ایده هاایده های صنعتیبخش صنعت

طرح تولید چای كیسه ای با منشاء گیاهان دارویی

چای كيسه ای گياهی يا دمنوش های گياهی

سفارش طرح توجیهی

معرفی چای كیسه ای با منشاء گیاهان دارویی

محصول مورد بررسي در اين گزارش چای كیسه اي با منشاء گیاهان دارویی است با ایـ توجیهی تا پایان همراه باشید. اين محصول در بازار به نامهاي ديگري مانند چای كیسه ای گیاهی يا دمنوش هاي گیاهی نيز خوانده مي شود. گياهان دارويي از ديرزمان مورد مصرف بشر بوده است و به علت خواص دارويي و شفابخش آنها همواره مورد توجه بوده اند وبصورت هاي مختلف اعم از دمكرده، پودر شده، ضماد، خيسانده و غيره استفاده شده و هم اكنون نيز استفاده ميشوند .
گياهان دارويي به گياهاني اطلاق ميگردد كه بخشهايي از آن حاوي مواد موثره دارويي ميباشد. ميزان مواد موثره دارويي موجود در گياهان دارويي با مصرف مواد شيميايي در طول كاشت، داشت و برداشت تغيير ميكند و عواملي مانند علفكش، قارچكش ، حشره كش و كودهاي شيميايي، آب و آبياري، خصوصيات خاك، درجه حرارت محيط، كيفيت نور و شدت روشنايي، مكان رويش و موجودات زنده پيرامون گياه، در كيفيت و كميت مواد موثره گياه، اثر مستقيم دارند. البته نبايد فراموش كرد كه اصلاح ژنتيكي گياهان دارويي نيز ميتواند در اين امر موءثر باشد .

امروزه گياهاني بعنوان گياه دارويي شناخته ميشوند كه داراي صفات زير باشند :

 1. در پيكر اين گياهان مواد خاصي ساخته و ذخيره ميشوند كه ميتواند براي مداواي برخي از بيماريها مورد استفاده قرار گيرند.اين مواد در طي فرآيندهاي بيوشيميايي به نام « متابوليت هاي ثانويي » توليد ميگردند .
 2. ممكن است اندام خاصي از گياه حاوي مواد موءثره باشد و تمام گياه منبع ماده دارويي نباشد.
 3. معمولاً از اندام هاي مورد نظر بصورت تازه استفاده نميشود و بايد تحت تأثير عمليات خاصي مانند آنچه در اين طرح در نظر گرفته شده، فرآيند شده و سپس مورد استفاده قرار گيرد.
 4. گياهان دارويي برخلاف ساير گياهان دارويي (مانند غلات و سبزيجات ) مصارف خاصي دارند و براي توليد آنها سطوح زراعي محدودي نيز كفايت مي .كند همچنين بسياري از آنها خودرو مي باشند.

در گذشته طبقه بندي گياهان دارويي بر پايه تجربي استوار بود و بر حسب نوع و خواص گياهان دسته بندي مي شد، مانند گياهان مدر، گياهان مسكن درد و.. . ولي همچنان كه تعداد گياهان دارويي شناخته شده بيشتر ميشد ، ضرورت يك طبقه بندي دقيقتر نيز احساس مي شد.
امروزه گياهان دارويي برحسب وضعيت توليدمثل گياهان طبقهبندي ميشوند كه عبارتند از :

 1. تيره سرو (مانند درخت سرو )
 2. تيره آلاله
 3. تيره خشخاش
 4. تيره گل سرخ
 5. تيره پروانه آسا ( مانند شيرين بيان )
 6. تيره سداب
 7. تيره عناب
 8. تيره چتريان (مانند گشنيز، زيره، انيسون، رازيانه، شبت، سنبل ختايي، انجدان رومي )
 9. تيره آقطي
 10. تيره سنبل الطيب (مانند والريانا )
 11. تيره خرزهره (مانند پروانش )
 12. تيره ژنتيانا (مانند سنتاريوم )
 13. تيره نعناع (مانند اسطوخودوس، بادرنجبويه، مريم گلي، مرز ،ه زوفا، مرزنجوش، آويشن، نعناع، ريحان)
 14. تيره بادمجان ( مانند بنگ دانه، شابيزك، تاجريزي، تاتوره )
 15. تيره ميمون (مانند خرگوشك، گل انگشتانه، ديجيتاليس )
 16. تيره زيرفون (مانند نمدار )
 17. تيره پنيرك (مانند گل ختمي، پنييرك )
 18. تيره شب بو (مانند خردل سياه، خردل سفيد و شب بو )
 19. تيره پامچال
 20. تيره كاسني (مانند بابونه رومي، بومادران، بابونه، هميشه بهار، گلرنگ، سردابو )
 21. تيره گل مغربي
 22. تيره سنجد (مانند سنجد تلخ )
 23. تيره بارهنگ (مانند اسفرزه، بارهنگ )
 24. تيره كدو (مانند كدو تلخ، كدوي تخمه كاغذي )
 25. تيره علف هفت بند
 26. تيره شاهدانه (مانند رازك، شاهدانه )
 27. تيره راش (مانند بلوط )
 28. تيره لاله
 29. تيره گل شيپوري (مانند اكسير تركي )

در اين طرح گياهان دارويي مانند گل گاو زبان، نعناع، رازيانه، چاي سبز (camellia tea)، شيرين بيان، بابونه، قرقات، مليس، لاكسان و… در تهيه چاي كيسه اي گياهي استفاده ميشوند. فرآوري گياهان دارويي بصورت چاي كيسه اي گياهي موجب استفاده روزافزون اين گياهان توسط مردم ميگردد زيرا استفاده از اين روش در فرآوري آنها موجب سهولت مصرف آنان ميگردد و با صرف 5 دقيقه زمان، يك فنجان آب جوش و يك عدد چاي كيسه اي از نوع گياهان دارويي به سهولت ميتوان يك نوشيدني گوارا و شفابخش تهيه نمود . همچنين تهيه اين محصول به صورت صنعتي و تكنيكي باعث انطباق آن با علوم روزآمد در اين زمينه گرديده و از مصرف گياهان مضر كه به غلط در فرهنگ عمومي سنتي، دارويي خوانده ميشوند جلوگيري ميشود . بنابراين ميتوان از جمله مزاياي اين محصول به سهولت و سادگي مصرف،استفاده فوري وزمان بهينه در استفاده از آن و همچنين كيفيت بهداشتي و سلامت آن اشاره كرد .

نوشته های مشابه

بررسی موارد مصرف و كاربرد دمنوش گیاهی

مورد مصرف و كاربرد اصلي گياهان دارويي براي درمان انواع دردها و بيماريها ميباشد. اين گياهان به اشكال مختلفي مورد مصرف قرار ميگيرند كه در ذيل روشهاي مصرف آنها ذكر ميگردد :

 • دم كرده:
  دم كرده گياهان دارويي(مانند چاي) كه روش مورد بررسي در اين گزارش ميباشد بهترين و با ارزش- ترين روش استفاده از آنها است زيرا مواد موءثره آنها از بين نمي رود .براي دم كردن آنها به روش سنتي ، مقدار معيني از گياه را با آب جوش مخلوط كرده و بصورت در بسته به مدت 10 دقيقه ساكن گذاشته و پس
  از صاف كردن مصرف ميكنند اما توليد آن بصورت چاي كيسهاي زمان تهيه نوشيدني را به 5 دقيقه كاهش داده و احتياجي به صاف كردن نيز نميدارد .
 • جوشانده:
  براي تهيه جوشانده گياه دارويي مقداري از آن با آب سرد مخلوط شده و روي حرارت به جوش مي آيد. سپس حرارت را خاموش كرده تا به مدت 10 دقيقه دم بكشد. پس از صاف شدن جوشانده قابل مصرف خواهد بود .
 • خيسانده:
  براي تهيه خيسانده گياه دارويي ، مقداري از آن با آب سرد مخلوط شده و 6 تا 12 ساعت ساكن باقي ميماند تا عصاره گياه استخراج شود. سپس صاف شده و مصرف ميگردد. در خيساندن برخي از گياهان بعلت خواص دارويي آن، بجاي آب از الكل اتيليك استفاده مي .شود در اين حالت زمان لازم براي استخراج چند روز در ظرف دربسته است .
 • پودر شده:
  گياهان دارويي كه بصورت پودر تهيه و عرضه ميشوند بر حسب ضرورت در آب يا شير حل شده و استفاده ميگردند .
 • ضماد يا كمپرس:
  براي تهيه ضماد گياه دارويي، بايد آن را مانند چاي دم كرد و پس از صاف كردن تفاله گياه را در حالت ولرم در محل التهاب كمپرس كرد و با پارچه گرم روي آن را پوشاند .
 • محلول شستشو:
  برخي از گياهان دارويي كه بعنوان محلول شستشوي زخم يا التهابات پوستي به كار ميروند بايد به صورت دم كرده تهيه شده و پس از صاف كردن، مايع حاصل، بعنوان محلول شستشوي زخم و يا در وان حمام بكار برده مي شود.

کاربرد برخي از گياهان دارويي در درمان بيماريها

هر يك ازگياهان دارويي داراي اثرات درماني متفاوت و مختلفي هستند كه استفاده بجا و مناسب از آنها حائز اهميت بسيار ميباشد.در ادامه در جدول زیر کاربرد برخي از گياهان دارويي در درمان بيماريهاي مختلف ذكر ميشود :

موارد كاربرد گياهان دارويي
داروي معالج سرفه گلسنگ،ريشه و برگ ختمي،گل و برگ پنيرك،گل زيرفون، گل ماهور، دانه اسفرزه و كتان، ميوه اليسون، رازيانه، گياه آويشن
داروي ضد سرماخوردگي گل زيرفون، برگ غان، پوست بيد
داروي معالج دردهاي معده پوست گنه گنه، خارمقدس، پوست نارنج، ريشه سنبل ختايي، پوست دارچين، زنجبيل، هل، فلفل، دانه خردل
داروي ضديبوست حنظل، صمغ ژالب، پوست فرانگولا، ريشه ريوند، برگ سنا، برگ بذرالبنج، گل بابونه، برگ پونه، ميوه آپياسه
داروي تصفيه كننده خون (با خاصيت مسهلي و مرري) بنفشه سه رنگ، برگ غان، ميوه ابهل، برگ سنا، ميوه اليسون، برگ نعناع
داروي معالج دردهاي صفراوي برگ نعناع،گياه افسنطين،گياه ماميران،ميوه آپياسه،گل بابونه،رازيانه،خارمقدس، گل اسطوخودوس
داروي معالج روماتيسم و نقرس پوست بيد، گل بابونه، گياه بومادران، ريشه شيرين بيان، ميوه ابهل، برگ غان، برگ سنا، پوست فرانگولا
داروي تب بر بذرالبنج، تخم كاسني، عصاره شيرين بيان، دارچين، عناب، بنفشه، گشنيز، سپستان
آرامش بخش اعصاب بابونه، اسطوخودوس، نعناع، سنبل الطيب، رازيانه، اليسون، فرنجمشك، پاخري، والريان،زالزالك وحشي
داروي مدر سنبل ختايي، انجدان رومي، شيرين بيان، ميوه سرو كوهي، زيره، ابهل، تخم اليسون، تخم جعفري، نعناع
داروي ضدانگل هليله زرد، برگ كابلي
داروي رفع اسهال سنبل الطيب، تخم مورد، كندر، تخم ختمي، صمغ عربي
داروي تهوع نعناع، صمغ عربي، بهار نارنج
داروي معالج دردهاي مثانه و كليه كاكائو، ريشه انجدان رومي، برگ غان، گياه دم اسب، پوست لوبيا،برگ بوكو، انگور خرس

با توجه به خواص بسيار زياد، ذكر شده براي گياهان دارويي مصرف آنها به هر شكلي مفيد است اما همانطور كه گفته شد استفاده از آنها بصورت چاي (دمكرده) داراي خواص بيشتري است بنابراين محصول مورد بررسي در اين گزارش چاي كيسه اي گياهي داراي موارد كاربرد بسيار وسيعي است و همچنين از اين محصولات ميتوان بعنوان نوشيدني مطلوب و گوارا در تغيير ذائقه مردم استفاده كرد. زيرا ساليان درازي در كشورمان از انواع عرقيات و چايهاي گياهي سنتي استفاده ميشد اما با پيشرفت زندگي امروزي بسياري از اين نوشيدنيهاي مفيد جاي خود را به انواع مضر آن مانند نوشابه ها دادند،اما امروزه با توجه روز افزون به زندگي سالم و استفاده از غذاهاي طبيعي رويكرد دوبارهاي به اين نوشيدني هاي طبيعي در حال آغاز است، كه بنابر امتيازهاي ذكر شده براي محصول مانند سادگي،سرعت استفاده و بهداشت آن در صورت تبليغات مناسب بازار مصرف بسيار خوبي براي آن قابل پيشبيني است .

بررسی كالاهای جايگزين دمنوش گیاهی

كالاهاي جانشين براي انواع گياهان دارويي فرآوري شده داروهاي شيميايي و سنتزي ميباشند اما امروزه گياهان دارويي توانسته اندجايگزين بخش زيادي از داروهاي شيميايي و سنتزي متداول گردند و تحقيقات بيشتر در اين زمينه ميتواند ميزان اين جايگزيني را افزايش دهد.گروههاي دارويي موءثره در گياهان دارويي كه در بخشي از گياه مانند ريشه، برگ، دانه، گل …و ذخيره شده است شامل موارد زير ميباشد :

 1. آلكالوئيدها
  شامل انواع آلكالوئيدهاي حقيقي، پروتوآلكالوئيدها و آلكالوئيد كاذب مانند كافئين، مرفين و …
 2. گليوكوزيدها
  شامل سيانوژنتيك، آنتراكسيون و …
 3. روغن هاي فرار
  شامل انواع اسانس هاي موجود در گياهان در گياهان
 4. ساير مواد موءثره
  مانند مواد تلخ، فلاون، فلاو نوئيد، موسيلاژ، ويتامين ها، تانن، اسيد سيليك و

آمار جهاني نشان ميدهد كه مواد موءثر موجود در پنجاه درصد از داروهاي عرضه شده به بازار اروپا داراي منشاء گياهي است و حتي در برخي از كشورها درصد مذكور به رقم نود رسيده است.بطور كلي استفاده از گياهان دارويي بجاي داروهاي سنتزي و شيميايي اگر طبق نظرات پزشكي و بررسيهاي علمي روز انجام گيرد ميتواند داراي همان اثرات مفيد داروها باشد در حاليكه بسياري از اثرات جانبي سوء آنها را ندارد .
چاي كيسه اي گياهي كه محصول مورد بررسي ما است علاوه بر اثرات دارويي ذكر شده هب عنوان يك نوشيدني قابل جايگزيني با انواع ديگر نوشيدنيها ميباشد اما با توجه به فوائد بسيار زياد ذكر شده براي آن هيچكدام از نوشيدنيهاي صنعتي ديگر بطور كامل نميتوانند جايگزين اين محصول گردند .
دمنوش كيسه ای گياهی

كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده دمنوش گیاهی

اين محصول يعني چاي كيسه اي با منشاء گياهان دارويي بعلت جديد بودن داراي توليد كننده عمدهاي نميباشد همچنين به همين دليل و عدم شناخت داراي مصرف كننده داخلي زيادي نيز نيست . در بازارهاي جهاني نيز با توجه به اين كه گياهان دارويي هر منطقه بومي و اكثراً مختص همان منطقه ميباشند و بنابراين مردم هر منطقه داراي ذائقه خاصي در اين مورد ميباشند فعلاً نميتوان براي آن مصرف كننده عمده اي در خارج از كشور يافت و براي پيدا كردن بازارهاي مصرف خارجي بايد در زمينه تبليغات اين محصولات كار زيادي انجام داد. در كوتاه مدت با توجه به عمده صادرات گياهان دارويي كشورمان به كشورهاي حاشيه خليج فارس، ميتوان بازارهاي كشورهاي مجاور و حاشيه خليج فارس را براي صادرات اين محصول مناسب دانست.
در ادامه به بررسي عمده كشورهاي توليدكننده و مصرف كننده گياهان دارويي فرآوري شده ميپردازيم :

كشورهاي عمده توليدكنند ه گياهان دارويي فرآوري شده

ردیف نام كشور نوع توليدات
1 مجارستان گياهان دارويي فرآوري شده
2 هندوستان گياهان دارويي فرآوري شده

كشورهاي عمده مصرف كننده گياهان دارويي فرآوري شده

ردیف نام كشور نوع توليدات
1 ايالات متحده امريكا گياهان دارويي فرآوري شده
2 آلمان گياهان دارويي فرآوري شده
3 ژاپن گياهان دارويي فرآوري شده

بررسی اجمالی تكنولوژی و روش های توليد دمنوش کیسه ای گیاهی

گياهان دارويي به دو روش سنتي و صنعتي فرآوري ميشوند. در روش سنتي گياه جمع آوري شده خشك گرديده و بسته بندي ميشود. اما در روش صنعتي محصول ميتواند به اشكال متنوعي عرضه گردد، كه يكي از اين فرآورده ها چاي كيسه اي گياهي ميباشد. در اين گزارش روش توليد چاي كيسه اي گياهي بصورت اجمالي مورد بررسي قرار ميگيرد :

 1. جمع آوري گياهان دارويي :
  جمع آوري گياهان دارويي بايد زماني انجام گيرد كه مطمئن شديم كه مواد موثره گياه به حداكثر خود رسيده است. به عنوان مثال در گلهاي دارويي وقتي باز ميشوند، ميوه و بذر وقتي كاملاً رسيده اند و ريشه در اواخر دوره رويشي گياه بايد برداشت گردد. برخي از گياهان دارويي بصورت خودرو هستند و برداشت آنها بصورت پراكنده انجام ميگيرد.ولي برخي ديگر بايد در سطح محدودي كشت شده و براي فرآوري به كارخانه حمل گردد. گياهان جمع اوري شده در انبار گياهان در بسته هاي جداگانه نگهداري ميشوند تا وارد مراحل توليد گردند.
 2. شستشو و ضدعفوني كردن:
  ضدعفوني كردن گياهان دارويي ميتواند در دو مرحله مختلف انجام گيرد :
  1. در حين مراحل شستشو (با مايع ضدعفوني كننده )
  2. در حين خشك كردن (با بخار مواد ضدعفوني كننده )

  در شيوه اول ماده ضدعفوني كننده در مرحله شستشو به گياه اضافه شده و سپس آبكشي ميگردد تا اثر آن باقي نماند.در فرآيند دوم، بخار مواد ضدعفوني كننده در حين خشك شدن گياه به آن دميده ميشود . در اين شيوه چون مرحله آبكشي بعدي وجود ندارد، ماده ضدعفوني كننده در گياه باقي مانده و ممكن است در گياهان حساس باعث تغيير در مزه، عطر و بو، رنگ و خواص دارويي گردد لذا شيوه اول بي ضررتر ومفيدتر است. گياهاني كه از بخش سورتينگ به بخش شستشو و ضدعفوني وارد شده اند در سبدهاي بزرگي ريخته شده و بوسيله جرثقيل سقفي به ترتيب وارد سه حوضچه سيماني مختلف ميگردند.

  سبد حاوي گياهان در حوضچه اول و دوم كه حاوي آب تميز است زمانهاي متفاوتي باقي مانده تا گل ولاي و آلودگي هاي آنها جدا گردد. سپس سبدها به حوضچه سوم كه حاوي داروي ضدعفوني كننده گياهان است وارد شده و پس از توقف لازم، وارد اطاقكي ميشود كه داراي نازلهايي است كه آب را با فشار زياد از اطراف بر روي گياهان ميپاشد و مواد ضدعفوني كننده و ساير آلودگيها از گياه جدا ميشوند(دستگاه شستشو). گياه شسته شده به بخش آبگيري(سانتريفوژ) و سپس به خشك كن ارسال ميگردد .

 3. خشك كردن:
  از آنجايي كه گياهان دارويي عمدتاً به دماي بالا حساس هستند، لذا ضروري است عمليات خشك كردن آنها در دماي پايين و با استفاده از تهويه انجام گيرد.خشك كردن گياهان دارويي بايد به طريقي انجام گيرد كه ميزان مواد موءثره، رنگ و بو و طعم گياه تغيير نكند. گياهان قبل از ورود به خشك كن كاملاً خيس هستند ولي پس از خروج از آن نبايد بيش از 10 تا 14 درصد رطوبت داشته باشد. گياهان دارويي با رطوبت 10 تا 14 درصد ميتواند براي مدت طولاني نگهداري شود .خشك كن مورد استفاده در خشك كردن گياهان دارويي خشككن كابيني ميباشد كه بعلت تنوع بالاي محصولات توليدي و نيز ظرفيت محدود آنها اين خشك كن مناسب است. بارگيري اين خشك كن بصورت بچ انجام ميگيرد. گياهان خيس روي سيني هاي مخصوص بارگيري شده و توسط واگن هاي ويژه به داخل فضاي خشك كن هدايت ميگردد. پس از تنظيم دما، رطوبت و غيره فرآيند خشك كردن آغاز ميشود و پس از طي زمان معيني با صدور سيگنال مخصوص، پايان مييابد .

  درجه حرارتي كه براي خشك كردن گياهان دارويي استفاده ميشود به نوع گياه و مواد موءثره آن بستگي دارد. گياهان اسانس دار حداكثر 50 – 40 درجه سانتيگراد،گياهان گليكوزيددار حداكثر 60 – 50 درجه سانتيگراد و گياهان حاوي آلكالوئيد تا حداكثر 70 – 60 درجه سانتيگراد ميتوانند حرارت را تحمل نمايند . دستگاه خشك كن بايد به طريقي عمل نمايد كه هم بتواند با هواي خنك گياهان را خشك نمايد و هم با هواي گرم (حداكثر تا 70 درجه سانتيگراد .)

 4. آسياب كردن :
  در اين مرحله گياهان دارويي خشك شده براي توليد چاي كيسه اي گياهي به مانند چاي بصورت قطعات ريزي از برگ خشك خرد شوند و بدين منظور به آسياب برشي فرستاده ميشوند. گياه آسياب شده آماده بسته بندي ميباشد .
 5. بسته بندي :
  در اين مرحله يك دستگاه تمام اتوماتيك بسته بندي چاي كيسه اي براي بسته بندي گياهان دارويي خشك شده و خردشده مختلف در نظر گرفته شده است. گياهان خشك شده در كاغذهاي مخصوص حرارتي كه براي بسته بندي چاي كيسه اي مناسب ميباشد ودر برابر حرارت مقاوم هستند و در آبجوش خراب نمي شوند ، در بسته هاي 2 گرمي بسته بندي شده و در جعبه هاي 25 تايي جاي ميگيرند و آماده عرضه بازار مي گردند .

كنترل كيفيت

كنترل كيفيت مواد اوليه و محصولات در كارخانجات فرآوري گياهان دارويي بسيار حائز اهميت ميباشد . اين كنترل كيفيت در سه مرحله انجام ميگيرد :

 1. كنترل كيفيت مواد اوليه :
  مواد اوليه اين طرح گياهان تازه دارويي ميباشد كه در بدو ورود و يا انتخاب بايد از نظر ويژگيهاي ظاهري مانند رنگ، ، بو شكل، ميزان آسيب ديدگي و ميزان مواد خارجي مورد آزمون قرار گيرد .
 2. كنترل كيفيت در حين توليد :
  كنترل كيفيت در حين توليد بسيار مهم است و توجه به آن موجب كيفيت مطلوب كالا ميگردد .
 3. كنترل كيفيت محصول :
  كنترل كيفيت محصول بر اساس استانداردهاي ملي تدوين شده در مورد هر يك از گياهان به تفكيك انجام ميگيرد ولي همگي آنها در آزمون هاي تعيين ميزان رطوبت، ميزان خاكستر و ميزان روغن فرار مشترك هستند.

دياگرام تولید چای كیسه ای با منشاء گیاهی

جمع آوري گياهان دارويي —–> سورتينگ و ضدعفوني كردن —–> خشك كردن —–> آسياب كردن —–> بسته بندی بصورت چای كیسه ای

بررسی نقاط قوت و ضعف تكنولوژي های مرسوم در فرآيند توليد دمنوش کیسه ای گیاهی

از نقاط ضعف تكنولوژی هاي مرسوم مورد استفاده در اين صنعت ميتوان به بحث كنترل كيفيت محصول در حين فرآوري اشاره كرد كه به علت حساسيت گياهان دارويي به دما بايد دما و زمان ماندگاري محصول در خشك كن با دقت و بررسي هاي بسيار تعيين گردد تا دماي بالا و توقف زياد محصول در خشك كن باعث قهوه اي شدن يا سوختن و نيز از بين رفتن مواد موءثره دارويي گياه نگردد. و همچنين بايد دقت شود تا ناكافي بودن دما و زمان توقف در خشك كن باعث خشك نشدن محصول و در نتيجه فساد زود هنگام آن نگردد . همچنين در فرآيند فرآوري گياهان دارويي با توجه به منشاء بعضي از انواع آنها كه خودرو ميباشند بايد به كنترل كيفيت مواد اوليه و سورتينگ و جداسازي مواد زائد از مواد اوليه توجه كافي داشت تا باعث پايين آمدن كيفيت محصولات نهايي نگردد .

لیست ماشين آلات و تجهيزات مورد نیاز خط توليد دمنوش کیسه ای گیاهی

ردیف شرح ماشين آلات و تجهيزات مورد نیاز
1 نقاله و ميزهاي سورتينگ گياهان
2 دستگاه سنگ و خاك گيري
3 ميزهاي بازرسي گياه(جنس فولاد)
4 گيوتين برش گياه(تيغه فولادي)
5 سبدهاي جابجايي گياه جنس فولاد
6 دستگاه شستشو و آبگيري
7 خشك كن كابيني با دمش هواي گرم
8 دستگاه غبارگير با دمنده هوا
9 آسياب برشي همراه با قيف تغذيه
10 دستگاه بسته بندي اتوماتيك چاي كيسه اي
11 كمپرسور
12 باسكول

امتیاز کاربران: 1.25 ( 2 رای)
سفارش طرح توجیهی
گرد آورنده
ایـ توجیهی
دانلود رایگان طرح توجیهی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس فقط جهت سفارش طرح توجیهی