند و بعد از آن انبار مينمايند. لازم بتوضيح است در انبارداري اين مواد بايد دقت شديدي به رطوبت انبار ها نمود زيرا درصورت بالا بودن رطوبت ميزان در صد رشد قارچ ها بالا رفته و ممكن است در طول زمان انبارداري ميزان قابل توجهي از سموم از قبيل آفلاتوكسين توليد شود.
  2. در اين بخش مواد اوليه به سالنهاي كوچكي انتقال داده ميشوند تا بعد از شستشو كشت جوانه ها تهيه گردد و پس از جوانه زدن به سالن هاي بزرگتر انتقال داده شوند. در اين بخش بايد تمامي شرايط دما و اسيديته و رطوبت كنترل گردد زيرا در صورت اختلال در اين مرحله مواد اوليه استفاده شده از بين ميرود.
  3. اين مرحله سالن اصلي توليد ميباشد. سالن هاي اين بخش بايد بسيار تميز باشد (room clean) پيش كشته اي تهيه شده در مرحله قبل كه با شرايط محيطي همگن شده اند به اين بخش انتقال پيدا ميكند و در شرايط دمايي و محيطي مناسب مراحل رشد انجام ميشود. لازم بتوضيح است كه تمامي مراحل اين فرآيند ميتواند بطورت دستي يا نيمه اتوماتيك انجام شود ولي اين مرحله بايد بصورت تمام اتوماتيك كنترل شود زيرا مواد در اين بخش به علت مغذي بودن مستعد فساد ميباشند.
  4. اين بخش پس جوانه زني ناميده ميشود زيرا در اين بخش محصولات اصلي برداشت شده اند و دانه هايي كه تا كنون جوانه نزده مجدداً جوانه ميزنند كه نهايتاً بعنوان محصول استفاده ميشوند. البته محصولات توليدي در اين بخش عمدتاً از كيفيت و كميت خوبي بر خوردار نيستند و بعنوان مكمل خوراك دام و طيور بسيار مناسبي ميباشد.
  5. در اين مرحله با توجه به سفارشات موجود براي فروش محصولات در بازار آنها را بسته بندي ميكنند. اين واحد ميتواند شامل دستگاه هاي بسته بندي شيرينگ معمولي كه مدت زمان نگهداري محصولات پايين تر است باشد و يا ميتواند شامل دستگاه هاي پيشرفته تر كه با استفاده از گاز دي اكسيد كربن محصولات را بسته بندي ميكنند باشد كه در اين صورت مدت زمان نگهداري اين محصولات افزايش ميابد.
  6. در اين مرحله محصولات به سردخانه انتقال ميابد و به بازار هاي مصرف انتقال پيدا ميكنند
  7. انتخاب مواد اوليه براي فرآيند :مواد اوليه براي فر آيند بايد حتي المقدور داراي ظاهري بي عيب و رويهم رفته كيفيتي مناسب باشند تا پس از فرآيند محصولي مطلوب بدست آيد . تغييرات در خلال فرآيند اجتناب ناپذير است ولي محصول نهائي بايد كيفيت مطابق استاندارد داشته باشد كه الزاماً با كيفيت مواد خام متفاوت است. يك نكته كلي و بسيار مهم در قابليت عبور مواد خام از دستگاههاي مكانيكي يكنواختي است، خصوصاً يكنواختي در اندازه، شكل و شرايط فيزيكي ماده اوليه ورودي درجه بندي از لحاظ اندازه يكي از اركان مهم فرآيند است .به استثناي ملاحظات صرفاٌ مكانيكي ، خصوصيات ديگري نيز وجود دارد كه هنگام فرآوري محصول بايد به آنها توجه داشت مانند بافت مواد اوليه و ميزان تغييرات خصوصيات در حين فرآيند. خصوصيات بافتي محصول نيز اهميت بسزائي دارد . شرط اساسي در اين مورد مقاومت محصول در برابر عمليات فرآيند است . در ضمن محصول بايد عاري از پوست سخت با بافتهاي متراكم ديگري باشد كه نسبت به حرارت مقاومت نشان دهند. يكي از عيوب ديگر كه به ندرت مشاهده مي شود وجود بيش از حد ماود زائد در دانه ها است كه بايد در مرحله سرند حداكثر مواد زائد جدا شوند . بنابراين ماده اوليه را بايد از ميان واريته هاي مناسب انتخاب كرد.

تجهيزات و ماشين آلات توليد جوانه حبوبات

ردیف نام ماشين آلات و تجهيزات موردنیاز
1 ماشين آلات دپو و سرند بذر
2 تجهيزات سالن پيش جوانه
3 ماشين آلات اصلي جوانه زني
4 غني سازي نيمه اتوماتيك
5 تجهيزات پس جوانه
6 خطوط بسته بندي
7 كانوايرها

تجهيزات وماشين آلات توليد جوانه حبوبات

امتیاز کاربران: 2.68 ( 3 رای)
سفارش طرح توجیهی
گرد آورنده
ایـ توجیهی
دانلود رایگان طرح توجیهی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس فقط جهت سفارش طرح توجیهی