ایده هاایده های صنعتی

طرح تولید سیلوهای فلزی نگهداری گندم

سفارش طرح توجیهی

معرفی سیلوهای فلزی نگهداری گندم

گندم حیاتیترین و موثرترین محصول غذایی دنیا به حساب میآید و علیرغم اینکه طی نیمه دوم قرن گذشته تا بحال (پس از جنگ جهانی دوم) تولید گندم بیش از سه برابر شده است، ولی با توجه به رشد روز افزون جمعیت دنیا، اکثر کشورهای جهان وارد کننده گندم میباشند.

در کشور ما گندم یک محصول استراتژیک به حساب می آید زیرا اصلی ترین ماده غذایی مردم است و علیرغم اینکه در طی سالهای گذشته با مدیریت صحیح و علمی در راستای تولید، کشورمان به خود کفائی رسیده است ، اما حفظ این جایگاه ویژه (با توجه به احتمال نوسانات تولید گندم) نیاز به هماهنگی بین وجود امکانات ذخیره سازی گندم و تولید آن را بیشتر از گذشته نمایان میسازد.

ذخیره سازی غلات بویژه گندم در طول تاریخ همیشه در ارتباط با تأمین امنیت غذایی مردم از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. لزوم اجتنابناپذیر این امر بیشتر به جهت برداشت غلات در مدت زمان کوتاه (حدو د سه الی چهار ماه ) و مصرف آن در یک دوره طولانی میباشد.

با افزایش تصاعدی جمعیت و تمرکز مراکز تولید و مصرف غلات، حمل و نقل آن از محل تولید به پایانه مصرف نیز بعنوان یک موضوع مهم مورد توجه است.

امروزه در تمامی کشورهای توسعه یافته نیاز به تولید و ذخیره سازی غلات و استاندارد بهنگام آن از ضروریات اولیه میباشد. تحقیقات کارشناسی نشان داده است، احداث سیلوهای ذخیره سازی گندم منافع بسیاری از جمله بهبود ترکیبات دانه، کاهش ضایعات گندم و نان، ایجاد امکان اختلاط گونههای مختلف گندم جهت حصول پروتئین مناسب و بهینه ، جلوگیری از آفات و ضایعات وارده در فضای باز و غیر بهداشتی، کاهش هزینه های زیاد حمل و نقل مضاعف گندم ، کاهش هزینههای تخلیه، بارگیری، نگهداری و بهره برداری در سیلوها و غیره در بر خواهد داشت .

لذا مدیریت صحیح اقتصاد گندم ایجاب مینماید برای حصول صرفه جویی فوق الذکر در اقتصاد کشور و ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی تولید و مصرف (با توجه به این نکته که ایجاد فضای ذخیره سازی استاندارد موجب استفاده مطلوب از نوسانات قیمت گندم در بازارهای جهانی خواهد گردید)، نسبت به احداث سیلوهای استاندارد ذخیره سازی در مناطقی که دارای توجیه اقتصادی کافی و مناسبی باشد، اقدام نمود.

این موضوع توسط کشورهای پیشرفته دنیا کاملاً رعایت شده و بعنوان مثال آمریکا فضائی معادل دو سال ذخیره سازی در اختیار دارد، در صورتیکه کشورهای آفریقائی فضای بیشتر از چند روز ذخیره سازی در اختیار ندارند، و در اغلب کشورهای فقیر مقدار زیادی گندم هر سال بعلت نداشتن تاسیسات ذخیرهای استاندارد و تجهیزات مورد لزوم در مراحل تولید تا مصرف از بین رفته و باعث تلف شدن عده زیادی بعلت نداشتن مواد غذائی میگردد.

معرفی انواع تاسیسات ذخیره سازی گندم

 • سیلوهای عمودی بتنی
  سیلوهای عمودی بتنی حدوداً از ابتدای قرن گذشته در دنیا و به موازات پیشرفت تکنولوژی متداول شده است و در کشور ما نیز نزدیک به هفتاد سال قدمت دارد.

  سیلوهای بتنی را میتوان مطمئنترین، مستحکمترین ولی پرهزینهترین روش نگهداری غلات به حساب آورد. ظرفیت این سیلوها متفاوت میباشند و در گذشته، با توجه به جمعیت کمتر شهرها و همچنین کمتر بودن وسائل و امکانات حمل و نقل، معمولاً سیلوها را با ظرفیت کوچک (پنج تا بیست هزار تن) احداث مینمودند.

  لذا ساخت این سیلوها که معمولاً با بتن مسلح اجرا میگردد، نیاز به سرمایه گذاری زیاد دارد و باید در مناطقی که نیاز به ذخیره سازی بلند مدت گندم وجود دارد، احداث گردند. در سیلوهای بتنی ضمن وجود امکان اختلاط گندم ، کنترل درجه حرارت و رطوبت گندم، کنترل و مبارزه با آفات انباری و همچنین عملیات بوجاری صورت میپذیرد.

 • سیلوهای عمودی فلزی
  یکی دیگر از روشهای استاندارد ذخیره سازی غلات که با توجه به پیشرفت صنعت فولاد سازی در دنیا بسیار متداول گردید، سیلوهای فلزی است. ظرفیت کندوهای این سیلوها میتواند از ظرفیت بسیار کوچک تا بسیار بزرگ در حدود 10000 تن در نظر گرفته شود، اما معمولاً آنها را در کندوهای با ظرفیت حدود 5 تا 7 هزار تن میسازند که این امر با توجه به مشخصات ذکر شده در مورد سیلوهای بتنی انتخاب میگردد .

  اجرای سیلوهای فلزی که از قطعات پیش ساخته تشکیل شده اند محتاج نقشه های اجرایی بسیار ساده و مدیریت اجرایی آسان است. سیلوهای فلزی همانند سیلوهای بتنی دارای امکان اختلاط گندم، کنترل حرارت و رطوبت گندم،کنترل و مبارزه با آفات انباری و همچنین عملیات بوجاری میباشد.

 • انبارهای مکانیزه
  یکی از روشهای دیگر ذخیره سازی چند منظوره غلات که در بعضی از کشورهای دنیا مورد بهره برداری قرار گرفته است ، استفاده از انبارهای مکانیزه است.
  اکثر انبارهای مورد بهره برداری در کشور بصورت نیمه مکانیزه بوده که این امر بعلت کاهش هزینه های ساخت در مقایسه با سیلوهای بتنی انجام گرفته است.

  مسائل و مشکلات ایجاد سیستم اختلاط گندم و کنترل گرد و غبار ناشی از تخلیه گندم در این تاسیسات ، و عدم بسته بودن فضای نگهداری گندم برای مبارزه با آفات انباری از جمله نارسائیهای این روش ذخیره سازی میباشد.

 • انبارهای ساده
  یکی از روشهای ابتدایی و غیر استاندارد نگهداری غلات در گذشته استفاده از انبارهای ساده است که در کشور ما از سال 1347 تا بحال و به علت عدم دسترسی به تاسیسات استاندارد ذخیره سازی گندم مورد استفاده قرار گرفته است. در این انبارها گندم را بصورت فله و یا کیسه ذخیره مینمایند.

  از آنجائیکه میزان ذخیره سازی گندم در انبارهای ساده بسیار کمتر از انواع دیگر است و علاوه بر آن بعلت عدم امکان اختلاط گندم، عدم امکان حفظ پارامترهای کیفی گندم، فضای غیر بهداشتی و هزینه های بالای تخلیه و بارگیری ، نگهداری و بهره برداری و وجود ضایعات گندم، احداث این نوع انبارها توجیه فنی و اقتصادی ندارند.

 • انبار روباز
  این روش به جهت دپوی موقت گندم و بعلت کمبود فضای ذخیره سازی استاندارد گندم در کشور ما صورت می گیرد . در صورتیکه رطوبت در خارج از حد متعارف و معمول باشد، گندم ذخیره سازی در معرض خطر رشد و نمو قارچ قرار گرفته و با توجه به اینکه عملیات جداسازی گرد و غبار و همچنین کنترل درجه حرارت در این انبارها انجام نمیگیرد، باعث فساد و ضایعات گندم خواهد شد.

  عدم امکان اختلاط گندم، محدودیت کنترل پارامترهای کمی و کیفی گندم، آسیب پذیری نسبتاً بالا در مقابل شرایط جوی، عدم امکان کنترل آلودگیها و آفات انباری، عدم امکان بوجاری و هوادهی از جمله نارسائیهای عمده این روش نگهداری میباشد.

توضیح موارد مصرف و کاربرد سیلو فلزی

سیلوهای فلزی نگهداری گندم همانطوریکه از اسم آنها مشخص است برای نگهداری گندم مورد استفاده قرار می گیرد. در طرح حاضر هدف تولید سیلو است . لذا در مورد آن می توان گفت که واحد های خدماتی نگهداری کننده گندم که شامل بخش خصوصی و دولتی است، به واحد صنعتی تولید کننده سیلو مراجعه کرده و اقدام به خرید سیلو می نمایند .

اهمیت استراتژیکی سیلو فلزی

در کشور ما گندم یک محصول کاملا استراتژیک به حساب می آید زیرا اصلی ترین ماده غذایی مردم به شمار می آید. این محصول یکی از محصولات کشاورزی می باشد و همانند سا یر محصولات کشاورزی، تنها در فصول خاصی از سال برداشت می گردد و این در حالی است که مصرف آن در کل طول سال انجام می پذیرد . لذا ذخیره سازی آن امری اجتناب ناپذیر می باشد . ذخیره سازی گندم در طول تاریخ همیشه در ارتباط با تأمین امنیت غذایی مردم از اهمیت ویژهای برخوردار بوده است.

امروزه در تمامی کشورهای توسعه یافته نیاز به تولید و ذخیره سازی گندم و استاندارد بهنگام آن از ضروریات اولیه میباشد. بنابر این از آنجائیکه گندم از جمله کالاهای اساسی و استراتژیک کشور محسوب می گردد ، نگهداری آن نیز از اهمیت مشابه برخوردار است . طرح حاضر تولید سیلوهای نگهداری گندم است و لذا مطابق مطالب ذکر شده ایم طرح در ردیف طرح های مهم و استراتژیک کشور می تواند طبقه بندی گردد.

کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده سیلو فلزی

کلیه کشورهای صنعتی جهان تولید کننده سیلوهای فلزی گندم می باشند ولی در این میان کشورهای آمریکا ، فرانسه ، روسیه، استرالیا، چین، برزیل، اتریش و آلمان از جمله کشورهای برتر و صاحب نام در این صنعت بشمار می آیند.

همچنین کلیه کشورهای جهان مصرف کننده سیلوهای فلزی نگهداری گندم هستند.

نام کشورها و شرکتهای سازنده ماشین آلات مورد استفاده در تولید سیلو فلزی

ماشین آلات ساخت سیلوهای فلزی نگهداری گندم از نوع ماشین آلات فلزکاری و ماشینکاری است که به وفور در کشورمان تولید و عرضه می گردد. لیکن آنچه که سبب مهندسی شدن فرایند تولید سیلوهای فلزی می گردد ، موارد زیر می باشد:

 • سیستم های کنترل سیلو
 • سیستم های کنترل آفات انباری
 • سیستم های هوادهی
 • سیستم های شارژ و دشارژ سیلو
 • سیستم های کنترل گرد و غبار

قطعات تشکیل دهنده سیستم های فوق از نوع آماده بوده و از بازار تهیه می گردد. لیکن انتخاب قطعات فوق و شیوه طراحی و اجرای سیستم ها در کیفیت و چگونگی کار سیلوها اثر گذار می باشد که به نوعی کارائی سیلو را تشکیل می دهد و این موارد در خصوص واحدهای صنعتی مختلف، متفاوت می باشد.

شرح فرایند تولید سیلو فلزی نگهداری گندم

فرایند تولید سیلوهای فلزی به صورت زیر است:

فرایند تولید سیلو فلزی نگهداری گندم

مقایسه روش تولید معمول کشورمان با دیگر کشورهای جهان

با توجه به فرایند بالا میتوان گفت که فرایند مورد استفاده در ساخت سیلوها، فرایندی ثابت و معمول است که در کشور معمول بوده و روش دیگری را نمی توان جایگزین آن کرد. البته کیفیت تجهیزات مورد استفاده از جمله عوامل اثرگذار در کیفیت و طول عمر سیلو می باشد که در کشورهای پیشرفته از سطح بالایی برخوردار می باشد.

بازارهای فروش سیلو فلزی

یکی از معیارهای مکانیابی هر طرح تولیدی، انتخاب محلی است که دارا ی نزدیکتر ین فاصله با بازارهای محصولات تولیدی طرح باشد. سیلو کالایی است که در کلیه استان های کشور قابل نصب می باشد. لذا اجرای این طرح در کلیه استان های کشور امکان پذیر می باشد.

بازار تأمین مواد اولیه

مواد اولیه مورد استفاده این طرح از کلیه استان های کشور قابل تامین می باشد . لذا از این نظر هم طرح در کلیه استان های کشور امکان پذیر می باشد.

امتیاز کاربران: 0.95 ( 3 رای)
سفارش طرح توجیهی
گرد آورنده
ایـ توجیهی
دانلود رایگان طرح توجیهی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس فقط جهت سفارش طرح توجیهی