سفارش طرح توجیهی
ایده هاایده های صنعتی

طرح تولید بیسکويت و ویفر با جایگزینی قند مایع خرما به جای شكر

معرفي محصول

بيسکويت از کلمه لاتين Bis coctus نان دوبار پخته شده گرفته شده است ، محصولات پخته شده ، خشک و خنک مي شود و مورد مصرف قرار مي گيرد. امروزه بيسکويت و ويفر را محصولي مقاوم ، شيک ، رژيمي ، غذاي کودکان و مناسب براي همه افراد ميدانند که از آرد (عمدتا آرد گندم) توليد شده و برحسب نوع بيسکويت ،ويفر وکيفيت آن داراي روغن ،شکر (در اين طرح قند مايع خرما به جاي شکر) ، تخم مرغ ، شيرخشک، پودر نارگيل ، پودر کاکائو و غيره مي باشد و به جهت رطوبت پاييني که دارد ، مشروط بر آنکه در شرايط مناسبي از جهت رطوبت (محيط خشک) ، اکسيژن (عدم حضور اکسيژن) نگهداري شود ، ماندگاري آن طولاني خواهد بود.

مطلب مرتبط : طرح تولید نوشابه های غیر الکلی انرژی زا با قند مایع خرما

بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي بيسکويت

پارامترهاي مختلفي بر قيمت محصول موثر خواهند بود که برخي از پارامترهاي مهم در ذيل شرح داده شده است:

 1. قيمت مواد اوليه مصرفي که يکي از مهمترين هزينه هاي متغير توليد مي باشد و نقش عمده اي را در تعيين قيمت تمام شده محصول دارد.
 2. منطقه جغرافيايي احداث واحد به خصوص از لحاظ دسترسي به منابع تامين مواد اوليه و کانونهاي مصرف محصول، هزينه هاي مربوط را تحت تاثير قرار خواهد داد.
 3. نوع تکنولوژي مورد استفاده از طريق تاثير بر سرمايه گذاري ، کيفيت محصول توليدي و ميزان ضايعات و….بر قيمت فروش محصول موثر خواهد بود.
 4. هزينه نيروي انساني مورد نياز تاثير مستقيم در هزينه هاي متغير توليد و قيمت تمام شده محصول دارد.
 5. ظرفيت توليد واحد بر روي قيمت فروش محصول موثر است، به اين ترتيب که افزايش ظرفيت توليد از طريق سرشکن نمودن هزينه هاي سربار باعث کاهش قيمت تمام شده محصول مي گردد.

با توجه به نکات فوق، قيمت فروش محصول توليد شده علاوه بر اين که مي بايست هزينه هاي توليد را تامين نمايد، بايد در حدي باشد که بتوان سهمي از بازار را بدست آورد.همچنين در صورتي که صادرات محصول توليدي نيز مد نظر قرار گيرد، قيمت گذاري بايد به نحوي باشد که رقابت با توليدکنندگان خارجي امکان پذير باشد.

موارد مصرف و کاربرد بيسکويت و ويفر

توليد بيسکويت و ويفر با جايگزيني قند مايع خرما به جاي شکر به عنوان تنقلات و گاهي به عنوان غذاي اصلي مورد استفاده قرار ميگيرد که قندهاي موجود در خرما بيشتر از نوع احيا ء كننده آن يعني فروكتوز و گلوكز است . ايـن قنـدها در مقايسـه باساكاروز (شكر معمولي) داراي مزاياي نسبي بسيار خوبي مي باشند كه از جمله آنها مي توان به بهداشتي و طبيعي بودن آنها و همچنين قدرت شيرين كنندگي بيشتر اشاره كرد .

طبيعي بودن قندهاي احياء كننده، سبب جذب راحت آن توسـط بـدن و نبود عوارض جانبي مانند چاقي ، فشارخون، مشكلات قندي و ديـابتي كـه از خصوصـيات لاينفـك مصـرف شـكر معمـولي (ساكاروز) است مي باشد بنابراين با عنايت كامل به خصوصيات فوق الذكرمي توان از قند مـايع خرمـا بعنـوان عامـل شـيرين كننده در تهيه شيريني هاي آردي (شيره خرما بعنوان شيرين كننده قوي در ساخت انواع بيسكويت ها ، كيك ها ، شيريني ها و ……. قابليت استفاده دارد) بهره جست.

شكر معمولي شناخته شده ترين شيرين كننده صنعتي و خانگي مي باشد . ولـي سـاختار كريسـتالي آن سـبب مـي گـردد كـه محصولات توليدي از آن ) مانند محصولات آردي( قابليت حل كامل شكر را پيدا نكرده و بنابراين مصرف كننده در هنگام مصرف دانه هاي كريستالي آن را در زير دندان خود احساس نمايد.

اين مسئله بعنوان يك عيب عمده در صنايع آردي محسوب مي شود و واحدهاي توليدي همواره سعي مي كنند با اتخاد برنامه هايي مانع ماندگاري شكر در محصولات خود بصورت كريستال گردند تا بدين وسيله شكر مصرفي كاملا در محصـول حـل گرديده و مصرف كننده در هنگام مصرف آن را احساس نكند ولي شرايط توليد انبوه و لزوم ايجـاد سـرعت درتوليـد ، ايـن امكان را محدود كرده و مشكل فوق همچنان لاينحل باقي مانده است .

در اين ميان برخي كارخانجات جهت غلبه بر مشـكل فوق از شكر كاملا پودر شده و برخي ديگر از قند اينورت (شربت محتوي قند گلوكز و ساكاروز) استفاده مي نمايند كـه در مورد شكر پودري مشكل احساس شدن دانه هاي شكر تا حدودي رفع شده ولي كاملا از بين نمي رود و در مورد شربت قنـد اينورت نيز به علت حضور گلوكز در شربت ، قدرت شيرين كنندگي شربت كاهش مي يابـد.در صـورتيكه بتـوان قنـد مـايع خرما با كيفيت مناسب اين صنايع توليد نمود (رنگ روشن – مزه شيرين و خوب – طعم خرماي اندك) طبيعتا ميل بازار بـه استفاده از اين شربت به جاي شکر فراهم خواهد گرديد .

مطلب مرتبط : طرح توجیهی واحد بسته بندی خرما

کالاي قابل جانشين

از آنجائيکه بيسکويت و ويفر با جايگزيني قند مايع خرما به جاي شکر به عنوان غذا ي اصلي و تنقلات مورد بهره قرار مي گيرد ميتوان بيسکويت و ويفر با شکر و يا بيسکويت و ويفر با ساخارين را به عنوان کالاي جانشين نام برد، ليکن با تمام فوايدي كه ساكارز شکر به عنوان يك شيرين كننده ي طبيعي با ويژگيهاي عملكردي ممتاز دارد، به دليل ارتباط با برخي مشكلات سلامتي نظير فشار خون، بيماري هاي قلبي، فساد دندان، چاقي و افزايش سطح گلوكز و انسولين خون كه به ويژه براي ديابتي ها مضر است ونيز ماندگاري در نگهداري و قيمت تمام شده مناسبتر ، امکان رقابت با محصولات مورد اشاره در طرح را نخواهند داشت.

از طرفي با توليد اين محصول علاوه بر افزايش ارزش تغذيه اي حاصل از تركيبات خرما و اجتناب از عوارض ساكارز كه با كاهش مصرف آن به دست مي آيد، با استفاده از قند مايع حاصل از خرماي نامرغوب درجه ۲ و ٣ كه مناسب تازه خوري نمي باشد، سبب ايجاد ارزش افزوده نيز مي گردد.

در نهايت جايگزيني قند مايع خرما به جاي بخشي از شکر مصرفي در صنعت غذايي کشور از اهميت زيادي برخوردار است . قند حاصل از خرما به شکل شيره شامل قندهاي گلوکز، فروکتوز مي تواند جايگزين خوبي براي شکر وساخارين مي باشد.

قدرت شيرين کنندگي فروکتوز موجود در خرما ۴ برابر بيشتر از ساکارز است که اين ويژگي باعث مي شود ميزان مصرف آن از نظر وزني در صنعت کاهش يابد و از نظر اقتصادي نيز قابل رقابت با شکر مي باشد.و نيز به دليل خواص منحصر به فرد استفاده قند مايع خرما به جاي شکر (ويتامينهاي فراوان ،نداشتن چربي و…) در بيسکويت و ويفر براي استفاده افراد در گروه هاي سني مختلف و علي الخصوص افراد در حال رشد که خواهان تنقلات هستند يک ميان وعده کامل و تنقلاتي مفيد محسوب ميشود.

و به دليل اينکه قند موجود در خرما بلافاصله پس از مصرف جذب شده و به انرژي تبديل ميشود ، قند مايع خرما جهت رفع خستگي و کم خوني بدليل داشتن آهن فراوان و داشتن مقادير زياد فيبر و پتاسيم مفيد مي باشد، قند مايع خرما داراي انواع ويتامينهاي ب ميباشد که به سلامتي اعصاب و دستگاه گوارش کمک مي کند و قند خرما اشتها آور و تميز کننده کبد و کليه ميباشد در توليد بيسکويت و ويفر بهترين ماده جهت جايگزيني شکر ميباشد .و استفاده از اينگونه بيسکويت و ويفر ها هيچگونه عوارضي براي گروه هاي سني مختلف ندارد.

اهميت استراتژيکي کالا در دنياي امروز

با توجه به سرمايه گذاري هاي وسيع صورت گرفته در صنايع تبديلي کشاورزي و غذايي در کشور دردهه گذشته به ويژه توسط بخش خصوصي وهمچنين با نگاهي به مزيت هاي کشور به لحاظ تامين نيازهاي داخلي و صدور محصولات به ساير کشورها، مي توان صنايع شيريني و شکلات و محصولات مشابه را يکي از گروه هاي عمده صنايع غذايي دانست که طي سالهاي اخير از رشد بسيار خوبي در سرمايه گذاري توليد و صادرات برخوردار بوده است.

همچنين با توجه به توانمندي صنعتگران کشور در توليد ماشين آلات مورد نياز اين صنايع که به دستيابي به جايگاه دانش فني بومي منجر شده، مي توان آينده روشني را براي اين صنعت شيرين به ويژه در حوزه صادرات ترسيم کردو نيز ايجاد صنايع غذايي و تبديلي در كشورهاي در حال توسعه موجب چند برابرشدن ارزش افزوده است .

ارزان بودن مواد خام ، ارزبري كم ، نيروي كار ارزان همگي از جمله عواملي است كه ايجاد صنايع تبديلي توجيه پذير مي نمايد وموجب چند برابر شدن ارزش افزوده محصولات كشاورزي ميشود .

ساختار اقتصادي ايران بگونه اي است كه بخش كشاورزي و صنايع تبديلي همواره ازجايگاه ويژه اي در فرايند توسعه اقتصاد ، اجتماعي وسياسي كشور برخوردار بوده است امكانات بلقوه ، وسعت اراضي قابل كشت ، تنوع اقليم ، سهم قابل توجه جمعيت واشتغال در مناطق روستايي ، معيارهاي برتري اقتصادي از جمله برتري نسبي سرمايه گذاري در اين بخش و ارزش سرمايه داري ها وساختار اقتصادي توليد ومحروميت زدايي استعداد اين سرزمين را براي توسعه و رشد كشاورزي و راه اندازي صنايع تبديلي و غذايي توجيه مي كند.

مشخصات فني و فيزيکي محصول

انواع بيسکويت ،ويفر

بيسكويت ها عمدتا به سه دسته تقسيم بندي مي شوند :

 1. بيسكويت هاي نرم كه خمير آنها مستقيما قالب زني مي شود و يا اينكه خمير آن در يك مرحله پهن شده و سپس قالب زده مي شود. حداقل ١٧ درصد چربي دارند.
 2. بيسكويت هاي سخت كه خمير آنها ابتدا پهن مي شود و سپس قالب زني مي شود و در چند مرحله ضخامت آن بتدريج كاهش يافته و به حدود ۴-۳ ميليمتر برسد و عمومأ قبل از كاهش ضخامت ، بصورت چند لايه درآورده مي شود. و حد اقل ١١ درصد چربي دارند
 3. نوع سيم برـ بيسكويتي است كه خمير آن پس از عبور از قالب بوسيله سيم بريده مي شود.
 4. – ويفر نوعي بيسكوئيت ساندويچي سيمبر با بافت باز، ترد و شكننده است كه داراي انواع مختلفي ميباشد، در توليد اين فرآورده از آرد ، قند مايع خرما، روغن، شير خشك، نمك، لسيتين، امولسيفاير، و اسانسهايي مانند موز، پرتقال، شكلات و آب استفاده ميشود و شامل دو قسمت نان ويفر و مغزي ميباشد.

تولید بيسکويت ،ويفر

ويژگي هاي بيسکويت ،ويفر

بيسکويت بايد داراي پخت کافي و يکنواخت بوده، سوختگي، لک، ترک خوردگي، تاول زدگي در آن مشاهده نشود.

داراي تردي و بافت مناسب باشد . بايد داراي مزه و بوي مطلوب و عادي بوده و فاقد بو و مزه خارجي غير از بيسکويت باشد. در بسته بندي کاملا محفوظ و محکم بسته بندي شده باشد. بر روي بسته کليه اطلاعات ذيل مطابق، با قوانين معاونت غذا و دارو و اداره استاندارد ، درج شده باشد : نوع و نام فرآورده ، نام و نشاني کامل محل توليد ، نام مواد متشکله ، وزن خالص، شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکي ، شماره سري ساخت ، تاريخ توليد و انقضاء مصرف به ماه و سال ، شرايط نگهداري ، عبارت ساخت ايران ،شماره و مهر پروانه استاندارد.

بسته بندي مناسب بيسکويت ، ويفر

بسته بندي بيسکويت،ويفر بايستي مقاوم به حرارت باشد، مقاومت خوبي در مقابل نفوذ چربي به داخل بسته داشته باشد، فشارهاي وارد شده به بسته را به داخل بسته منتقل ننمايد و عطر و بوي خاص آن بالاخص بعد از چاپ بسيار کم و نامحسوس باشد براي بسته بندي بايد از جعبه هاي مقوايي. فلزي، لفاف هاي آلومينيومي، سلوفان، پلي اتيلن، کاغذهاي پوشش دار مخصوص و ساير مواد مجاز بسته بندي مواد غذايي استفاده نمود .سطح داخلي جعبه يا کارتن که در تماس با بيسکويت است بايد مانع جذب روغن بوده و يا داراي لايه داخلي مناسب و مجاز براي بسته بندي باشند .

بهترين اوزان بسته بندي جهت حفظ کيفيت بيسکويت ٢٠٠ گرم ،٣٠٠ تا ٥٠٠ گرم )در بسته بندي خانواده ( است و بندرت در حجم هاي بالاتر ارائه مي شود. بهترين شکل ممکن براي بسته بندي بيشتر بسته بندي نمودن محصول در بسته هاي کوچک و قرار دادن آنها در يک بسته بندي بزرگتر است تا علاوه بر حفظ کيفيت محصول مصرف آنها ساده تر باشد .

بسته بندي هاي حجيم که در يک پلاستيک يا کارتن به بازار عرضه مي شوند به دليل باز شدن بسته براي مدت طولاني و جذب انواع آلودگي ها از محيط ، مطلوب نبوده و سالم نيست .

امروزه بهترين و مناسبترين نوع بسته بندي بيسکويت ، بسته بندي چند لايه است که از پلي پروپيلن که لايه محافظ خوبي در مقابل رطوبت است يا سلوفان و يک لايه کاغذ ساده يا کنگره دار که بتواند ضربات وارد شده به بسته را تحمل نمايد و به بيسکويت منتقل ننمايد و يک لايه فيلم انعطاف پذير مقاوم به انتقال چربي ، تشکيل شده است . در کنار اين بسته بندي سه لايه ، انواع دو لايه که از سلولز متالايز شده يا OPP است نيز به عنوان يک لايه محافظ خوب استفاده مي کنند .

بررسي اجمالي تکنولوژي و روش توليد بيسکويت و ويفر

مواد اوليه (آرد) پس از ورود به واحد جهت ذخيره سازي ، در داخل سيلوهاي مخصوص نگهداري مي گردد تا از اين طريق ضمن حفظ ويژگيهاي آن در شرايط نسبتا ايده آل ، امکان دسترسي مداوم خطوط مختلف توليد به اين ماده اوليـه اصـلي بـه سهولت فراهم گردد بدين ترتيب نخستين بخش فرآيند با توزين آرد و ارسال آن بصورت خودکار به مخازن همزن (ميکسر) آغاز مي گردد در اين مرحله همچنين آب و ساير مواد افزودني از قبيل روغن، قند مايع خرما، طعم دهنده ، پـودر کاکـائو و … به تدريج در حين اختلاط به آن افزوده مي شود لازم به ذکـر اسـت فرمولاسـيون مـواد تشـکيل دهنـده هـر يـک از انـواع محصولات متفاوت بوده و از اينرو جهت هر يک از خطوط فرآيند ، ميکسر مجزايي پيش بيني گرديده است .

– فرآيند توليد بيسکويت شامل قالب گيري خمير و پخت در داخل فر تونلي بوده که پس از سرد شدن ، بسته بندي و به انبار محصول ارسال مي گردد .
– فرآيند توليد ويفر نيز شامل خمير کشي ، پخت ، سرد شدن و تزريق کرم مي باشد که پس از سرد شدن آماده بسته بنـدي مي باشد .

 1. مخلوط نمودن مواد اوليه و آماده سازي خمير بيسکويت در دستگاه هاي ميکسر و خمير گير
 2. ورود خمير به دستگاه چاپ بيسکويت (شکل دهنده خمير بيسکويت)
 3. شکل گرفتن خمير بيسکويت به شکل مورد نظر طبق قالب و شکل حک شده روي قالب دستگاه چاپ بيسکويت
 4. انتقال اتوماتيک خمير بيسکويت شکل گرفته شده بر روي نوار دستگاه فر تونلي
 5. عبور خمير بيسکويت از تونل حرارت فر تونلي و عبور از نوار سرد کن
 6. عبور از دستگاه رج کن جهت رديف و دسته شدن بيسکويت ها در يک طول
 7. عبور از نوار نقاله رديف کن
 8. انتقال به دستگاه کرم مال
 9. انتقال به دستگاه بسته بندي
 10. قرار گرفتن داخل کارتن (به صورت بسته بندي يا فله اي )
 11. عرضه براي فروش

 توليد ويفر

مراحل توليد ويفر

الف) تهيه خمير:
مواد اوليه شامل آرد، آب، نمك، قند مايع خرما،روغن و مواد افزودني نظير رنگ، بيكربنات آمونيوم و لسيتين به مقدار مورد نياز مطابق با فرمولاسيون در ميكسر ريخته ميشوند.براي تهيه خميري يكنواخت بهتر است كه آرد الك شد و ذرات درشت آن گرفته شود .

همچنين جهت تشكيل امولسيون مناسب بايستي از آب ٢٠-٣٠ درجه سانتيگراد و روغن ذوب شده استفاده كرد. ميكسرهاي مورد استفاده داراي سرعت زياد بوده تا خمير بدست آمده يكنواخت و همگن باشد.

عمل بارگيري مواد به مخلوطكن بصورت دستي انجام ميگيرد و براي خروج خمير از مخزن ميتوان از پمپ يا بصورت دستي استفاده و عمل نمود. خمير بدست آمده بايد به نحوي باشد كه علاوه بر يكنواختي و همگني قابليت پخش شدن روي صفحات فر را داشته و پس از پخت به صفحات نچسبيده و به راحتي جدا شود.

و براي اين كار بايد زمان اختلاط كافي نسبت آب و آرد همچنين مقدار روغن و قند مايع خرما در خمير مناسب باشد. در يك فرمول مناسب نسبت مواد جامد به آب حدود ١ به ١/٧ است. حجم ميكسر مورد استفاده متفاوت بوده و متناسب با توليد كارخانه انتخاب ميشود.

ب) مرحله پخت:
خمير پس از آماده شدن به مخزن کوچک که در بدنه فرپخت تعبيه شده منتقل مي شود .فشار لازم جهت انتقال خمير از اين مخزن به قالبهاي پخت توسط يک پمپ کوچک تأمين مي گردد. پس ازپخش مقدار لازم خمير روي صفحه زيرين قالب، صفحه بالائي به عنوان مکمل روي آن قرار ميگيرد و اضافه خميراز لبه هاي قالب بيرون مي آيد. سپس قالب از طريق يک ريل به منطقه حرارتي داخل فر رفته و قالب بعدي آماده خميرگيري مي گردد.

دستگاه فر داراي يک سيستم پنوماتيک و مجهز به باد مي باشد که قبل از ريختن خمير، قالبها را تميز مي کند. و پس ازقرار گرفتن خمير درقالب و طي مسير تونل حرارتي قالبها توسط مکانيزم بادامکي باز شده و نان ويفر توسط نيروي باد از قالب ها جدا ميشود. زمان پخت نان درفر برحسب سرعت نوار و درجه حرارت فرمتغير ميباشد ولي باشد طوري تنظيم شود که نا ن بدست آمده به رطوبت تردي و رنگ مورد نظر رسيده و ضمنا از کرامل شدن وقهوه اي شدن آن جلوگيري گردد.

سوخت مصرفي فر گازوئيل يا گازطبيعي بوده که دمائي حدود ٢٥٠ درجه سانتيگراد در داخل فر ايجاد مي نمايد. شعله حاصل مستقيما از طريق نازلهاي مخصوص به قالبهاي مي تابد و باعث پخته شدن خمير ميگردد .ابعاد نان بدست آمده بر حسب ابعاد قالب و فاصله بين آنها متغير بوده و بر حسب برجستگيهاي قالب داراي اشکال مختلفي مي باشد.

معمولا ضخامت نان حدود 3-2ميليمتر و ابعاد آن ٣٠*٥٠ سانتيمتر مربع بوده و درحدود ٦٠ گرم وزن دارد. پس ازخر وج نان از قالب ها توسط باد، نان درداخل محفظه مخصوص جمع آوري نان افتاده و توسط کارگر بر روي هم انبار مي گردند.

ورقه هاي جمع آوري نان جهت جلوگيري ازخم شدن و انحراف در يک اتاقک با دماي حدود ٢٥ درجه سانتيگراد نگه داري مي شوند. خميدگي در نان موجب بروز اشکال در طي عمليات کرم زدن به نان گرديده و موجب شکستن نان و درنتيجه افزايش قابل توجه ضايعات مي گردد.

ج) تهيه کرم ويفر و کرم زني :
جهت تهيه کرم، مواد اوليه روغن، قند مايع خرما، شيرخشک، اسانس، نمک، لستين وضايعات آسياب شده ويفر به مقدار مورد نياز و مطابق با فرمولاسيون به ميکسر اضافه مي شوند.

عمل همزدن تا بدست آمدن خميري يکنواخت و روان ادامه مي يابد. پس از اختلاط کامل عمل همزدن قطع شده و کرم به قيف ماشين کرم زني منتقل مي شود. اين عمل به صورت دستي انجام مي شود. طرح ميکسرهاي توليد کرم بهتر است بصورتي باشد که حبابهاي هوا را به داخل کرم ببرد.

اين عمل باعث پو ک شدن کرم ويفر مي گردد. پس از آماده شدن و بدست آمدن کرمي يکنواخت محتويات ميکسر را دريک ظرف استيل تخليه نموده و به کرم زن انتقال مي دهند. کرم زن داراي يک قيف بوده که کرم در آن واقع مي شود درون قيف کرم زن يک همزن قرار داشته و باعث يکنواخت ماندن کرم مي گردد.در زير کرم دو غلتک در خلاف جهت هم مي چرخند و موجب خروج پرده اي از کرم مي گردند.

درابتداي ميز کرم زن نانها يکي يکي توسط کارگر روي نوار نقاله چيده شده و پس ازعبور از زير غلتک و قرار گرفتن يک لايه کرم بر روي آن، يک نان ديگر بر روي آن گذاشته شده و نهايتا جهت چسبيدن نان به کرم و يکسان شد ضخامت ساندويچ هاي ويفر از زير يک غلطک در انتهاي نوار عبور مي نمايند.

د) سرد کردن :
عمل سردکردن جهت سفت شدن کرم و جلوگيري از لغزش نان بر روي کرم، در حين عمليات بعدي مي باشد و توسط درو سيستم پيوسته وغير پيوسته مي تواند انجام شود در سيستم پيوسته ساندويچ هاي ويفر توسط نوار نقاله از درون يخچالهاي تونلي عبور داده مي شوند.و در انتهاي تونل توسط کارگر برروي هم انباشته مي شوند. سرعت نوار ودماي يخچال بايد طوري انتخاب شود که کرم در انتها سفتي لازم را پيدا نموده و به درجه حرارت مورد نظر رسيده باشد.

عموما دماي يخچال حدود صفر تا ١٠ درجه سانتيگراد و طول آن ١٠ تا ٢٥ متر در نظر گرفته مي شود. گاز سردکننده يخچال فريون ٢٢ بوده که فشار لازم توسط کمپرسور تامين مي گردد. براي جريان هوا و توزيع يکنواخت سرما درطول تونل از ونتيلاتور استفاده مي شود و براي تبادل بهتر حرارتي جهت جريان هوا با ساندويچ ويفر مخالف هم انتخاب مي شود.

اين سيستم بسيار رايج بوده و در بسياري از واحدها استفاده مي شود و بيشتر براي ظرفيت زياد مناسب مي باشد در سيستم ناپيوسته از يک اتاق با دماي پائين استفاده مي شود که ساندويچ هاي ويفر پس از جمع آوري براي مدتي در اتاق قرار داده شده و پس از کاهش داماي گرم به مقدار لازم و سفت شدن جهت مرحله بعد از اتاق خارج مي گردد.

اين اتاق شبيه سردخانه بوده وتوسط لولههاي که درون آن گاز فريون جريان دارد خنک مي شود. فشار لازم توسط کمپرسور تأمين مي گردد، مدت زمان اقامت و دماي اتاق بايد طوري باشد که در انتها کرم سفتي لازم را پيدا نموده باشد. اين سيستم براي واحدهاي باظرفيت کم بسيار مناسب مي باشد.

و) برش دادن:
در اين مرحله ساندويچ هاي بزرگ ويفر که قبلا سرد شده و روي هم چيده شده اند به قطعه هائي با اندازه مورد نظر بريده مي شوند. اين عمل توسط دستگاه برش در دو مرحله انجام مي گيرد. ابتدا برش طول و سپس برش عرضي انجام مي شود. حرکت صفحات برش با دو روش انجام مي گيرد :

 1. حرکت صفحه باگردش يک مارپيچ بوسيله الکتروموتور که اين حرکت توسط چند سوئيچ کنترل مي گردد.
 2. حرکت بوسيله فشار هوا که توسط کمپرسور تأمين شده و رفت و برگشت صفحات توسط چند شير تخليه کنترل

مي شود در کارخانه هاي توليدکننده از هر دو روش استفاده مي شود ولي روش اول بدليل داشتن تعميرات و نگه داري ساده ترو امکان تهيه قطعات آن و همچنين ساخت درداخل بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد .ويفرهاي برش خورده در انتهاي ميز برش در داخل سيني هائي جمع آوري مي شوند و به دستگاه روکش کننده منتقل مي شوند.

ه) بسته بندي:
پس از خروج ويفرها از يخچال تونلي شکلات بخوبي سفت شده و اطراف ويفر را پوشيده است و آماده بسته بندي مي باشد. سرعت ماشيهاي بسته بندي مختلف بوده و برحسب ظرفيت واحد انتخاب مي شود. پوشش بسته بندي آلومينيوم فويل لامينه شده باکاغذ معمولي و يا پلي اتيلن متالايز شده مي باشد شکل بسته بندي بسيار متفاوت بوده که بيشتر از نوع دو سر پرس استفاده مي شود.

ویدیوی فرآیند توليد بيسکويت و ویفر

خط توليد ویفر و بيسکويت

خط توليد بيسکويت
ردیف نوع تجهيزات كشور سازنده
۱ ميکسر خمير ایران
۲ تخليه کن خمير ایران
۳ منبع ذخيره(سيلو) ایران
۴ تغذيه کننده خمير ایران
۵ لميناتور خمير ایران
۶ سيستم فرم دهنده خمير و جدا کننده ضايعات ایران
۷ روتاري کاتر ایران
۸ روتاري هولدينگ ایران
۹ نمکپاش ایران
۱۰ فر تونلي گازي غير مستقيم ایران
۱۱ نوار نقاله خنک کن بعد از فر ایران
۱۲ رج کن بيسکويت ایران
۱۳ بسته بندي ایران
۱۴ جت پرييتر ليزري ایران
۱۵ چسب زن کارتن ایران

 

خط تولید ویفر
ردیف نوع تجهيزات كشور سازنده
۱ ميکسر خمير ایران
۲ تخليه کن خمير ایران
۳ منبع ذخيره(سيلو) ایران
۴ تغذيه کننده خمير ایران
۵ لميناتور خمير ایران
۶ سيستم فرم دهنده خمير و جدا کننده ضايعات ایران
۷ روتاري کاتر ایران
۸ روتاري هولدينگ ایران
۹ نمکپاش ایران
۱۰ فر تونلي گازي غير مستقيم ایران
۱۱ نوار نقاله خنک کن بعد از فر ایران
۱۲ رج کن بيسکويت ایران
۱۳ بسته بندي ایران
۱۴ جت پرييتر ليزري ایران
۱۵ چسب زن کارتن ایران
۱۶ دپازيتور تزريق کرم ایران
۱۷ ميکسرکرم ایران

سخن پایانی

در نهایت متخصصان ما آماده مشاوره به کاربران عزیز هستند. تمام تلاش کارشناسان موسسه ما بر این است که هر سرمایه گذار، با کمترین دغدغه، گامی در راستای توانمندسازی صنعت ایران بردارد. ما، در «ای توجیهی» برای رفاه حال مشتریان، ۴ الی ۶ ماه اصلاح رایگان طرح توجیهی را در نظر گرفته ایم. این امتیاز باعث می شود چنانچه اتفاقات خارج از اراده ای در حوزه کسب و کار مشتری پیش آمد، با اصلاح رایگان ما، کماکان طرح توجیهی تولید بیسکویت و ویفر، منطبق بر اطلاعات واقعی جامعه فعلی بوده و دارای کمترین انحراف باشد. در صورت تمایل و نیاز به مشاوره با ما تماس بگیرید.

امتیاز نویسنده

امتیاز کاربران: اولین نفری باشید که به این مطلب رای می دهد!
سفارش طرح توجیهی
دانلود رایگان طرح توجیهی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس فقط جهت سفارش طرح توجیهی