سفارش طرح توجیهی
آشنایی با ماشین آلاتبخش صنعت

فرایند تولید شربت و صمغ گیاهی از گیاهان دارویی

فرایند تولید

وقتی قرار است محصولی ساخته شود، قاعدتاً باید مراحلی که از قبل مشخص گردیده طی شوند. برداشتن این گامها در تولید انواع محصولات کم و بیش صادق میباشد. این گام ها که عموماً به عملیات موسومند از قبل به دقت تعریف میگردند تا موجب یکنواخت شدن روش ساخت و افزایش کارایی گردند. در این بخش در ابتدا به صورت خلاصه به بررسی دو بخش ابتدایی تولید شامل آماده سازی مواد و عصاره گیری (که از اهمیت خاصی برخوردار است) پرداخته و سپس به فرآیند تولید تولید شربت و صمغ گیاهی خواهیم پرداخت.

 1. خشک کردن گیاه

  پس از جمع آوری گیاهان و جداسازی زوائد و همچنین تفکیک قسمت های مختلف گیاه از یکدیگر (برگها، ساقه های جوان، گل ها، ریشه ها و …)، نوبت به مرحله خشک کردن گیاه میرسد. خشک کردن عبارت است از کاهش مقدار رطوبت در اندام های جمع آوری شده، به طوریکه بتوان بدون هیچ خطری آنها را برای مدتی نگهداری نمود.
  برای خشک کردن اندام های مختلف گیاهان دارویی، از دو روش طبیعی (Natural method) و روش مصنوعی (Artificial) استفاده می شود.

  1. روش طبیعی:
   این روش متکی به تابش آفتاب است و تغییرات اقلیمی، رطوبت زیاد و همچنین بارندگی سنگین، برای به کارگیری آن مناسب نیست. به منظور جلوگیری از زیانهای حاصل از عوامل نامناسب مذکور، اندامها را در اتاق ها یا سالن های مخصوص خشک میکنند. بدین منظور نیاز به سالن ها و مکان های بزرگ و مناسب میباشد. از دیگر مشکلات این سیستم زمانبر بودن آن، شرایط نامناسب آب و هوایی محل و .. میباشد.
  2. روش مصنوعی:
   در این روش، اساس کار بر پایه وجود هوای گرم و وجود دستگاه تهویه که سبب جابه جایی هوای گرم میشود، قرار دارد. استفاده از این روش نیاز کمتری به نیروی انسانی زیاد دارد. استفاده از روشهای مصنوعی به منظور خشک کردن اندام های گیاهان با توجه به نوع گیاه، ممکن است از چند دقیقه تا چند ساعت به طول انجامد که این زمان بسیار کمتر از روش طبیعی خواهد بود.
 2. آسیاب کردن

  گیاهان قبل از آنکه مواد متشکله آنها برای استخراج به واحد عصاره گیری انتقال یابد باید به صورت گرد در آیند تا سطح تماس بیشتری با حلال مربوطه داشته باشد. اندازه ذرات گیاهان پودر شده نسبت به نوع گیاه متفاوت میباشد. از طرفی نباید زیاد نرم باشد چون ممکن است به صورت خمیر درآمده و در نتیجه حلال به خوبی در آن نفوذ نکند و از طرف دیگر نباید بزرگتر از 1/8 اینچ باشد. به طور کلی هر آسیاب دارای یک سری الک با شماره های مختلف است که به ساختمان فیزیکی ماده خام بستگی دارد و میتوان از آنها استفاده نمود و در هر مورد باید اندازه ذرهای را مورد توجه قرار داد.

 3. عصاره گیری (استخراج مواد متشکله گیاهان دارویی)

  استخراج مواد مؤثره موجود در گیاه به وسیله حلال های مختلف انجام میپذیرد. انواع روشهای عصاره گیری به شرح ذیل میباشد:

  1. روش خیساندن:
   عمل خیساندن یک عمل قدیمی است که به وسیله آب یا حلال های مختلف صورت میگیرد. در این روش گیاه در یک حلال خیس شده و در دمای ١۵ تا ٢٠ درجه حرارت میبیند تا عصاره آن استخراج شود.
  2. روش پرکولاسیون:
   در این روش بافت های گیاهی به صورت پودر در آمده و در ظرفی به نام پرکولاتور ریخته شده و عمل عصاره گیری انجام میپذیرد.
  3. روش دای جسشن:
   این روش همان روش خیساندن به اضافه کمی حرارت (۴٠ تا ۵٠ درجه سانتیگراد) میباشد و در حالاتی استفاده میشود که حرارت باعث خراب شدن گیاه گردد.

  به غیر از سه روش فوق روش های دمکردن، جوشاندن، تقطیرگیری و … نیز مطرح میباشد که در این طرح از روش های پرکولاسیون و تقطیرگیری استفاده میشود.

در این قسمت در ابتدا به بررسی فرآیند آماده سازی و عصاره گیری پرداخته و سپس به تشریح فرآیند تولید هر یک از محصولات به تفکیک میپردازیم. نهایتاً فرآیند تولید محصول به صورت OPC ترسیم میگردد.

فرایند تولید شربت و صمغ گیاهی از گیاهان دارویی

مواد اولیه شامل گیاهان دارویی، بطری، ورق بلیستر، تیوب، مواد افزودنی، اسانس ها و … پس از خریداری توسط واحد کنترل کیفیت مورد بازرسی قرار گرفته و سپس به انبار مواد اولیه انتقال داده میشود. در ابتدا اندام های مختلف یک گیاه شامل برگ، ساقه، ریشه و … از هم جداسازی شده و سپس عمل بوجاری (جداسازی مواد زائد و گل و لای) از آنها صورت میپذیرد.

پس از تفکیک مواد زائد از اندام های مختلف، این اندام ها جهت شستشو به دستگاههای شستشو انتقال می یابد تا گیاه به طور کامل شستشو شده و از مواد شیمیایی (ناشی از سمپاشی) و میکروبها پاک گردد.گیاهان شسته شده توسط دستگاه خشک کن، خشک گردیده و سپس توسط دستگاه آسیاب به پودر تبدیل می گردند. پس از انجام این عملیات پودر گیاهان به وسیله کارشناسان واحد کنترل کیفیت بازرسی شده و سپس در مخازن نگهداری میگردند.

با توجه به نوع گیاه و بر اساس نظر واحد R&D و آزمایشگاه، پودر گیاهان با نسبت های مختلف با حلال ترکیب میگردد. این فعالیت در دستگاه های میکسر صورت خواهد گرفت. پس از ترکیب پودر گیاه با حلال، ماده حاصله به بخش عصاره گیری انتقال داده شده و در این بخش به وسیله دستگاه های تقطیر و عصاره گیری، ماده مؤثر گیاه استخراج میگردد. میزان عصاره حاصله به نوع گیاه بستگی خواهد داشت.

عصاره های به دست آمده پس از بازرسی توسط واحد کنترل کیفیت به انبار منتقل میگردند تا بر اساس نوع فرمولاسیون محصولات تولید در مراحل بعدی مورد استفاده قرار گیرند. دو واحد R&D و آزمایشگاه نسبت به تهیه و طراحی فرمولاسیون داروهای تولیدی اقدام مینمایند و پس از مشخص شدن میزان ترکیب مواد، نوع عصاره گیاه مصرفی و همچنین نوع محصولات تولیدی، اطلاعات لازم را به واحدهای مختلف تولید ارائه مینماید.

با توجه به فرمولاسیون داروی مورد نظر جهت تولید، مواد اولیه مورد نیاز از انبار به واحد تولید شربت انتقال می یابد. سپس این مواد شامل عصاره گیاه، آب، قند، سر بیتول،آنتی اکسیدان و … در مخزن خط تولید شربت با یکدیگر ترکیب میگردد.سپس از مایع تولیدی نمونهگیری شده و در صورت تأیید بخش کنترل کیفیت و آزمایشگاه، شربت تولیدی توسط نازل های دستگاه پرکن خط تولید درون بطری ریخته میشود سپس درب بطریهای پر شده توسط دستگاه بسته میشود.

در مرحله بعد بطری های تولیدی توسط دستگاه از لحاظ پر بودن، سالم بودن بطری و … مورد بازرسی قرار میگیرد. سپس دستگاه بر روی بطریهای تأیید شده لیبل زده و توسط دستگاه جت پرینتر تاریخ تولید و شماره سریال آن ثبت میگردد و در نهایت بطری ها توسط دستگاه درون جعبه و کارتن بسته بندی میگردد. محصولات تولیدی پس از بازرسی توسط کنترل کیفیت به انبار انتقال مییابد.

opc محصول

مواد اولیه شامل گیاه دارویـی، بطـری، تیـوب، جعبـه، کارتن و …. می باشد.

 1. بازرسی مواد اولیه
 2. انتقال مواد اولیه به انبار
 3. انبارش
 4. بوجاری و جداسازی اندامهای مختلف گیاه
 5. شستشوی گیاه توسط دستگاه شستشو
 6. خشک شدن گیاه توسط خشک کن
 7. بازرسی
 8. آسیاب گیاه
 9. بازرسی
 10. انتقال پودر گیاه به مخازن
 11. نگهداری پودر گیاه در مخازن
 12. ترکیب پودر گیاه با حلال
 13. انتقال مواد به واحد عصاره گیری
 14. استخراج ماده مؤثره گیاه (عصاره)
 15. بازرسی
 16. انتقال عصاره به انبار
 17. انبارش موقت
 18. تهیه فرمولاسیون محصولات
 19. انتقال مواد اولیه مورد نیاز شربت به واحد شربت سازی
 20. ترکیب مواد اولیه در مخزن
 21. بازرسی
 22. پر شدن شربت درون بطری
 23. بستن درب بطری
 24. بازرسی
 25. نصب لیبل بر روی بطری
 26. چاپ تاریخ بر روی لیبل
 27. بسته ندی درون جعبه
 28. بازرسی محصول نهایی (شربت)
 29. انتقال محصولات تولیدی به انبار
 30. انبارش محصولات

مشخصات مواد اولیه، مصرفی و بسته بندی

ماده اصلی تولید داروهای گیاهی، عصاره گیاهان دارویی میباشد . برای بسته یندی شربت؛ مایع شربت پس از تولید درون بطری شیشه ای ١٢٠سی سی رنگی ریخته شده و سپس بر روی بطری لیبل چسبانده شده و در نهایت هر بطری به همراه بروشور درون یک جعبه قرار میگیرد. هر ٢۴ جعبه در یک کارتن بسته بندی و شرینگ میشود.

ماشین آلات و تجهیزات اصلی مورد نیاز تولید شربت و صمغ گیاهی

ردیف شرح ماشین نام تأمین کننده
1 خط آماده سازی مواد شامل دستگاه های شستشو، خشک کن، بوجاری، خردکن، انتقال، میکسر و مخلوط کن ماشین سازی خزاعی
2 خط تولید عصاره گیری شامل دستگاههای عصاره گیری تقطیر و محازن ماشین سازی خزاعی
3 خط تولید شربت سازی شامل میز دوار، دستگاه پرکن، دستگاه درببند، دستگاه تست، دستگاه لیبل زن و دستگاه جت پرینتر شرکت فارماشین
4 دستگاه بسته بندی بطری شربت در جعبه و کارتن شرکت فارماشین
5 دستگاه عمل آوری ماده قرص Fluid Bed Processor شرکت فارماشین
6 دستگاه پرس قرص مدل ADR B-B-35 شرکت فارماشین
7 دستگاه بلیستر (بسته بندی قرص به صورت ورقه ای) شرکت فارماشین
8 دستگاه بسته بندی قرص در جعبه و کارتن شرکت فارماشین
9 Ointment manufacturing خط تولید پماد شرکت فارماشین
10 دستگاه بسته بندی تیوب پماد در جعبه شرکت فارماشین

امتیاز کاربران: 2.33 ( 3 رای)
سفارش طرح توجیهی
گرد آورنده
ایـ توجیهی
دانلود رایگان طرح توجیهی

نوشته های مشابه

دنبال کردن این پرسش و پاسخ
اطلاع از
guest
0 Comments
دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس فقط جهت سفارش طرح توجیهی