سفارش طرح توجیهی
ایده هاایده های صنعتی

طرح توجیهی تولید الیاف پلی استر

طرح توجیهی تولید الیاف پلی استر به بررسی ابعاد فنی و مالی در مورد تولید الیاف پلی اتیلن ترفتالات می‌پردازد. الیاف پلی اتیلن ترفتالات (الیاف تریلین و داکرون) یکی از مهم‌ترین انواع الیاف پلی استر است. این الیاف در خشک‌شویی‌ها و به‌عنوان سفید‌کننده به کار می‌روند و به دوام بیشتر منسوجات ساخته شده از الیاف کمک می‌کنند و ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی برجسته‌ای مثل مقاومت سایشی، استحکام بالا، ثبات ابعادی مناسب و مقاوم بودن در برابر نور خورشید را دارند.

طرح توجیهی تولید الیاف پلی استر خواهید خواند که الیاف پلی استر به لحاظ میزان تولید جهانی نیز، در شمار مهم‌ترین لیف تجاری مصنوعی قرار می‌گیرند و به‌عنوان پر‌کننده در انواع سیستم‌های بی‌بافت ریسندگی کاربرد دارند. در سال‌های اخیر کشور‌های چین، تركیه و هند از عمده کشور‌های مصرف کننده این الیاف بوده‌اند.

طرح توجیهی کارخانه تولید الیاف پلی استر

معرفی محصول طرح توجیهی تولید الیاف پلی استر

محصول تولیدی طرح توجیهی تولید الیاف پلی استر، الیاف پلی استر هستند. به الیاف مصنوعی حاصل از فرایند پلیمریزاسیون یک استر، الیاف پلی استر گفته می‌شود. استر‌ها با جایگزین سازی هیدروژن یک اسید (مانند اسید ترفتالیک) توسط گروهی از آلکیل، آریل، هتروسیلیک یا آلیسیلیک ایجاد می‌شوند. گروه استری (-co-o-) در پلی استرها به‌طور مرتب تکرار می‌شود. الیاف پلی اتیلن ترفتالات از جمله مهم‌ترین الیاف پلی استر هستند.

نوشته های مشابه

الیاف تریلین و داکرون در دسته‌ی الیاف پلی اتیلن ترفتالات قرار می‌گیرند. در واقع از چیپس PET به‌عنوان ماده‌ی اولیه‌ی الیاف PET پلی استر (Polyethylene Terephthalate) استفاده می‌شود و پلیمر پلی اتیلن ترفتالات یک اسید و یک الکل را در ساختمان شیمیایی خود دارد. چیپس PET به‌دست آمده از ترفتالیک و اتیلن گلیکول برای ساخت داکرون کاربرد دارد و به‌جای اسید ترفتالیک در ساخت تریلین از دی متیل ترفتالات کمک گرفته می‌شود.

امروزه پیشرفت در فن‌آوری تولید الیاف مصنوعی باعث شده تا صنعت‌گران بتوانند الیاف مصنوعی را به‌منظور ارتقای کارایی محصول تولیدی و بر اساس خواص کیفی مورد تقاضا تولید کنند. از این‌رو اصلاح فیزیکی و شیمیایی فرایند تولید الیاف مصنوعی جهت رسیدن به منسوجاتی مطابق با نیاز بازار، امری ضروری و لازم است. یکی از عوامل مهم مؤثر بر راحتی پوشاک عبارت است از راحتی حرارتی و رطوبتی حاصل از انتقال رطوبت و حرارت از پارچه که به آن راحتی حرارتی و فیزیولوژیکی (Physiological Thermo) گفته می‌شود.

طرح توجیهی تولید الیاف شیشه به این مقاله مرتبط است که پیشنهاد میکنیم مطالعه کنید.

برای حفظ حرارت فیزیولوژیکی بدن و محیط، لازم است تا لباس از انتقال حرارتی مناسب برخوردار باشد. بنابراین اهمیت بسیار زیاد ویژگی انتقال حرارتی پارچه‌ها برای ارزیابی راحتی پوشاک، به‌واسطه‌ی سهم بالای راحتی حرارتی پارچه در راحتی لباس، روشن می‌شود.

راحتی فیزیولوژیك حرارتی بدن انسان به میزان زیادی متأثر از انتقال رطوبت در منسوجات به‌کار رفته در لباس‌ها است. رطوبت بدن به صورت عرق و به دو شکل مایع و بخار بر پوست بدن باقی می‌ماند. از این‌رو برای حفظ تعادل حرارتی بدن لازم است تا عرق بدن به طریقی به بیرون انتقال پیدا کند.

پارچه‌ی مناسب با مرطوب شدن و انتقال عرق مایع به‌صورت فتیله‌ای باعث می‌شود تا از طریق نفوذ، جذب عمقی و سطحی و انتقال بخار عرق منجر‌به حفاظت و راحتی فیزیولوژیکی حرارتی آن شود. طبق برآورد‌ها، عمده‌ی حجم تولید الیاف مصنوعی را تا سال 2020 ، الیاف پلی استر و بیشتر لیف پلی اتیلن ترفتالات (PET)داشته‌اند.

دلیل گرایش به تولید بالای این محصولات را می‌توان در ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی برجسته‌ای مثل مقاومت سایشی، استحکام بالا، ثبات ابعادی مناسب و مقاوم‌بودن در برابر نور خورشید و کاربرد فراوان آن‌ها در سفید‌کننده‌های مورد استفاده در خشک‌شویی‌ها به‌دلیل دوام‌بخشی بالای آن‌ها به منسوجات، جستجو کرد. اما میزان جذب رطوبت پایین الیاف پلی استر (حدود 4/0 درصد) باعث نامطلوبی ویژگی راحتی حرارتی و رطوبتی منسوج تولیده شده‌ی این الیاف شده است.

برخی از خواص نامطلوب الیاف مصنوعی با سطح قاعده مدور با تغییر در سطح قاعده الیاف کاهش می‌یابد. الیاف میان تهی (Hollow fiber) هم حاصل همین فرایند ایجاد تغییر درسطح مقطع الیاف هستند.

روش تولید طرح توجیهی تولید الیاف پلی استر

نوع خاصی از الیاف بدون مغز و دارای مجرای هوایی درون آن، الیاف میان تهی یا الیاف توخالی هستند. در طول فرایند تولید این الیاف، حذف ناحیه مغزی آن‌ها باعث ایجاد کانال‌هایی درون الیاف می‌شود، که این خود منجر به کاهش وزن و افزایش حجم خاص الیاف می‌شود. در این نوع از الیاف دو قسمت بیرونی و درونی وجود دارد و مواد از این دو ناحیه عبور می‌کنند. در فرایند ریسندگی شیمیایی الیاف توخالی به دو روش تولید می‌شوند:

  1. در این روش الیاف پلی استر توسط یک رشته‌ساز ویژه تولید می‌شوند.
  2. الیاف ویسکوز به وسیله‌ی نفوذ گاز CO2 در حین فرایند ریسندگی تولید می‌شوند.

رشته‌سازهای مخصوص دارای یك دماغه و حفره در مركز روزنه‌ها هستند و به‌عنوان ابزاری برای تولید الیاف میان تهی پلی استر مورد استفاده قرار می‌گیرند. سطح مقطع الیاف توخالی بسته به فرم و شکل روزنه رشته‌ساز ممکن است یک یا چند منفذ داشته باشد. این الیاف ممکن است سطح مقطع مدور یا غیر مدور داشته باشند. به الیاف توخالی با سطح مقطع غیر مدور، الیاف میان تهی پروفیلی می‌گویند.

خواص مكانیكی و فیزیكی محصول تحت تاثیر الیاف توخالی و یا تو‌پر مورد استفاده در آن‌ها قرار دارند. لازم به ذکر است که ویژگی‌های الیاف توخالی نسبت به الیاف توپر با دانسیته خطی یكسان بهتر هستند. چرا‌که الیاف تو‌خالی دارای عایق حرارتی بهتر، ظرفیت جذب مایع بیشتر، مقاومت خمشی و پیچشی بالاتر، حجم بیشتر، قدرت پوشش راحتی بیشتر، ظاهر مات‌تر، وزن كمتر، خاصیت پركنندگی بهتر، خاصیت برگشت پذیری بهتر، زیردست بهتر، پرزینگی كمتر، درصد تبلور بالا‌تر، فروموج بیشتر، استحكام بالا‌تر و آرایش‌یافتگی ساختاری بالاتری هستند.

طرح توجیهی تولید فیلم پلی اتیلن به این مقاله مرتبط است که پیشنهاد میکنیم مطالعه کنید.

در سیستم‌های مختلف ریسندگی از الیاف پلی استر توخالی با طول‌های مناسب و دنیرهای مختلف، به‌منظور به‌کار‌گیری به عنوان پركننده در كالای خواب و در تولید لایه‌ها بی‌بافت و … با در نظر گرفتن مورد کاربرد آن، استفاده می‌شود. فروموج معمولی (Regular) با تجعد سه‌بعدی (Conjugate)از انواع الیاف توخالی هستند که در فرایند تولید با توجه به مورد کاربرد تولید می‌شوند. الیاف توخالی معمولی فرم زیگزاگ دارند، در صورتی‌که الیاف با تجعد سه‌بعدی به‌شکل فنر‌مانندی در طول محور خود فر می‌خورند.

کاربردهای محصول در طرح توجیهی تولید الیاف پلی استر

مهم‌ترین کاربردهای الیاف پلی استر عبارتند از:

  • جایگزین شدن با پنبه در سیستم ریسندگی الیاف كوتاه
  • فیلتر كردن و جداسازی در مواردی مانند همودیالیز و مصارف پزشكی
  • پر‌کننده و لایی در محصولات نساجی از قبیل بالش، تشك و كیسه هوا

اهمیت استراتژیک محصول در طرح توجیهی تولید الیاف پلی استر

در سال 2009 ، سهم تولید فیلامنت و الیاف پلی استر در قاره آسیا به ترتیب 88 و 94 درصد بوده است و بیشترین ظرفیت تولید این نوع الیاف برای کشور چین به ثبت رسیده است. طی سال‌های آتی، توسعه صنایع پتروشیمی و صنایع پایین دستی در ایران نیز، با در نظر گرفتن ذخایر عظیم نفت آن در دنیا، می‌تواند نقش مهمی در جهت رشد اقتصادی با افزایش اشتغال، خودكفایی و عدم اتكاء بودجه دولت به دانش نفت ایفا نماید. بنابراین حمایت‌های دولت و مراجع ذیربط از این صنایع همراه با ظرفیت بالقوه و بالفعل بازارهای مصرف رو‌به‌رشد آن در سطح جهانی، ایران را به یکی از قطب‌های تولید الیاف پلی استر تبدیل خواهد کرد.

ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز طرح توجیهی تولید الیاف پلی استر

  • ماشین‌های ریسندگی
  • دستگاه کشش

طرح توجیهی تولید کیسه پلی پروپیلن (گونی) به این مقاله مرتبط است که پیشنهاد میکنیم مطالعه کنید.

روش تولید طرح توجیهی تولید الیاف پلی استر

فرآیند تولید الیاف پلی استر توخالی دارای دو بخش كلی شامل: ریسندگی دسته فیلامنت (Tow)و مرحله كشش و برش دسته فیلامنت (Tow) جهت تولید الیاف پلی استر بریده شده است.

ابتدا در مرحله ریسندگی دسته فیلامنت، پلیمر خشك شده در یك قیف تغذیه عایق‌بندی‌شده ذخیره شده و تحت گاز نیتروژن خشك در اكسترودر ذوب می‌شود. و سپس مواد مذاب پلیمر تحت فشار از اكسترودر به بلوك ریسندگی منتقل می‌گردند. این مواد توسط یک پمپ وارد واحد ریسندگی شده و با رد شدن از یک فیلتر فلزی حاوی دندانه‌های اكسید آلومینیوم، فیلامنت‌های مواد مذاب تولید می‌شوند. به‌طور کلی هر چه سرعت تولید افزایش می‌یابد، میزان کشش لازم برای كسب خواص فیزیكی مناسب آن کمتر می‌شود.

در بخش كشش و برش دسته فیلامنت (Tow)، دسته‌های ضخیمی از الیاف فیلامنتی تشکیل می‌شود و سپس توسط یک دستگاه بزرگ کشش و با کمک غلطک‌هایی به همراه تثبیت حرارتی و بخار، عملیات کشش بر روی الیاف انجام می‌گیرد. معمولا این عملیات در دو یا سه مرحله صورت می‌گیرد. بعد از کشش، الیاف به بخش فرو موج‌دهنده (كریمپر) منتقل می‌شوند تا عملیات فشرده‌سازی آن‌ها به‌وسیله‌ی یك بخش گوه‌ای شكل گرم، انجام شود. میزان فر و موج ایجاد شده در نخ توسط وزنه یا درپوش فنری در قسمت خروجی جعبه‌ی تراکمی فروموج دهنده کنترل می‌شود.

در انتها پس از پاشیدن محلول روغن فینیش در آب به روی الیاف، با عبور دادن الیاف از دستگاه‌های برش مداوم، آن‌ها را به اندازه‌های مورد نظر برش می‌دهند تا به الیاف کوتاه شده تبدیل شوند. در صورتی‌که تولید الیاف پلی استر توخالی با خاصیت فنری مد‌نظر باشد، لازم است تا الیاف از مرحله تثبیت حرارتی دوم نیز عبور داده شوند. الیاف کوتاه شده را طی مراحل بعد می‌توان با پشم، پنبه و یا الیاف طبیعی مخلوط کرد. عملیات فشرده‌سازی الیاف کوتاه شده توسط فشار هیدرودینامیكی انجام می‌گیرد.

کلام آخر

در طرح توجیهی تولید الیاف پلی استر دیدیم که الیاف پلی استر توسط دستگاه‌های کشش و ریسندگی تولید می‌شوند و به‌دلیل کاربرد‌های متنوع آن‌ها بسیار مورد توجه هستند. به‌طوری‌که تولید آن‌ها به‌خصوص در کشور نفت‌خیزی مانند ایران منجر به ارز‌آوری و افزایش اشتغال و در نتیجه رشد اقتصادی خواهد شد. برای تهیه طرح توجیهی تولید الیاف پلی استر اختصاصی خود می‌توانید با کارشناسان ما در تماس باشید.

برای مشاوره و سفارش طرح توجیهی تولید الیاف پلی استر با اعداد و ارقام به روز و اختصاصی با نرم افزار کامفار (فایل word , pdf) جهت اخذ جواز تاسیس و تسهیلات بانکی می توانید با شماره 09120085243 تماس حاصل فرمایید.

سفارش طرح توجیهی
دانلود رایگان طرح توجیهی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس فقط جهت سفارش طرح توجیهی